Kristusbrevene

 

Side 1

 

 

Kristusbrev 6

 

 

dikteret 2000-2001

overs. 2019.2

 

 

Disse breve præsenterer viden, som mennesker ned gennem tiden har længtes efter at vide, men ikke har modtaget, da deres verdslige videnskabelige viden ikke var tilstrækkelig til at sætte dem i stand til at forstå.

 Sådan var det også, da jeg var i Palæstina i personen "Jesus". Igen og igen forklarede jeg TILVÆRELSENS UNIVERSELLE SANDHED på forskellige vis, men ingen forstod.

Som de fleste af jer må indse: Jeg er IKKE kommet til jer på dette tidspunkt for at bringe jer en ny religion, en bedre moralsk lovsamling eller en ny "Gud" at tilbede.

Jeg prædiker heller ikke "positiv tænkning", som jeres metafysikere gør.

Jeres menneskeligt udtænkte "positiv tænkning" magnetiserer jeres menneskelige behov og ønsker - og midlerne til at opfylde jeres ambitioner styrker kun jeres ego-drift.

Alle ting velsignet og i rigelige mængder vil blive manifesteret i jer og i jeres liv, når I indser at:

hele universet er transcenderende UNIVERSEL BEVIDSTHED synliggjort, når DET påtager sig materiel form gennem egoets aktivitet.

Jeres sande formål med jeres åndelige rejse er at bryde fri af egoets binding og skabe en mere og mere ren kontakt med GUDDOMMELIG BEVIDSTHED.

Det er jeres endelige skæbne at genkende DETS allesteds-nærværenhed både i jer selv og igennem jeres daglige aktiviteter.

Jeres højeste åndelige mål er at komme til det åndeligt ophøjede øjeblikkelig, hvor I endelig indser at jeres menneskelige sind og dets ønsker og begær kun er endelige - og derfor aldrig bringer jer lykke og opfyldelse, som I vil opleve, når I aflægger jeres selviskhed og kommer til GUDDOMMELIG BEVIDSTHED og KUN beder om den Højere Vej, et Rigere Liv og det sande åndelige formål, som I alene kan opnå i jeres jordiske tilstand.

Men for at hjælpe jer med at nå dette høje punkt af erkendelse, vil jeg uddybe min beskrivelse af EGO'et oprindelse og funktion.

Når jeg iagttager jeres verden, ser jeg en dimension, der for tiden er kontrolleret af EGO-KRAFT.

Alt det onde I JERES NUVÆRENDE DEKADENTE SAMFUND I jeres store sjæl-løse byer opstår af Ego-Kraft.

Den er kilden til hver eneste onde, forløgne, perverterede aktivitet, der i øjeblikket foregår på jeres planet.

Den kontrollerer medierne, jeres TV, jeres familier og lande.

Den skaber krige overalt på jorden.

Den skaber en uhyggelig sky af lave bevidstheds-energier, der kan opfattes af Højere Åndelige Entiteter - men for afskyelig at beskue.

Hvis jeres nuværende bevidsthed er gennemsyret af

kærlighed til ejendele og en manglende evne til at dele med andre, udforme måder og midler til at blive rige på bekostning af andre, stjæler, undlader at udføre jeres arbejde samvittighedsfuldt eller give god værdi for penge, vrisser, snerrer, hengiver jer til kritik, sarkasme, fordømmelse, er afvisende, taler nedsættende, er fjendtlige, intolerante, hader, er jaloux, aggressive, har voldelige impulser, stjæler, lyver, holder dobbelt bogholderi og er uærlige i handler, bagtaler -

så er I ego-drevne.

Jeres ego er i kontrol og I vil finde det svært at bevæge jer gennem skyen af ego-bevidsthed for at kunne se Virkeligheden.

 

Side 2


 

Af denne grund er jeg,formidlet af disse breve, kommet for at hjælpe jer med at forstå præcis, hvad det er, der holder jer bundet og nede i jeres nuværende situation, hvis grufuldhed var ufattelig for det menneskelige sind for hundrede år siden.

Jeg skal nu forklare jer nærmere om

EGO'et

PÅ TIDSPUNKTET FOR JERES UNDFANGELSE, under samleje, da jeres fars bevidsthed via rygraden steg stadig højere op til issen og spændingen intensiveredes mod dens klimaks, blev jeres fars bevidsthed kort berørt af GUDDOMMELIG BEVIDSTHED og skabte derved et lysglimt, en lille eksplosion, som han oplevede som orgasme og derefter gennemtrængte en injektion af

GUDDOMMELIG BEVIDSTHED
hans sæd
for at give liv til moderens æg.

Øjeblikket af forening med kvinden og eksplosion af spændingen i manden på tidspunktet for orgasmen, genskaber tiden før Big Bang, da ENHEDEN af "Fader-Moder-Bevidsthed" eksploderede ind i adskilte energier og de første elektriske partikler og vilkårlig "materie" tog form.

"Fader Bevidsthed" tilførte energi som "aktivitet og "Fremdrift" og "Moder-Bevidsthed" tilførte "bindingen" for at give form og stof til de elektriske partikler.


Disse er PRIMALE IMPULSER, som giver liv og form til mand og kvinde.

Jeg vil have jer til at forstå, at skabelse ikke er en skabelse af "materie" gennemtrængt med bevidsthed.

Skabelsen er den synlige form af PRIMALE IMPULSER trukket og bundet ind i individuelle former og entiteter, som alle udtrykker forskellige facetter og kombinationer af de PRIMALE IMPULSER på myriader af måder.

Derfor er de PRIMALE IMPULSER, den Virkelighed, som jeres øjne, ører, lugt, berøring, fortæller jer er fast "materie", i virkeligheden BEVIDSTHEDS-IMPULSER individualiseret for at blive oplevet, intellektuelt forstået og følelsesmæssigt værdsat.

På tidspunktet for undfangelsen, når sæd forenes med ægget og samlejet finder sted, forenes mandlige bevidstheds-kromosomer med kvindelige bevidstheds-kromosomer.

Dette er en fysisk forening af jeres fars egen bevidsthed i sæden og morens egen bevidsthed i ægget i kraft af det Guddommelige.

 Således bærer de mandlige og kvindelige bevidsthed-kromosomer aftrykket af genetisk DNA fra begge forældre. Øjeblikket for fysisk forening af sæd og æg udføres på to niveauer af skabelse.

Injektionen af GUDDOMMELIG BEVIDSTHED blev jeres SJÆL indesluttet i den menneskelige bevidstheds forening af sæd og æg.

Det fysiske skabtes, i kraft af "Fader-Moder-Liv-Bevidsthed", som kontrollerede aktiviteten og bindingen af bevidste celler, der producerer den gradvise vækst og udvikling af jeres fysiske krop - som i virkeligheden er bevidsthed synliggjort på hvert niveau af jeres væsen - og intet andet.

Jeres sjæl forblev, som en ukrænkelig "flamme" (metafor) af "Fader-Moder-LIV",

helt opslugt indeni de fysiske drifter af:

AKTIVITET - BINDING / AFVISNING

Disse blev jeres jordiske individualitet og personlighed

 

Side 3


Inkorporeret indeni de transcendente LIVS-IMPULSER af "Guddommelig Fader-Moder Bevidsthed" overtog disse bevidsthedsimpulser nu processen med jeres fysiske bevidstheds-skabelse og blev drivkraften bag jeres personlighed.

Sammen arbejdede "Aktivitet-Binding" for at bygge bevidsthedscelle efter bevidsthedscelle iflg. bevidsthedsspecifikationer indeholdt i bevidstheds-DNA-molekyler.

Både personlighed og krop er produktet af disse menneskelige impulser af "Aktivitet-Binding/Afvisning".

Mens UNIVERSEL BEVIDSTHED for evigt forbliver inden for ekvilibrium* i rummet, og derfor forbliver uopdagelig - i det selvsamme rum, arbejder de primære impulser af "Aktivitet – Binding/Afvisning" sammen i frekvenser af vibrationer, i den synlige dimension og fremstår for jeres sanser i form af elektromagnetisme.

Både UNIVERSEL BEVIDSTHED og jeres sjæl forbliver uforstyrrede i stilheden af ekvilibrium* i rummet. Den jordiske bevidstheds-skabelse foregår inden for rum og tid og varierende frekvenser af vibrationer af materialiseret bevidsthed.

Derfor iklæder i jer en levende form og fortsætter med at eksistere inden for to dimensioner

En dimension er usynlig, den GUDDOMMELIGE BEVIDSTHED - og den anden synlige dimension er alt, hvad det levende væsen kan sanse eller forstå, indtil åndelig udvikling hæver de menneskelige vibrationers bevidstheds-frekvenser til det åndelige plan og et glimt af forståelse indtræder i dets jordiske bevidsthed.

Eftersom processen med gradvis oplysning fortsætter, arbejder den hævede menneskelige bevidsthed både inden for den usynlige og den synlige dimension.

 Jo højere frekvenser af vibrationer hos individet af individualiseret bevidsthed, des højere og mere perfekte er de former, der er skabt i sindet - jo lavere frekvenser af vibrationer, des mere adskilt fra Universel Kærligheds-Perfektion er formerne skabt i det individualiserede sind fuldstændigt besat af ego-driften.

EGO'et overtager kontrollen over jeres fosters udvikling fra det øjeblik, hvor sæden og ægget forenes. Det nye lille væsen blev et "jeg", som straks følte tilfredshed og utilfredshed i livmoderen afhængig af dets følelse af behag eller ubehag og hvad der skete med moderen.

Jeres overlevelsesinstinkter, dybt prægede i jeres oprindelige viden, som "et skabt væsen" begravet i hver levende celle i jeres krop da I blev født, tilskyndede jer til at trække vejret og blive opmærksom på en følelsesmæssig tomhed og forarmelse ved jeres adskillelse i den begrænsende livmoder, som så føltes som en fysisk tomhed og behov for fysisk næring.

Således blev jeres ego-gråd født.

Når I græd, blev I givet føde af mor, hvilket var dybt tilfredsstillende - både fysisk og følelsesmæssigt. Når jeres behov var helt opfyldt, kunne I glide tilbage i en tilstand af ekvilibrium i søvnen.

Når I vågnede af jeres ekvilibrium, havde I en følelse af usikkerhed (ekvilibrium var nu opdelt i mental og følelsesmæssig bevidsthed), da huskede I, at mor og mælk fik usikkerheden til at forsvinde og så græd I igen. Jeres behov blev opfyldt.

Således udvikledes jeres ego-drift sig.

 

*ekvilibrium: Nærmest: i balance

 
 

Side 4


 

Nogle gange græd I og det blev afgjort af mennesker, at det endnu ikke var tid til næste måltid og I blev grædende overladt til jer selv for at græde i et stykke tid.

Dette opbyggede en bevidsthed om, at behov ikke altid opfyldtes straks og I måtte tilpasse jer.

I valgte enten vrede og græd endnu kraftigere - eller accepterede.

Valget afhang af ego-driftens egenskaber præget i jeres bevidsthed ved fødslen

Ingen af disse udtryk for ego-drift skal dømmes eller fordømmes.

De var det naturlige resultat af den Skabende Ego-faktor som sikrer INDIVIDUALITET.

Som jeg har forklaret i mit forrige Brev, så er EGO'et:

INDIVIDUALITETENS VÆRN

Hvis I ikke havde denne indbyggede impuls til at "græde" for at opnå det, der gør jer glade eller afvise, hvad der gør jer kede af det, ville I være i et tomrum af intet.

Hvis I ikke løb, når I stod over for fare eller råbte om hjælp, når I var i fare - kunne I dø.

Hvis I ikke havde grædt - "krævet" mad - når I blev født, kunne I være sultet ihjel.

Hvis I ikke havde budt modermælken velkommen og smyget jer ind til hende, havde I måske aldrig udviklet en tæt omsorgsfuld binding til hende.

Uden EGO-DRIFT ville der ikke være nogen skabelse, ingen individualitet, ingen opfyldelse af behov, ingen beskyttelse, ingen varmende gensvar og ingen menneskelig kærlighed.

Uden EGO-DRIFT ville der ikke være noget selvforsvar, ingen selvbeskyttelse, ingen overlevelse.

Men EGO-DRIFTEN - primært den enkeltes "jeg",

er kun præget med behovet for

SELV-TILFREDSSTILLELSE og OVERLEVELSE.

I barndommen styres egoets 'jeg' af at kunne lide og ikke lide, ønsker og afvisninger af, hvad der ikke ønskes og af vaner formet af en konstant gentagelse af følelser.

Dårlige vaner i form af uacceptabelt ego-svar på personlige oplevelser og omgivelser bliver dannet og disse er igen præget i det ubevidste - eller underbevidste sind - og forbliver skjult.

Men de bryder ud i gentagne adfærdsmønstre, når "hukommelsen" fra tidligere episoder og adfærdsmønstre ubevidst erindrer dem.

Nu, begynder det underbevidste sind og det bevidste sind at arbejde sammen for at udvikle personligheden.

Meget af adfærden bliver "betinget adfærd" og meget svær at bryde.

Når personen er ubevidst programmeret med stærke selvcentrerede ego-vaner i tanker og adfærd - og finder det svært at leve med andre i harmoni - går denne person derefter til en psykolog for at få hjælp til at udrede kompleksiteterne af de mentale/følelsesmæssige problemer.

Indtil min Sandhed om Tilværelsen er fuldt forstået og de livgivende principper bliver de konsekvente retningslinjer for vanetænkning og reaktioner på livets oplevelser, vil smerten og lidelsen, der stammer fra den uvidende eftergivenhed med ego-drifterne, fortsætte.

Kirken beskriver denne menneskelige vanskelighed som værende "Satans fristelser".

Sådan er det ikke.

Det er en naturlig proces frembragt af ukontrollerede reaktioner på livet, drevet af Ego-Driften, hvis eneste formål er at bringe den enkelte lykke og tilfredshed, opfyldelse af behov - eller - privatliv, uafhængighed, sikkerhed, fred ..... alt indrettet på OVERLEVELSE.


Side 5

 

Det må forstås, at der ikke er noget ondt ved ego-driften.

 Den er det nødvendige værktøj i skabelsen.

 Det er individet selv, der frembringer ubalancer i livet ved at tillade ego-driften fuld kontrol over sin personlighed uden tanke eller hensyn til andre mennesker.

Dette skal heller ikke fordømmes eller kritiseres, da personen, der er besat af ego-driften, ikke kender anden måde at tænke eller fungere på inden for den jordiske dimension.

Barnet kender intet til selvkontrol ud over, hvad det har lært af af forældre og skolelærere.

Derfor må de fejltagelser i at reagere på livets op- og nedture kun accepteres i god ånd af forældre og lærere, da barnet ikke har nogen forståelse af, hvad der driver det.

 Hvis det vil have noget - vil det HAVE det med det samme og undrer sig over, hvorfor det ikke kan få det.

Der er intet andet i dets sind end dette.

Det ser noget det kan lide - det vil have det.

Det er ubarmhjertigt at sige til et barn: "Nej, du kan ikke få det".

Hele dets system er krænket og angrebet.

Fra tidligste barndom, må træningsprocessen blive iværksat og formidlet af logik og opmuntring - og bekræfte dets ret til at føle sig sikker i sine omgivelser.

Dets følelse af sikkerhed bør udvikles ved at forklare den rigtige måde at udtrykke dets ønsker på.

KÆRLIGHED - ikke irritation eller vrede, bør udvikles ved at vælge ordene, som fortæller barnet, hvorfor det ikke kan få hvad det ønsker.

Barnet vil høre meddelelsen, når den er givet med kærlighed.

Når den bliver givet i vrede, vækker det dets dybeste ego-drifter og begynder at tage form som vrede - åben eller skjult eller en følelse af dybt siddende frustration, der inficerer egoet og mindsker barnets naturlige følelse af indre gyldighed.

Et barn behøver denne følelse af personlig gyldighed og bør ikke være undertrykt eller ødelagt.

Det kræver, at forældre eller lærere påpeger meget klart, at andre mennesker i verden også har deres behov, deres rettigheder til deres ejendele, deres ønske om fred og glæde.

Ingen, hverken barn - eller voksen - har ret til at bringe en anden person ud af ligevægt for at opnå egen tilfredsstillelse!

Hvis et andet barn slår barnet og får det til at græde, er det kun naturligt for ego-driften at ønske at slå igen - det er programmeret til at forsvare sig mod det andet barn. 

Det kalder på at forældre og lærere påpeger, at en "gengældelse", hævn i konflikt, kun eskalerer og bringer mere smerte til begge børn og derfor er "gengældelse" helt meningsløs.

Bedre at LE og vende sig væk.

Og i stedet for at tillade irritationen og krænkelsen i sindet at fortsætte, er det endnu bedre at tage problemet til GUDDOMMELIG BEVIDSTHED i bøn og bede om, at krænkelsen må blive fjernet fra bevidstheden og søge efter et middel til forsoning.

 Et barn bør også lære at tage sig tid til at forstå, at han og det andet barn er ligeværdige født af det Guddommelige Øjeblik.

 Når et barn er åndeligt modtageligt og kan foretage denne procedure med at genkende det åndelige slægtskab med andre børn og alt levende og erkende "andres rettigheder er lige med ens egne", har det fået del i den højest mulige åndelige gave.

På denne måde bliver ego-driften svækket af den praktiske daglige udøvelse af inspirerende kærlighed, alt imens barnets centrale "jeg"- oplevelse forbliver stærkt og selvsikkert.

Barnet bør undervises i fordelene ved latter, som jeg vil beskrive og forklare i et senere Brev.

Derfor er kyndig og indsigtsfuld undervisning absolut nødvendig for at styre barnet til en påskønnelse af

 andres rettigheder - LIGE MED DERES EGNE RETTIGHEDER.

 Dette er den åndelige lov, som burde dominere hjemme og klasseværelset.

Enhver anden lov til bedømmelse af omstændigheder er fejlagtig og mangler balance.

 

Side 6

 
Den bedste undervisning vil afhænge - ikke af lærerens vilje- "fordi jeg siger det" holdning - men i alle tilfælde til en systematisk reference til "næste-kærlighed"* og andres lige rettigheder.

 Samtidig bør et barn ikke være indoktrineret i "selvopofrelse", da denne type af omsorg må være villet og kun født af individets åndelige opfattelser og mål.

 Selvopofrelse er født af åndelig oplysning, af at følge en højere vej, af benægtelse af det lille selv for at fjerne ego-barrierne, der forhindrer harmonisering med den Guddommelige Bevidstheds universalitet.

 Sand oplyst selvopofrelse bringer en åndelig bevidsthed til glædens tinder. Der er ingen følelse af tab overhovedet.

 For bedre at beskrive virkeligheden af sjælen og ego'et vil jeg have, at du fører dine hænder sammen, fingerspidser rører fingerspidser og håndledene ligeså. Det efterlader et mellemrum mellem dine kopformede hænder. Dine hænder repræsenterer den "menneskelige bevidsthedsskal" af en person - egoet.

 MELLEMRUMMET repræsenterer på korrekt vis SJÆLEN født af "Fader-Moder-Bevidsthed-Liv" i øjeblikket for din undfangelse.

 Mens det for de menneskelige sanser forekommer at være "intet", er det i virkeligheden en udløber af ALTET & HELHEDEN I GUDDOMMELIG BEVIDSTHED, hvorfra alle skabte ting har taget form.

 Dine hænder med mellemrummet repræsenterer "jeget".

 Din højre og venstre hånd repræsenterer to potente kræfter af den magnetiske ego-drift.

 De repræsenterer kræfter af binding-afvisning, men samtidig er de ganske rigtigt, den fysiske repræsentation af fysiske energier kendt af videnskaben som magnetisme - "Binding og Afvisning".

 Bøj din højre hånd tilbage fra den anden og visualisér, at du bruger denne højre hånd til at "få hvad du ønsker af livet".

 Det repræsenterer også hvad din menneskelige bevidsthed opfatter som en "gribe fat" attitude til livet.

 Giv tid til denne øvelse og indse fuldt ud, at din højre hånd repræsenterer det magnetiske træk, bindingen, tiltrækningskraften, tyngdekraften tydelig i hele naturen.

 Den er kilden til al "ønsken" og "begær".

 Den er den magnetisk impuls, som altid er rettet mod at få, hvad der er nødvendigt eller stærkt ønsket og behageligt i livet.

 Denne magnetiske impuls er "åndeligt set tilsigtet", at blive rettet mod konstruktive formål, at få, at holde, at bygge, at opnå.

Var der ingen andre mennesker eller andet levende** i verden, kunne den magnetiske impuls være i fuldt sving i en personlighed og ingen skade ville være gjort.

Det er kun når "andre mennesker" eller levende væsner, eller personer og ejendele, der tilhører andre mennesker skal tages med i betragtning, at den ukontrollerede "magnetiske impuls for at tiltrække, binde, holde, eje" bliver en sygdom i personligheden, hvis den ikke er ligeligt afbalanceret med alt andet levende .

 Før nu hånden tilbage til det oprindelige sted - foldet mod venstre hånd.

Træk nu din venstre hånd tilbage og visualiser, at denne hånd repræsenterer den "magnetiske impuls" for at frastøde, skubbe væk, slå eller forsvare dig selv fra ethvert uautoriseret overgreb mod din ejendom eller ejendele eller ethvert angreb på din karakter, familie eller arbejde. Den venstre hånd repræsenterer den "magnetisk impuls for afvisning", som "åndeligt set" er at sikre dit privatliv og redde dit liv.

Det er et legitimt våben, når din fysiske eller følelsesmæssige overlevelse er på spil - altid under forudsætning af, at du husker, at hver eneste af dine handlinger er et elektro-magnetisk/aktivitet-binding/afvisning blåtryk i bevidsthed, som på et tidspunkt vender tilbage i form af et lignende angreb på dig selv.

 

*næste-kærlighed, eng. brotherly love.

**andet levende, eng. or living things.

 

Side 7

 

Det ubehagelige kan være kritik fra din forælder, lærer, arbejdsgiver og ordene til selvforsvar, som strømmer til og farer ud af din mund, er ego-ord helt beregnet til selvforsvar og udtrykker den magnetiske drift  af frastødning og afvisning.

 Og da dine ego-angrebsord blusser op i vrede udtalelser, så er din kritikers ego ligeledes truet og det stiger også op i ham/hende som ord i selvforsvar mod dig.

 Hvad der kan have startet som en nødvendig og voksen handling af at "påpege nogle fejl og en bedre måde at gøre det på", ses ofte straks af et selvcentreret sensitivt ego, som et personligt angreb.

 Hvad der skulle have været et øjeblik af vækst, udvikler sig til et tidspunkt af konflikt, vrede, muligvis tårer, fortsat forbitrelse og gensidig fjendtlighed.

 På sådanne hurtige uventede unødvendige måder, bliver konflikt skabt i sindet, udtrykt i ord - selv handlinger og vedligeholdt gennem vrede og had.

 Husk at enhver aktivitet i sindet - den mentale tanke og de følelsesmæssige reaktioner af tiltrækning og afvisning alle er skabende bevidstheds-energier.

 Disse bevidstheds-energier skaber ikke kun de ubehagelige tilbagekastnings-former, men de udvikler karakterens retning og påvirker endda forholdet generelt og omgivelserne ...

 og de reducerer kroppens livs-vitalitet, der fører direkte til en følelse af fysisk utilpashed, virus-infektion eller langvarig sygdom.

Når man er under angreb af enhver art, er den højere måde - som endda kun medfører konstruktive konsekvenser - at huske, at man straks kan kalde på GUDDOMMELIG BEVIDSTHED, hvorfra man i enhver situation vil trække på øjeblikkelig beskyttelse.

 Men det er kun muligt, hvis man kan bevæge sig ud over den "magnetiske ego-drift af modstand" med den fuldkomne sikkerhed for, at GUDDOMMELIG BEVIDSTHED opfylder alle dine behov.

Før nu hånden tilbage til den oprindelige position - foldet mod højre hånd.

Indse at gennem hele denne øvelse, at MELLEMRUMMET mellem dine hænder er forblevet MELLEMRUMMET.

Det har ikke været involveret i nogen af hændernes aktiviteter. Og sådan er det også med din SJÆL, når dit ego hvert eneste sekund evigt og altid er travlt optaget af at opfylde dine behov og forsvare dig mod enhver ubehagelighed.

Din SJÆLS GUDDOMMELIGE BEVIDSTHED forbliver skjult, selvom den altid er inden i dig.

Da jeg var på jorden, talte jeg til folket om "Guds Rige". Jeg sagde, at det var inden i jer.

Således er det.

Det er jeres sjæl.

Det er tilflugtsstedet for ekvilibrium* af den GUDDOMMELIGE BEVIDSTHED, som gav jer tilværelsen som en fremtidig mand eller kvinde.


Jeg længes meget efter at kunne indgive jer et vidstrakt syn på jeres TILVÆRELSES KILDE for at gøre det muligt for jer lidt klarere at opfatte jeres begyndelse - hvorfra I er kommet.

I skal også altid forstå, at når jeg med ord beskriver DET SOM I SANDHED ER UKENDT, står jeg selv i de allerhøjeste, uendelig korte vibrationsfrekvenser på den yderste grænse af

 det STORE UNIVERSELLE EKVILIBRIUM*

hvorfra alle ting har trukket deres væren og påtaget sig deres form.

Hvis jeg taler om et bjerg, kommer et billede til jer I tankerne, men I vil ikke kende dets uhyre struktur, bestandigheden af dets klippemasser, dets kløfter, tinder og huler, sneen, som dækker det på alle årstider, vandfaldene, der i kaskader danner damme, når dets gletsjere smelter.

For at I kan få et glimt af bjergets storhed, ville jeg være nødt til at gå ind i en detaljeret beskrivelse af hver en krog og sprække.

Selv efter de mest detaljerede verbale forklaringer, ville I stadig kun have udtænkte mentale billeder at trække på. I ville stadig ikke KENDE bjerget.

*ekvilibrium: (nærmest) "i balance"

 

 

Side 8

 

Hvis jeg taler om en orkan, kan jeg hos jer fremkalde billeder af træer som bøjes til jorden, bøjet af den umådelige vindkraft, mure der styrter sammen, knækkede tagspær, flyvende mursten og tage og vinduer der splintres, biler der vælter, store træer der bliver rykket op med rode,

 men I vil aldrig kende kraften og støjen fra vinden, braget fra de nedstyrtende murbrokker eller den forfærdelse, den skaber i folks hjerter, som må udholde den, indtil I selv har oplevet det.

 Og sådan er det, når jeg forsøger at beskrive for jer, "DET", SOM HAR BRAGT ALT SKABT IND I TILVÆRELSEN.

I kan kun gætte, ikke VIDE.

 Det vil kun ske, når I har oplevet alt, hvad jeg har talt om - for jer selv - at I vil begynde at få en ide om, hvad jeg forsøger at fortælle jer.

 Lad derfor ingen, der læser mine Breve diskutere med en anden eller benægte sandheden om, hvad jeg lærer jer - eller afvise mine ord - for jeg fortæller jer, at I kan ikke fuldt ud vide, hvad I ikke har oplevet.

 Det er kun de, der vil følge mig i accepteren og tiltro i daglig meditation, rensningen af bevidsthed og lidenskabelig bøn om oplysning, som efterhånden vil opnå stadig mere dybtgående glimt - derefter oplevelser - af hvad skabelse selv kan få adgang til - Guddommelig Bevidsthed.

 I kunne spørge, hvad der er forskellen på Universel Bevidsthed og Guddommelig Bevidsthed?

 UNIVERSEL BEVIDSTHED er VERDENSRUMMETS UNIVERSELLE RIGE, hvor ingen må indtræde eller have adgang til, da det hviler i ekvilibrium og med egen energi.

GUDDOMMELIG BEVIDSTHED er gen-foreningen af de oprindelige IMPULSER inden for UNIVERSEL BEVIDSTHED, som blev frigivet til at blive både aktiviteten og substansen i skabelsen på tidspunktet for BIG BANG.

 Disse IMPULSER blev eksplosivt splittet og kom derefter sammen i en tilstand af gensidig bundethed.

De var også bestemt til at arbejde for evigt i den skabte sfære enten adskilte, manifesteret som energier eller bundet i ekvilibrium.

Det er kun dette rige af GUDDOMMELIG BEVIDSTHED, som videnskaben må gennemtrænge.

 

Måske vil det følgende afsnit forklare dette rige klarere:

 


UNIVERSEL BEVIDSTHED

 

inkarneret som

 

UNIVERSELLE IMPULSER

 

IMPULSEN til:          !         IMPULSEN til:VILJEN til at skabe i gensidig bundethed med det FORMÅL at opleve sig selv.

 

INTELLIGENS i gensidig bundethed med det FORMÅL at opleve KÆRLIGHED

 

IMPULSEN af INTELLIGENT VILJE

ekvilibrium

IMPULSEN af KÆRLIGE FORMÅL

 

Efter at have givet jer denne intellektuelle ordbeskrivelse af UNIVERSEL BEVIDSTHED, vil I ikke være tættere på en forståelse af den sublime storslåethed af Kraften eller af skønheden, glæden, harmonien, ekstasen indeholdt i farve og lyd bag jeres dimension.

Det er kun os, der er opsteget til bevidsthedens vibrations-frekvenser til selve portalerne eller grænserne for den UNIVERSELLLE BEVIDSTHEDS ekvilibrium*, som oplever og kan udstråle selv-bevidsthedens sande potentiale uden at begære efter at tilfredsstille den - den vidunderlige glæde af personlig opfyldelse uden "at løfte en finger".


Side 9

 

Jeg anvender denne terminologi metaforisk*, da jeg selv om jeg beholder min individualitet, kun er aktiv i bevidsthed og på ingen måde er fysisk længere og har ikke været det siden min fortsatte åndelige opstigning i andre dimensioner efter min død på korset.

I kan måske undre jer over, hvordan det er muligt at have sådanne enorme UNIVERSELLE IMPULSER indeni en tilstand af ekvilibrium.

De er i en tilstand af lige- og gensidig bundethed, den bindende, plejende KÆRLIGHEDS-IMPULS og holder (binder og kontrollerer den skabende, aktive VILJE under kontrol.

Jeg kan kun forklare dette fænomen i de følgende enkle udtryk.

Hvis du lægger håndfladen af en hånd oven på håndfladen af den anden, med fingerspidserne af hver hånd i berøring med håndleddet på den anden og derefter prøver at adskille dem, mens du stadig holder dem helt fladt mod hinanden.

Du vil herved få en ide om betydningen af "ekvilibrium" eller "gensidig binding".

Desuden må du indse, at selvom dine hænder tilsyneladende udtrykker et fysisk fænomen, er de faktisk styret af og udtrykker IMPULSER, der udgår fra din hjerne.

Derudover kan din hjerne være befordringsmidlet for at udtrykke bevidste ideer - impulser - men faktisk er IMPULSEN virkeligheden af enhver bevægelse af enhver art - ikke den fysiske hjerne, som kun er et redskab til at udtrykke sådanne impulser.

Jeg har kun givet jer en intellektuel redegørelse for UNIVERSEL BEVIDSTHED.

Hvordan skal jeg kunne beskrive den latente kraft, omfanget af ærbødighed, henrykkelsen, den strålende glæde, tilstanden af fuldstændig tilfredshed, fred og harmoni i dets Væren?

Selvom I kan overveje og indse, at ud af denne UMÅDELIGE BEVIDSTHED, har hele universet trukket liv og form,

kan I ikke opfatte mere end en elektron af den enorme, umålelige Glædelige virkelighed af UNIVERSEL BEVIDSTHED.

For fuldt ud at forstå skabelsens natur: Årsagen til at ego'et fungerer som det gør, hvorfor skabte entiteter føler de tilskyndelser de føler må det forstås, at 

den UNIVERSELLE BEVIDSTHEDS NATUR og KVALITET er STRÅLENDE GLÆDE - FULDBYRDELSE - LYKKE.

DETTE ER HVAD JEG KALDTE "GUDS RIGE INDEN I JER" - INDEN I JERES SJÆL -
INDEN I DE DYBESTE LAG AF JERES PSYKE
, som er formidleren mellem jeres sjæls udstråling og egoets skygge-selv.

At vende tilbage til denne transcendentale tilstand af en herlig, skøn, glædesfuld og harmonisk tilværelse er jeres sjæls dybeste længsel!

 Det er denne varige længsel, denne medfødte ubekymrede erindring om ekvilibrium* og fred, glæde og harmoni, som gennem psyken foranlediger EGOet til at manipulere omgivelserne på jeres vegne.

 Dets stadige formål er at bringe jer tilbage til jeres primale oprindelige tilstand af herlig ekstase, hvorfra I trak jeres sjæl, væsen og form.

Men egoet kan kun frembringe jeres ønskede glæde og nydelse ved hjælp af de to magnetiske/ følelsesmæssige "Binding-afvisning" impulser - som kun er materialiserede impulser til at give jer jeres individualitet.

metaforisk, billedligt

 

Side 10

 

Derfor er den fødte længsel efter at tilslutte sig "TILVÆRELSENS KILDE" erfaret i de elektromagnetiske parametre for tanke og følelse som "Mere mere, mere" af, hvad der tidligere gav jer en behagelig følelse.
 

Flere venner, større hus, bil, mere tøj osv. Hver gang "mere" er blevet opnået, er der lidt strålen af tilfredshed, måske en visen frem for naboerne for at øge lykken, (at have overtrumfet dem og en anden lille strålen), og så dør nyheden væk, den nye besiddelse bliver dagligdags, sanserne er igen i ro - i ekvilibrium - mental træthed sætter ind, rutinen bliver trist og kedelig.

For at frembringe noget liv finder egoet et andet mål at nå for at give spænding og fornøjelse.

Således er livet en endeløs jagt på personlig tilfredsstillelse af forskellig slags og efterlader den skjulte sjæl, sulten, utilfreds, stadig med længsel efter noget "Mere" -

men hvad er det mit dybeste selv kræver? Spørger I i desperation.

Når en person når en forståelse af den sande kilde til tomhed og et stadigt indre ønske om "mere af, hvad der fik mig til at føle mig godt tilpas før" og begynder at meditere for at komme i kontakt med

..."DET"...SOM BRAGTE HAM/HENDE IND I TILVÆRELSEN

 filtrerer lidt af den Guddommelige Ekvilibrium gennem den menneskelige bevidsthed. Tomheden begynder at vige tilbage.

Hvis en sådan person faktisk får et ægte glimt af det EVIGE og det sande mål i livet, vil begæret efter "flere" ejendele efterhånden dø en naturlig død.

 Begæret efter "Flere" ejendele vil gradvist blive erstattet med en oprigtig værdsættelse af, hvad I allerede har og en følelse af konstant tilfredshed.

Gennem erfaringer med den GUDDOMMELIGE BEVIDSTHEDS mirakuløse indgriben eller aktivitet indenfor det daglige liv, bliver den menneskelige bevidsthed opløftet meget og lærer at dens daglige behov er opfyldt på bedste vis.

Troen er øget og glæden forbedret.

Det er derfor at jeg har jeg sagt til jer: Jeg er ikke kommet for at lære jer positiv tænkning for at trække de ting ind i jeres kredsløb I ønsker og har behov for.

 Jeg er kommet til jer for at lede jer tilbage ind i Himmeriget.

 Det handler imidlertid ikke kun om at ønske flere besiddelser for jer selv, at jeres sjæl er nedbundet indeni sit hemmelige opholdssted.

 Egoet bruger også den magnetiske-følelsesmæssige drift til at "afvise" for at sikre jeres individualitet, privatliv og sikkerhed.

 Denne impuls påtager sig mange former designet til at give jer en følelse af overlegenhed eller elitisme eller for at beskytte jer fra mennesker, som I anser for at være uønskede eller har mindre social status end jer selv.

 Denne ego-drift praktiseres løbende og ansås for at være helt acceptabel, selv af kirkerne.

 Sandheden er: Når sjælen begynder at vinde lidt kontrol over ego-driften, vil den irettesætte den menneskelige personlighed for dens egoisme og eksklusivitet.

 Den vil drive psyken hen imod antagelse af ubetinget kærlighed og en tro på universalitet og Enhed for alle mennesker, uanset hvem de end måtte være.

 Måske, kan I nu lettere forstå, hvordan og hvorfor skabelsen af jeres individualitet gennem egoet som middel dannede den store beholder af "fysiske impulser", der producerede og indkapslede jeres menneskelig bevidsthed - idet den skaber både jeres fysiske form og jeres menneskelige personlighed.

 Da den styrer jeres sind og emotioner, tanker og følelser, forhindrer den jer i at komme i kontakt med jeres LIVS og jeres SJÆLS KILDE.

JERES SANDE FORMÅL i livet er at få herredømmet over jeres ego ved I tanke og følelse at række ud til ..."DET"... SOM I SANSER ER BAG SKABELSEN og stadigt bede om oplysning.

Dette er det allerførste skridt en person skal tage mod det strålende øjeblik, hvor han/hun vil få kontakt med det GUDDOMMELIGE og derefter bevæger sig fremad ved hjælp af en fortsat rensning af ego-driften, indtil den genindtræden i den "himmelske tilstand", ud af hvilken jeres sjæl blev født og tog sin individualitet.

 

Side 11

 

Og hvordan fremkom så denne SKABELSE af INDIVIDUALITET?

Som jeg sagde tidligere,

UNIVERSEL BEVIDSTHED nåede et højt punkt af gensidig bundethed og en eksplosion fandt sted, som adskilte

 
****


IMPULSEN AF SKABENDE VILJE

fra

IMPULSEN AF KÆRLIGHEDSFULDT FORMÅL

 

som adskiltes og blev aktive indeni skabelse som:

 

Fader Intelligens : Moder Kærlighed
set som
Elektricitet: Magnetisme "Tiltrækning - Afvisning"
!
Liv
!
Genforenet i ekvilibrium som

GUDDOMMELIG BEVIDSTHED
!
LIV

 

Så langt fra at være solid og uberegnelig "materie",
er den synlige verden i virkeligheden:

 

Sind/aktivitet,

der altid arbejder sammen med

emotionel/magnetisk Binding - Frastødning.

Også kendt som

"Tiltrækning - Afvisning".

Fader intelligens: Fysisk elektricitet

og
Moder Kærlighed: Fysisk magnetisk "Binding - Afvisning"

der sammen producerer et barn - EGO'et.
!

Denne IMPULS af INDIVIDUALITET

 blev født og tog uafvigelig og konstant form indeni skabelsens energier for at sikre, at de forskellige elektriske kræfter udtrykt som protoner og elektroner og resten af "partikelbanden", som videnskaben i begejstring har opdaget, ikke skulle flyve væk i en fjern "formløs tilstand", men skulle begrænses og styres af magnetiske "binding-afvisning" IMPULSER af Moder Kærlighed for at frembringe manifesteret form.

 Videnskaben vil måske bestride de ovenstående afsnit, da det har kostet den stor anstrengelser at beskrive de forskellige "bindingsprocesser" ved at anvende forskellige ord-termer til "bindings" energierne.

 Videnskab er velkommen til at kalde de forskellige 'binding eller tiltrækningsenergier" ved hvad udtryk den ønsker,

 men faktum forbliver,

at disse energier har taget form fra de store og primale IMPULSER af MODER-KÆRLIGHED, hvis PRIMALE BEVIDSTHEDS-funktion er, at give form til individualitet.

"Fader Intelligent Liv IMPULSEN giver elektrisk momentum til skabelsen.

Moder Kærlighed Målbevidsthed IMPULSEN giver "Binding" for at fastholde det elektriske momentum og bringe det under kontrol inden for individualiteten.

"Moder Kærlighed Målbevidsthed" IMPULSEN giver "afstødning-afvisning" impulsen for at sikre individets overlevelse.

Det - er skabelsens proces.

 

Side 12

 
Videnskaben kan kun nærme sig skabelsen som tilskuer. Selv om dets ambassadører er mennesker og selv oplever livet, kan det menneskelige sind kun observere, hvad der er skabt. Det kan ikke komme ind i skabelsens intime processer, skjult indeni "materien" og de mest basale energifelter.

 Videnskaben vil aldrig være i stand til at identificere den MOTIVERENDE FAKTOR X, som giver anledning til de energier, som kontrollerer skabelsen af den individuelle form.

Men hvad videnskaben har at sige om skabelse er af ringe betydning for jer som individer.

Videnskaben vil ikke ændre jeres livsstil, sundhed, omgivelser, personlige følelser og resultater det mindste.

 Hvad I behøver at vide - og hvad jeg udtrykkeligt er kommet for at fortælle jer - er hvordan I undgår den selviske besiddende-beskyttende drift givet jer af EGO'et for at sikre jeres individualitet og overlevelse og jeres indbyggede længsel efter at vende tilbage til glæden og lykken, hvorfra al skabelse tog LIV.

Dette giver jer grunden til, hvorfor jeg oprindeligt kom til jorden og kommer til jer på dette tidspunkt - at gøre noget, som ingen videnskabsmand nogensinde kan gøre for jer - hjælpe jeres sjæl med at stige op fra grænserne af jeres ego-drift og begynde på et nyt program af "tanke-emotionelt-liv", som direkte vil udtrykke "Fader-Moder-Bevidsthed Liv" indgydet i jer og hele menneskeheden på tidspunktet for undfangelsen.

 Eftersom egoet selv besidder det elektriske momentum i Aktivitet-Skabelse og de følelsesmæssige magnetiske impulser i "Binding-Afvisning", er alt hvad der er født af "ego-driften" af dets tanker, følelser og handlinger, ladet med fysisk elektro-magnetisk liv, der vil producere kopi-livsformer og vil med tiden materialiseres inden for ego-skaberens liv.

 Disse skabte former manifesterer sig ikke kun i sidste ende som erfaringer, men forstyrrer også funktionen af de fysiske processer af deres skaber og er oprindelsen til fysiske ubehag eller vira eller sygdom.

 Derfor er det en stor anledning til glæde, når sjælen fremkommer fra det menneskelige egos indkapslende bevidsthed.

 For den opstigende åndelige bevidsthed vil skabe de harmoniske livsgivende betingelser den holder i bevidstheden.

 Omvendt, er det en årsag til sorg, mens den menneskelige bevidsthed er nedsænket i ego-kontrol, som producerer forstyrrelser, prøvelser og besværligheder både i livserfaringer og selve den fysiske tilstand.

 Derfor siger jeg til dig:

Hvis du ikke kan lide din verden, har du det i din magt at ændre dine "eksistensbetingelser", lige hvor du er - hvis du har troen og en konsekvent vilje til at gøre det.

Jeg gentager på en anden måde for at få din opmærksomhed:

 Hvis du fortsætter med at fungere og tænke på dit nuværende menneskelige niveau, vil du kun opleve dit nuværende niveau af menneskelig eksistens.

Du vil blive bundet til at arbejde hårdt for et usselt liv, plaget af talrige problemer, såsom fattigdom og dårligt helbred, misbrug, lamslået af en ødelæggende frygt og udsat for ondsindede angreb af alle slags.

Du vil blive belastet af nuværende omstændigheder indtil du forstår, hvordan du ændrer dem.

Dette er din gyldne mulighed for at tage kontrol over dit liv som aldrig før, ved

at få kontrol over dine tanker og følelser - dine elektriske og magnetiske impulser- blåtrykket for dine fremtidige erfaringer.


 

Side 13

 

For - du er som pottemageren, der besidder ler og dagligt former skåle og redskaber til dit brug.

BEVIDSTHED er leret - det stof med hvilket du fremstiller dit liv - og enhver tilstand, der vedrører det. Du alene, former dit liv til de former du oplever.
Af dine tanker kan du ændre din personlige fremtid, hvis du blot vil ænse mine ord, forstå din sande oprindelse, tro på det og brug denne viden i dine daglige rutiner.

Du kan påvirke dine omgivelser, dit hjem, familie, arbejde, de mennesker du knytter dig til og selv planter, dyr og klima.

Uanset hvad du fastholder i dine tanker vil materialisere sig.

Derfor er det afgørende for din åndelige og din personlige menneskelig udvikling fuldt ud at forstå alt, hvad jeg forsøger at lære dig.

Tror ikke, at disse Breve, der præsenteres for dig er for svære at forstå og derefter gå videre til en nemmere måde at finde lykken på.

Tro mig - der er ingen SAND og lettere vej for dig til at finde den harmoni og lykke du søger -

for mine ord beskriver

TILVÆRELSENS UNIVERSELLE SANDHED

og det LIV, med hvilket I er i færd med at opbygge eller ødelægge jeres liv.

På samme tid - vær sikker på, at du aldrig vil være i stand til at skabe nye betingelser for dig selv, indtil du opdager, hvorfor og hvordan du har skabt ødelæggelse og negative forhold i fortiden.

Alt hvad du oplever i øjeblikket, har du skabt og sat i bevægelse af tidligere tanker, ord og handlinger i fortiden.

Så vær ikke fortørnet over dine nuværende omstændigheder, for du har selv gjort det, som var årsagen til dine nuværende betingelser.

Vær derfor fornuftig og læs disse breve og afsæt al din styrke og vilje til at opdage de midler du har brugt (i din tidligere uvidenhed) til at ødelægge dit liv i fortiden.

Tag så derefter de nødvendige skridt for at rense din bevidsthed.

Du kunne måske spørge: Hvorfor skal jeg rense min bevidsthed?

Jeg siger dig - DU ville aldrig plante en mark med majs uden først at sætte ploven i for at vende jorden og derefter redskaber for at lave en fin struktureret jord og sprede gødningen.

 I uvidenhed kunne du plante blandt det eksisterende ukrudt i klumpet jord og udelade gødningen og din afgrøde ville være mager og pletvis.

Sådan er det, når du roder rundt i dine jordiske selvcentrerede tanker og fuldstændigt lever i din egen menneskelige viden, styrke og vilje. Du er begrænset i alt, hvad du gør. Og ubevidst, skaber du selve de omstændigheder, der vil begrænse dine bestræbelsers høst.

Det øjeblik hvor du indser, hvorfra du i virkeligheden er kommet, Søg da Kraften, hvorfra du kan trække for at at opnå hver eneste ting i dit liv og tag uopsættelige trin for at fjerne ukrudtet.

Idet du således renser din bevidstheds jord, vil du trække på KRAFTEN, som vil besjæle og få din daglige oplevelser og aktiviteter til at blomstre.

Du kunne måske sige, at KRAFTEN er din kunstgødning, men det ville være helt unøjagtigt og falskt.

 

Side 14

 

Kunstgødning er livløs kemisk mad til planten - mens KRAFTEN, som du kan trække på gennem daglig meditation, er LIVET, der vil styrke hele dit væsen, dit liv og selv dine planter og murstenene i dine huse og dine redskaber langt ud over, hvad du nu forestiller dig.

Mennesker, der har givet hele deres viljestyrke til at leve denne Sandhed, ser de ubestridelige frugter i deres liv og hvad de "ser" øger deres tro og beslutsomhed.

Således træder de ind i en cirkel af velsignelse.

De undres over, at andre mennesker kan modstå denne sandhed og vælge at forblive udenfor den åndelige og jordiske harmoni i hvilken det er muligt at leve.

Hvis du er forberedt på at lytte, fundere og meditere over de følgende sider, vil du begynde at forstå, hvad der har været skjult siden begyndelsen af skabelsen.


RENSE BEVIDSTHEDEN

 Mens du gør alt det yderst nødvendige arbejde af mental/følelsesmæssig udrensning,

brug da mine ord på de foregående sider, der beskriver ..."DET"...

 som har bragt dig og hele VERDEN IND I DEN SYNLIGE TILVÆRELSE,

til at opbygge en bevidsthed og kontakt med

DETS kraftfulde GUDDOMMELIGE BEVIDSTHED.

Ud af den kontakt vil inspirationen og styrken komme til at opnå rensningen hurtigere.

Som rensningen finder sted, vil du opleve nyfunden lykke og opfyldelse i alle områder af dit liv.

Du vil også modtage inspirerede anvisninger i forhold til dit daglige liv, enten under din meditation eller som en lysstråle i dit sind, når du er i ro og tænker på et jordisk anliggende.

 Hvis du ikke ser bort fra eller afviser disse vejledninger, men følger dem - trofast og omhyggeligt - vil du tage de første skridt mod til sidst at blive en stor og succesfuld så- og høstarbejder af kreative ideer i jeres omgivelser.

Alt, der er forbundet med dig vil blomstre, vil blomstre og modnes.

Alt vil reagere og velsigne dig med nyt liv.

Hvis du disciplinerer dig selv ved at meditere dagligt med uafvigelig hengivenhed, vil du i sidste ende begynde at føle et svar og indstrømning af

DET, SOM BRAGTE JER IND I TILVÆRELSEN,

Og de ord du bruger vil få en ny mening. Ordene vil blive besjælet af

 UNIVERSELT LIV.

 Du vil blive fyldt med overmåde fryd og glæde fordi du så vil VIDE, at kraften er virkelig og aktiv i dit sind og liv.

Du vil komme til at stole mere og mere tillidsfuldt på, at kraften begynder at blive manifesteret i dine affærer.

Du vil ønske at trække andre ind i din velsignede tilstand af velsignet harmoni, for andre mennesker vil være opmærksom på det og udspørge dig om det.

Ikke kun dette - du vil opleve en ny type medmenneskelig kærlighed og vil dele, hvad der gør dig glad med andre mennesker.

Jeg kan ikke understrege denne Sandhed nok, dette behov for at meditere, da så mange mennesker opgiver søgningen og selvdisciplinen ved daglig lytten før de har renset deres bevidsthed fuldt ud og nået til den tilstand af indre rensning, der er så nødvendig for at opnå fuldkommen kontakt med

den UNIVERSELLE BEVIDSTHED - til din Tilværelses Kilde.

Når du opnår kontakt - sker der tilsyneladende mirakler!

Dette er begyndelsen på, at den Universelle Kraft, som tager form i din sjæl, krop, sind, hjerte og liv.

I sandhed siger jeg jer - du kan ubetinget stole på mine ord - hvis du fortsætter, kommer der et øjeblik, hvor du virkelig føler kontakten og ved, at du har opnået kontakt.

Du er da nået til et yderst afgørende tidspunkt i din åndelig/menneskelige udvikling!

 

Side 15

 

I nogle få timer føler så mange sjæle sig opløftede og fyldt med glæde, men så trænger de daglige bekymringer ind i deres sind og de intellektualiserer oplevelsen.

De bortforklarer den i menneskelige vendinger.

Gør det ikke - for du vil miste hvad du har fået givet!

Du vil i høj grad forsinke dit åndelige fremskridt.

Hvis du læser disse ord og er bange for at tro på dem, eller føler, at de er tåbelige, eller føler, at du vil miste prestige, hvis du tror på dem - danner du en skabelsesform i bevidstheden, som vil ophæve ethvert konstruktivt svar, du oprindeligt måtte have haft til dette Brev.

 Så jeg siger til dig - værdsæt dine øjeblikke af tro, bevar dine specielle tidspunkter med kontakt med ..."DET"...SOM BRAGTE DIG IND I TILVÆRELSEN.

Tro på dem og hold dem fast i din bevidsthed og lidt efter lidt vil du da bevæge dig frem til højderne af "åndelig" bevidsthed - til stor indsigt og glæde.

Igen siger jeg, læg ikke disse breve til side.

Jeg kan ikke i tilstrækkelig grad understrege dit behov for at tænk på dem, huske, hvad de har at sige.

Hvis du ikke kan huske det, så vend tilbage og læs dem igen og igen og igen, indtil de er blevet absorberet i din bevidsthed.

Jo mere du mediterer over dem dagligt, jo mere vil du blive afklaret i dit sind og vil komme til at have stadig større betydning for dig.

Til sidst finder du ud af, at de har været som mad og drikke, idet de opbygger din moral og beslutsomhed for at hjælpe med at ændre dine nuværende betingelser til harmoni, udbredt vækst, velstand og fred.

Stor inspiration og glæde vil være din, når du kommer til at indse, at omfanget af

"DET, SOM BRAGTE JER IND I TILVÆRELSEN"

er strålende, uimodståelig ekstatisk Kraft - ud over din nuværende evne til at drømme og forestille dig - Det er Virkeligheden -

DET er TILVÆRELSENS KILDE - KILDEN til alt, hvad du ser i din naturlige levende verden og i mange niveauer af eksistens ud over den du nu bebor.

 Når du selv i rigt mål modtager Guddommelig Bevidsthed ind i dit sind, ind i alle aspekter af din tilværelse, så vil du begynde at se den enorme forskel.

Du vil se tilbage på tiderne med stress og disharmoni og se at gradvist er begrænsningerne i dit liv veget for større velsignelse.

Dette bliver en løbende proces i dit liv.

Vær ved godt mod - Det er virkelig mig, Kristus, som rækker ud til DIG og verden gennem disse Breve.

Jeg vil især gerne i dit sind indprente den måde, jeg bevidst har fremført udsagn på de tidligere sider for at løfte dine tanker til et højere niveau af bevidsthed, der viser de fordele, udledt fra arbejdet med at hæve jeres bevidsthed ved at befri den fra de negative egenskaber, der er nævnt på side 1.

Jeg vil have dig til fuldt ud at indse, at jeg kun er kommet for at hjælpe dig med at befri dig for de uønskede ego-drevne tanker og følelser, der for tiden styrer dit sind.

Jeg er her også udtrykkeligt for at opmuntre og "hjælpe dig" - ja, "hjælpe dig" - med i dit sind og hjerte at udvikle alle de kærligheds-baserede tanker og følelser, som vil bringe dig i harmoni med Guddommelig Bevidsthed.

 

Side 16

 

 Det er mit mest presserende og kærlige formål at bringe dig ud af tilværelsens grå nuancer, som du i øjeblikket beboer - ind i "solskinnet" af åndelig oplysning, som venter på dig, når du har overvundet ego-driften, er blevet forenet med din sjæl og "Fader-Moder-Liv" og bevæget dig ind i harmonien af ubetinget kærlighed til alle.

Derfor gentager jeg listen over negative egenskaber udarbejdet på side 1.

Jeg vil have dig til at læse dem omhyggeligt og iagttage dine egne reaktioner og følelser mens du langsomt gennemgår dem.

Kritik, sarkasme, fordømmelse, afvisning, at tale nedladende, fjendskab, intolerance, had, jalousi, aggression, voldelige impulser, tyveri, falskhed, holde dobbelt bogholderi og er uærlig i handler, bagtaler -

Hvordan begynder du at slippe af med nogen af dem, som du ved er en del af din bevidsthed?

Vær ikke for skamfuld over dem, da du er et menneske og er blevet født under indflydelse af disse ego-egenskaber.

Så vær ikke for bange eller for nedbrudt over at stå ansigt til ansigt med dem.

Tag det første skridt i total ærlighed - og skriv dem ned.

Det andet skridt er at tage papirarket, læg dig ned og læg det på brystet.

Luk dine øjne og nå i tankerne ud til den Guddommelige virkelighed - din TILVÆRELSES KILDE, som du nu burde indse er din Kærlige Medskaber - din sande "Åndelige Fader-Moder" - som udstråler uforbeholden, uafladeligt og konsekvent - UBETINGET FORÆLDRE-KÆRLIGHED.

Giv tid til at stille dit sind, indtil du føler at du bevæger dig ud over din egen bevidsthed.

Så bed, i perfekt tiltro og forvent et øjeblikkeligt svar, da du virker i bevidsthed, om hjælp til at fjerne, opløse, overvinde de falske og unødvendige afvisnings-ego-drifter i alle de kommende dage.

Følelsesmæssigt gør du det klart for din "Åndelige Fader" eller "Guddommelige Virkelighed" - og derfor for dig selv - at du ikke vil have mere af disse ego-negativer i din bevidsthed.

Du beder om inspiration og styrke til at gøre alt for at undgå eller fornægte dem fra den dag fremad.

Ved at følge dette handlingsforløb skaber du 

en NY BEVIDSTHEDSFORM

som nu begynder at infiltrere og overtage din nuværende bevidsthed.

DIN HENSIGT
bliver nu din virkelighed.

De tidligere negative egenskaber skrevet på dit stykke papir og taget til din "Åndelige Fader" er nu i en limbo* af afvisning i din bevidsthed.
Denne bevidste afvisning er også midlet til at trække Guddommelig Kraft ind i din bevidsthed for at hjælpe dig med at styrke din beslutning og minde dig om at kassere nogen af de impulser, der kan bryde ud fra de afviste egenskaber.

Derfor, som du sikkert kan se - har overgivelsen og meditationen sat usynligt arbejde i gang i bevidstheden, som du sandsynligvis vil være uvidende om, indtil du senere vågner op til det faktum at egenskaberne er forsvundet.

Jeg vil indtrængende opfordre dig til at tage papiret med egenskaberne ind i meditation flere gange.

Hver gang du gør det, trækker du en yderligere injektion af "Fader-Moder-Bevidsthed Liv" kraft ind i dit formål af at overvinde og blive fri for uønskede bevidsthedsformer og kræfter.

*limbo = (nærmest) ingenmandsland


Side 17

 

Når de er opløst, vil de ikke længere trække de negative og ulykkelige skygger ind i dine omstændigheder, der plagede dig før.

Du vil rejse ad en højere vej mod frihed.

Når du går fremad, kommer du til at opfatte små bevidsthedsfejl i dit sind og hjerte, som aldrig syntes at være forkerte før, og når dette sker, må du gå igennem den samme procedure med at skrive dem ned og i fuld tiltro tage dem til din "Åndelig Fader".

Nu er der endnu en ting, du må gøre for at fuldføre denne genopbygning af din bevidsthed.

I stedet for

kritik, sarkasme, fordømmelse, afvisning, nedladende tale, fjendskab, intolerance, had, jalousi, aggression, voldelige impulser, tyveri, falskhed, tvetydige og uærlige handlinger, bagtalelelse -

skal du nedskrive på et stykke papir - i guld-bogstaver, hvis det er muligt, for at give dig en følelse af skønhed og glød om attributterne - de gyldne kvaliteter af Guddommeligt Bevidsthed, som du vil være i besiddelse af - og udtrykke - i fremtiden.

For at være i perfekt harmoni med din "Guddommelig Virkelighed" - din "Åndelig Fader" - vil hver attribut være baseret på ubetinget kærlighed og vil fremme det højeste gode for andre.

For du vil ikke længere søge at nedgøre andre for at få dig til at føle dig større og mere selvsikker.

Hele din bevidsthed vil være rettet mod at bekræfte andre mennesker og være opbyggelig i alt omkring dig.

Du vil søge at nære, pleje, undervise, beskytte, opretholde, opfylde andres behov og kærlighedsfuldt søge efter at etablere orden ud af kaotiske tankeløse handlinger.

Når du har nedskrevet dine gyldne forhåbninger på dit papirark, læg dig da igen ned og ræk ud til din "Guddommelig Virkelighed" og bed om at de smukke impulser - den Guddommelige natur gradvist må spredes gennem dit sind og hjerte og blive din egen bevidstløshed.

Når dette sker, vil din sjæl være som en babykylling, der pikker og pikker for at bryde sin skal for at dukke op i den store vidunderlige verden og for at blive forenet med moderhønen, som tålmodigt venter på at hendes barn skal forenes med hende.

Sådan er det også med mig og alle andre sjæle med Kristusbevidsthed.

Vi venter og iagttager og hjælper de mennesker, der længes efter at finde ud af årsagen til deres ånds tomhed, som af hjertet sætter det mål at transcendere det jordiske og hvis sind er tiltrukket af højere formål i livet og som drømmer om at komme i perfekt samklang med deres egne sjæle og deres

TILVÆRELSES GUDDOMMELIGE KILDE.

Vi længes med kærlighed efter de åndeligt rejsende, selv mere end de rejsende formoder.

Det betyder, at vi kærligt længes efter dig, der læser dette Brev.


Når du igen er forenet med din Tilværelses Kilde, vil du have opnået dine sande mål på jorden.

Du vil have opnået din sande mission i evigheden.

Og nu - lad dit VIRKELIGE LIV begynde!

Du vil være trådt ind i Himmeriget*!

Jeg vil ikke fortælle dig, hvilke kvaliteter du skal skrive for din nye bevidsthed - disse må komme ud af dine nuværende opfattelser af det højeste og bedste.

Studér igen den Guddommelige Bevidstheds Guddommelige Natur, som jeg opfattede så tydeligt i ørkenen og beskrev for dig i Brev 1.

Lad denne Guddommelige natur blive din egen natur.

Jeg vil have, at du ved, at når du indlader dig på denne rejse i sand oprigtighed, vil jeg være ved din side i enhver situation.

Det er mit kæreste ønske, at du skal vide, at jeg er med dig og at jeg sender dig støtte og styrke i din søgen efter at blive forenet med din "Guddommelige Virkelighed".

 

 * Himmeriget eller "Himlens Kongerige".

 

Side 18

 

OM "KRISTENDOMMEN"


Jeg skal nu til at tale til dig om mere verdslige affærer og som du læser de følgende sider, vil jeg have du skal holde øje med, hvad der sker med dit humør eller følelse af velvære.

Dette er stadig en øvelse i opdagelsen af, hvad der sker i din bevidsthed, når dine tanker ændres og du begynder at anvende et nyt ordsæt.

Læs venligst de næste sider meget omhyggeligt, hvad enten du er troende kristen eller ej, selvom du vil være stærkt fristet til at springe dem over.

Skriv dine svar ned, dine ideer, følelser - især en ændret følelse af depression eller glæde.

Notér tallet på siden, hvor ordene begynder at få humøret til at stige og løfte dig til et højere plan af fred og lykke.

Dette er en meget vigtig øvelse, for medmindre du gør det, vil du fortsætte med at læse om "bevidsthed" for evigt, men vil aldrig nå en dyb forståelse af, hvordan det er den grundlæggende energi af din eksistens, af "materien", din krop, dine omgivelser, dine livshændelser, dine STEMNINGER og dine åndelige aspirationer.

Du vil ikke begynde at indse, at BEVIDSTHED er det altværende i din eksistens og erfaring - indtil du bemærker, hvordan "ideer og meninger" kan hæve eller sænke frekvenserne af din bevidsthed.

Jeg vil have, at du bliver opmærksom på de ord, du bruger i dit daglige liv, livskvaliteten de skaber for dig og virkningen de gør på andre - enten løfter deres humør til fred og glæde eller efterlader dem deprimerede og svækkede.

Desuden er det min alvorlige hensigt at nå de af jer, der for tiden er tilhængere af den kristne religion og kæmper med tidligere eller nutidige religiøse betingelser, hvilket gør det vanskeligt at skelne jeres opfattelser fra dogmer for at bevæge sig frit inden for de finere frekvenser af højere åndelig viden.

I kan være bange for fordømmelse, hvis I blot læser disse sider - og alligevel har de en dragende kraft på jer og I føler intuitivt, at I læser om TILVÆRELSENS SANDHED, som I ikke er blevet undervist i af jeres præster. I er splittet mellem jeres presserende behov for at kende sandheden og jeres frygt for at mishage "Gud" uanset hvilken form I i øjeblikket forestiller jer "Ham" at være.

JEG, KRISTUS, er godt klar over den bekymring disse BREVE forårsager for mange oprigtige mennesker og jeg længes efter at bringe jer gennem jeres uro til fuldstændig fred og glæde i sindet.

Af denne grund er det en absolut nødvendighed først at analysere jeres nuværende trosopfattelser og oprindelsen til kirkens doktriner, før vi fortsætter med at lære jer den dybere Sandhed om det Universelle og menneskehedens natur.

 For fuldt ud at forstå oprindelsen til de kristne doktriner må I rejse tilbage i tid til begyndelsen af jødedommen og der finde det menneskelige sinds rationaliseringer, som kæmpede for at definere i ord, hvad der intuitivt føltes at være en sandsynlig kilde til tilværelsen.

 

Side 19

 

De af jer, der kæmper for at befri jer fra tidligere myter og fejlagtige trosopfattelser, skal nu selv komme til tydeligt at opfatte - og forstå - den grundlæggende forskel mellem "kirkens trosopfattelse og TILVÆRELSENS SANDHED, som jeg i øjeblikket forsøger at forklare jer.

Indtil I tydeligt kan se "oprindelsen og formen til jeres nuværende trosopfattelser", vil I ikke kunne befri jer fra illusionerne fra jeres tidligere baggrund i kirken.

I vil have et "ben i hver lejr" - en farlig position at befinde sig i.

Denne sindstilstand vil give anledning til stor mental konflikt og kan få jer til at opgive jeres søgen og vende tilbage til de gamle, komfortable og følelsesmæssigt sikre religiøse former, som ikke fører jer nogen steder hen.

Så vogt jer og tillad ikke jer selv at blive skræmt af trusler om at mishage Gud og en sandsynlig fortabelse.

 

OPRINDELSEN TIL EN TRO PÅ EN "SUPER-INDIVIDUEL GUDDOM"

Derfor vil vi begynde med en beskrivelse af oprindelsen til en tro på "Gud", et navn som har betydet mange forskellige ting for menneskeheden.

Denne tro begyndte, da de gamle hebræere vandrede i ørkenen og stillede spørgsmål om skabelsens oprindelse.

Man forestillede sig på en eller anden måde, at SKABELSENS KILDE helt sikkert måtte være en "overmenneskelig mandsgud" usynlig og hævet langt over jorden og menneskene.

Nogle af de gamle profeter var på mystisk vis klar over, at Skabelsens Kilde var diffus og på en eller anden måde nærværende under hele skabelsen og også var til stede i den evige dimension, men denne mysticisme var ikke tilgængelig for det gennemsnitlige menneskelige sind.

I må også forstå, at på trods af nutidens "tilsyneladende virkelighed" (i jeres sind) af en sådan "Gud" fra jeres læsning i Bibelen, så har ingen nogensinde fået et glimt af en sådan "overmenneskelig mandsgud" i nogen form overhovedet, måske med undtagelse af Moses, som hævdede, at han så ham i en "brændende busk" og beskrev sig selv som "JEG ER DEN JEG ER*".

Alt hvad menneskene har kendt til en sådan super-menneskelig "gud" er blevet afledt af at læse de farverige beskrivelser af "Gud" givet af profeterne under deres ophold på jorden.

Det er et kendetegn for, hvor illusorisk religiøse trosopfattelser er, da nutidens religiøse formidlere** kun vender tilbage til antikken for deres "sandhed", da de ikke kan tro at "Gud" virkelig er ægte, evig og også i stand til at tale til mennesker i jeres tid.

Jeres præster er bange for enhver tro, som ikke stemmer overens med de gamle.

De overvejer aldrig - eller er bange for at overveje - at åndelig viden inden for den jordiske dimension - er evolutionær!

Jeg vil have jer til at "se" at et "sammenvævet stof af tro", en blanding af rationaliseringer og opfattelser har været en væv af mental/følelsesmæssig sikkerhed for at fange menneskenes sind og hjerter.

Alt hvad folk læres i den kristne tro er følelsesmæssigt baserede og stammer fra "forlydender", der stammer fra tidlige udsagn om mit liv og død på jorden.

Men disse tror man fanatisk på.

Kristne lærer at: "Gud er kærlighed" - og Gud er opmærksom på dine synder og straffer, disciplinerer, belønner dem, der gør gode gerninger og sender ulykker til dem, der gør onde gerninger.

Dette er en nøjagtig beskrivelse af menneskelig aktivitet og bevidsthed!

Kristne lærer, at

Jeg, Kristus, som personen Jesus "døde på korset for verdens synder".

Jeg var det "ubesmittede Guds Lam, som ofredes for at betale prisen for menneskenes synder"!

Jeg gjorde et højeste offer af mig selv for at opnå denne mærkelige bedrift at "betale for synder" ned gennem tiderne.

 

*Jeg er den jeg er: "Gud svarede Moses: »Jeg er den, jeg er!« Og han sagde: »Sådan skal du sige til israelitterne: Jeg Er har sendt mig til jer.« (2. Mosebog, 3. kapitel vers 14)

 **formidlere: På engelsk: Religionists

 

Side 20

 

Jeg gik igen ind i min krop efter, at jeg var død ved korsfæstelsen og dukkede mange gange op i kroppen for at trøste og undervise mine sørgende disciple.

Jeg spiste endda mad, mens jeg viste mig for dem.

Efter fyrre dage opsteg jeg ude af syne for mine disciple og tog min krop op i "himlen".

Som jeg spurgte i Brev 3 - hvad skulle jeg gøre med en menneskekrop i "himlen" - i livet efter dette?

Fordi jeg ved min sidste nadver med mine disciple sagde,

at de skulle huske mit sidste måltid sammen med dem ved at bryde brødet og give det videre til hinanden og hver og en skulle drikke af den samme kalk* vin og mindes at min krop blev korsfæstet og mit blod spildt for at bringe dem sandheden af væren,

blev denne hændelse omdannet til den bizarre tro på, at med pomp og ceremoni ved alteret blev min krop omdannet til oblater, som nadvergæsterne** skulle sluge med tilbørlig ærbødighed.

Min krop! "Hvad nytte skulle min "krop" - åndeliggjort eller ej - være for nadvergæsten?

Kan I se, hvordan sindet kan bringes til at acceptere ulogisk nonsens, der har holdt sig i næsten to tusinde år, fordi det var støttet af et stor hierarki af pave, kardinaler, der bor i paladser, med enorme rigdomme, opretholdt i jordiske pomp og ceremonielle prestigefyldte forhold?

Den sidste nadver

Jeg vil have jer til at kende sandheden om den skæbnesvangre nat - hvad I kalder "min sidste nadver"***.

Selvom det er smertefuldt at gøre det, har jeg af hensyn til større klarhed bragt mig selv ned i vibrationsfrekvenser af bevidsthed lige ind i bevidsthedserindringerne af mine tanker og følelser under mit sidste måltid med mine disciple.

Selvom jeg var en stærk mand, oplyst og vidste, at jeg havde en skæbne at opfylde, som jeg ikke kunne undgå - ønskede ikke at undgå - var jeg også dybt sorgfuld, da vi begyndte på vores måltid - indtagelsen af føde under jødernes påskehøjtid.

Mine disciple havde været min venner og havde stået ved min side under nogle vanskelige omstændigheder.

Jeg var ked af at forlade dem og frygtede for deres velbefindende.

Hvad ville der ske med dem, når de fandt sig selv alene uden min vejledning og beskyttelse?

 De havde været mere afhængige af mig, end de vidste.

Jeg mindedes mine år, hvor jeg underviste menneskene.

Jeg følte en dyb følelse af ironi, som jeg huskede min tilbagevenden fra ørkenen - snavset og usoigneret men bogstaveligt talt fyldt med en glædesfyldt omsorg for min medmennesker og intenst begejstret for, at jeg nu kunne føre dem den rette vej, indpode sandheden om tilværelsen i deres sind, vise dem hvordan de kunne overvinde deres frygt, deres sygdom, fattigdom, elendighed.

Jeg skulle erobre verden!

Men hvor anderledes havde det hele ikke vist sig!

I morgen ville jeg hænge på et kors!

Det var dog rigtigt - jeg havde opnået megen succes.

Jeg funderede over tilfælde af helbredelse og menneskenes glædelige accept af den "Elskede Fader".

Jeg kunne forstå, hvorfor ypperstepræsten og rådet hadede mig.

I stedet for frygt, straf og dyreofre, havde jeg bragt folket virkeligheden af "Fader-Kærlighed", bevist det ved at helbrede tilfælde af dødelige sygdomme.

Jeg bragte min opmærksomhed tilbage til mine disciple, som talte med hinanden mens de spiste.

De var stadig uvidende om den udfordring, der lå foran mig - min korsfæstelse.

Selvom jeg gentagne gange havde advaret dem, nægtede de at acceptere min ord som sandhed.

De troede jeg var blevet bange for ypperstepræsten og spekulerede på hvorfor.

Jeg havde befriet mig selv fra truende situationer før.

 

*(alter-)kalk = bæger.

**communicant = nadvergæst, altergænger.

***nadver = måltid


Side 21Som det var almindeligt ved påsken, talte de om omstændighederne omkring israelernes flugt fra Egypten.

Johannnes, som var yderst fantasifuld, gav dem en farverig beretning om Moses, der sammenkaldte israelerne og fortalte dem, at de endelig ville forlade Ægypten og undslippe deres liv som slaver til frihed i ørkenen!

Derfor påbød Moses hver families overhoved at dræbe et pletfrit lam og med håndfulde af urter male blodet fra det på deres boligers dørstolper.

Moses sagde, at engle ville komme om natten og flyve gennem Ægypten og dræbe alle ægypternes førstefødte og husdyr og kun efterlade israelitternes førstefødte, som ville blive frelst ved blodet på deres dørstolper.

 Som jeg lyttede til dem, så deres smil og nikkende anerkendelse af denne "vidunderlige" begivenhed, indså jeg med en pludselig smerte, hvor lidt de virkelig forstod af min beskrivelse af den "Himmelske Fader".

Jeg hørte Johannnes' ord om: Blod, blod, blod - blod af det uplettede lam, blod på dørposterne, blod fra de ægyptiske børn og husdyr.

Som altid, undredes jeg over århundreder gamle jødisk optagethed af blod og huskede kortvarigt, at Abraham endda var parat til at ofre sin eneste søn, idet han havde til hensigt at slagte og ofre ham, fordi han troede, at Gud havde sagt det.

Jeg tænkte derefter på de daglige dyreofringer i templet!

For mig var hele denne indstilling til "blodsudgydelse" en fuldstændig vederstyggelighed.

Men jeg forblev tavs og argumenterede ikke med dem.

Jeg indså, at deres sind var fyldt med disse traditioner, så solide og varige som en klippe.

Dette var vores sidste nadver sammen, vores sidste måltid, hvor vi alle var samlede ved et bord.

Det skulle være en fredelig tid sammen og en kærlig afsked.

 Dobbelt så betydningsfuldt for mine disciple, fordi påske var så hellig en begivenhed for deres jødiske sind og det måtte jeg acceptere i en ånd af kærlighed og forståelse.

Tidligere havde jeg ikke fejret påsken, da traditionen gjorde mig syg.

Jeg foretrak at gå op i bakkerne for stille at meditere, idet jeg efterlod mine disciple, for at de kunne spise påskemåltidet med deres familier.

På grund af mine tidligere holdninger, undrede de sig ikke over min min nuværende tavshed.

Nu lå jeg halvt og halvt sad, ude af stand til at slappe af, som jeg ellers plejede at gøre - spændt, urolig, medfølende over for mine disciple - alligevel halvt irriteret på dem.

Jeg spekulerede på, hvordan jeg kunne forlade disse fortumlede søvnige efterfølgere et anvendeligt og virkningsfuldt tegn som erindring - et eller andet ritual for at bringe alt, hvad jeg havde forsøgt at lære dem tilbage til deres forvirrede sind.

Jeg ønskede at ryste dem ud af deres optimisme.

Som jeg lyttede til deres snak om Moses og hans forskellige mirakuløse aktiviteter, kom det til mig, at hvis De var så optaget af blod - så ville jeg give dem blod at mindes mig ved.

Jeg bøjede mig over bordet og tog et brød op og delte det i flere stykker og sagde bistert:

"Jeg er ligesom jeres påskelam. Send det rundt, tag jeres del, spis det og gør det i erindring om mig, der har bragt jer den eneste virkelige SANDHED, verden nogensinde har hørt.

Lad dette brød være et symbol på min krop, som snart skal brydes på korset."

De holdt op med at tale og stirrede på mig. "Gå i gang, spis!"Sagde jeg til dem.

Som i en drøm tog de stille noget brød og rakte det rundt og tyggede lidt af det.

Jeg tog derefter det store bæger med vin og sagde til dem, at de skulle drikke fra det og sende det rundt.

 

Side 22


"Denne vin er et symbol på mit blod. Jeg kom for at give jer SANDHEDEN.

Sandheden om Gud - Sandhed om livet.

Men jeg er blevet afvist. Mit blod vil flyde for jer".

Igen drak de i stilhed fra bægeret og gav det videre til den næste mand.

Deres ansigter var anspændte, men de sagde ingenting.

Det var klart, at alle var rystede ved mine ord og ikke kunne lide dem.

Jeg vidste, at Judas havde fået penge for at udpege mig til ypperstepræstens soldater, når øjeblikket var rigtigt.

Jeg vidste også, at påskenat skulle være natten.

Jeg sagde til Judas:

"Gå hurtigt og gør hvad du skal gøre."

Judas så på mig i et langt øjeblik og jeg så smerte og ubeslutsomhed i hans øjne.

Han var kommet på andre tanker, men min tid var kommet, og jeg ville have det overstået.

"Gå," sagde jeg hårdt. Judas rejste sig og forlod værelset.

Disciplene var forbløffede over den måde, jeg havde talt og spurgte, hvad det var han skulle gøre?

"Han skal til ypperstepræsten for at fortælle ham, hvor han kan finde mig.

De vil korsfæste mig - ligesom jeg har fortalt jer."

Jeg så på de forskellige udtryk i deres ansigter, tvivl, chok, rædsel, med en grad af smertefuld kynisme.

Derefter var der udgydelser af forbitrede spørgsmål. Hvad ville der ske med dem?

De havde forladt hjem og familie for mig.

De ville miste et liv med frihed og sikkerhed, hvis jeg blev korsfæstet som en almindelig forbryder.

Jeg sagde, at de ville forlade mig. De benægtede voldsomt dette - men de gjorde det.

Jeg var for træt til at argumentere med dem og jeg var blevet så stærk, så sikker i den viden, at "Faderen" var indeni - og med mig til alle tider, at jeg kunne tilgive deres illoyalitet.

 Og til sidst ville jeg blive frigivet fra min krop og kunne stige op i Lysets riger, som jeg så ofte havde følt, men aldrig set fuldt ud med det jordiske syn.

Det var en tanke, som bragte mig dyb trøst og en glædesfuld forventning.

Så jeg smilede til dem og sagde:

"Det er godt I har gjort, hvad jeg bad jer om til minde om mig - og min kommende død.

Fortsæt med at bryde brødet og drikke vinen sammen og mindes, at jeg altid har elsket jer og vil være med jer i ånden, indtil I mødes med mig, hvor jeg går hen.

Frygt ikke.

I vil blive vejledt, I vil blive inspireret, I vil blive gjort stærke, og I vil tale med klare, klare stemmer."

"Min eneste advarsel er dette. I fremtiden, vil meget af det, jeg har lært jer blive glemt.

Meget jeg har fortalt jer, vil blive bort-resoneret af menneskelige tanker eller forvrænget af menneskelige myter."

Så blev der panik og en råben op: "Hvordan vil dette ske?"

Jeg smilede og løftede mine hænder. "Jeg har fortalt jer, hvad der vil ske i en fjern fremtid.

I mellemtiden, vær tro mod alt, hvad jeg har lært jer og tvivl ikke på noget ord, jeg har talt".

Så var det tid til at gå til Olivenhaven*. Det sted hvor ypperstepræstens soldater ville opsøge mig.

Mine disciple ønskede at stille flere spørgsmål - men nu var jeg nået afslutningen af min tale til mennesker.

Jeg ønskede kun at forberede mig i total stilhed på min prøvelse, bevæge mig i ånden ind i en tilstand af sikker, konsekvent harmonisering og kommunikation med "Faderen".

 

*Olivenhaven = Getsemane Have

 

Side 23

 

Vi gik ind i haven og jeg trak mig tilbage til min yndlingsklippe.

Beskyttet af vinden, satte jeg mig ned og trak min kappe omkring mig.

Idet jeg lukkede mine øjne, følte jeg, at jeg gradvist bevægede mig ind i en stor indre åndelig fred og stilhed.

Så steg selve Kraften ned og pressede ind på mig og overtog mit sind og hjerte.

Det fyldte mig med en sådan overvældende kærlighed, at jeg vidste, at jeg var støttet og opretholdt i kærlighed og kunne bevare min kærlighed til alle, uanset hvad der hændte mig.

Det var alt, hvad der betød noget for mig, nu hvor min time var kommet.

Det er sandheden bag brødets brydelse og drikningen af vin til minde om mig, mit liv og min lære.

Som I, der læser dette Brev ved, er alt det, som Faderen lod mig vide i min sidste nat på jorden sket.

Fordi jeg talte om "Faderen", "Sønnen" og "Helligånden", besluttede kirken ved Kirkemødet i Nikæa, at jeg måtte have henvist til "Tre personer i Èn".

Som en konsekvens af dette beder menneskene til "Faderen" for at bede om fordele, beder til "Helligånden" om at undervise dem i åndelighed og beder til "Sønnen" for at frelse dem fra deres synder.

Kan I begynde at "se", hvor "jordiske" og menneskeskabte disse overbevisninger* er?

Kan I også se, hvor "følelsesmæssigt baserede" de er?

På grund af det følelsesbetonede og løftet om en "gratis rejse til himlen i hælene på Frelseren", er disse overbevisninger blevet en menneskeligt udtænkt religiøs struktur for at helliggøre et kirke-imperium indenfor de jordiske imperier - Rom, Østrig, Spanien.

De har været undskyldningen for omfattende tortur og død ved brænding og henrettelse af anderledes tænkende.

De har inspireret krige mellem nationer.

Men den "åndelige erkendelse" og "kreativitet" vokset ud af overbevisningerne har også bidraget meget til tilværelsen i de sidste to årtusinder.

Disse overbevisninger har været årsagerne til opbygningen af katedraler og kirker og klostre, givet menneskene et stabilt formål, evnen til at udtrykke deres kunstneriske evner og givet arbejde til de mindre talentfulde.

Overbevisningerne har også rettet millioner af menneskers bevidsthed mod de højere riger af smukke tanker og kærlighed.

De har endda været impulsen bag mysticisme og oplysning, når åndelige sjæle er kommet til at se Virkeligheden tidligere skjult af trosoverbevisningerne.

Mens dette har fundet sted, har disse overbevisninger også skabt betingelserne for alle stadier af religiøs overlegenhed og umådelig storhed og rigdom.

Disse er menneskeskabte og udtryk for "ego-impulser" og er derfor set fra et åndeligt synspunkt - fuldstændig falske.

SANDHEDEN OM "SYND"

Det må også forstås, at ned gennem århundrederne så menneskene, at visse dele af menneskelig adfærd var skadelige for andres velfærd.

De var vidner til drab, tyveri af en andens kone og besiddelser, forårsagende megen smerte og sorg i samfundet og gjorde livet vanskeligt og til tider utåleligt.

De ræsonnerede, at denne adfærd sikkert måtte være imod det de kaldte for "Guds" vilje.

De gav denne adfærd navnet "synd" og betegnede den som "ond".

Senere ræsonnerede deres profeter, at en sådan afvigende adfærd måtte stamme fra en "ond" kraft, der modarbejdede "Gud" og de kaldte den "Satan".

De truede og straffede hinanden i den overbevisning, at "synder" var onde, og at deres "Gud" ville straffe menneskene for deres forseelser mod hinanden.

Denne adfærd praktiseres til denne dag i kirkerne.

 Præsterne forsøger at kontrollere folk med frygt.

 

*(tros)overbevisninger,  engelsk: beliefs. Tro: faith. Se evt. også Brev 1.

 

Side 24


Konceptet at "SYNDE" mod Jehova, den Evige og uendeligt Mægtige Skaber, var en klog og kraftfuld metode til at kontrollere andre mennesker!

Kirkens trosopfattelser er et tragisk vrangbillede af alt, hvad jeg prøvede at lære menneskene i Palæstina.

Moses var den første til at forevige opfattelsen af "synd" og "straf" i form af De Ti Bud.

Moses sagde, at de blev givet til ham af "Gud" og hvis israelitterne brød dem, ville de rammes af straffen - i nogle tilfælde betød dette døden ved stening.

De blev lært at ved at bryde Loven, ville israelitterne synde imod deres "Gud".

Den nøjagtige sandhed er, at Moses gik til bjerget for at bede om et middel til at kontrollere de uregerlige israelitter.

Som svar på denne bøn - blev De Ti Bud givet gennem inspiration til ham for at hjælpe ham i hans opgave med at bringe israelitterne trygt gennem ørkenen med mindst muligt besvær.

Religiøse formidlere* er glade for at acceptere og helhjertet tro på en "Gud", der angiveligt instruerede Moses i at engagere sig i aggressive procedurer og massakrer, da de erobrede det "forjættede land"**.

Et smukt og produktivt land blev pludselig taget fra hårdt arbejdende mennesker, der blev slået ihjel i tusindvis.

Dette blev betragtet som det rigtige at gøre, siden "Gud" havde lovet dem et smukt land, hvor de skulle slå sig ned.

Til denne dag tror religiøse formidlere på, at siden "Gud" talte til Moses, måtte det være "Gud", som beordrede den efterfølgende blodsudgydelse.

Der er mange lignende rædselsvækkende beskrivelser af krig og blodsudgydelse i jeres Bibel, der anses for lovlige - retfærdige og rigtige - fordi de troede på, at "Gud" havde beordret dem til at at gå krig - mod de vantro.

Kan I ikke i jødernes historie se den overhåndtagende EGO-DRIFT, hvor selv "Gud" er "anvendt" til at fritage dem for skylden?

 I selvforherligelsens øjeblik, blev det tilladt og retfærdigt at ignorere De Ti Bud og hengive sig til omfattende massakrer.

De troede ikke, at det havde noget med synd at gøre, fordi drabene var foreskrevet af "Gud".

Hvilken "Gud"!

Kan I ikke også forstå, hvorfor det var nødvendigt for mig at skulle fødes i Palæstina for at leve blandt jøderne i et forsøg på at hjælpe dem med at se, at deres traditionelle trosopfattelser og praksis var imod selve den GUDDOMMELIGE BEVIDSTHEDS Natur, som virkelig havde givet dem væren?

Siden da har menneskene gennem århundreder kæmpet med begrebet "synd" og mange oprigtige mennesker har sørget over den måde, de har forsyndet sig mod "Gud" og bedt om tilgivelse.

For længe siden ofredes utallige dyr i templet i Jerusalem for at formilde Gud og forhåbentlig undslippe virkningerne af deres synder.

Siden da er utallige bøger blevet skrevet om emnet og har udtrykt sorg og forfærdelse over menneskesjælenes tilstand og søgt veje til at ændre deres adfærd, slået sig med piske for at torturere kødet og lade det betale for dets forseelser i tanker, ord og handlinger og mange af disse bøger har været bifaldet af kristne over hele Europa og optaget i religiøse institutioners arkiver.

De binder folk til min urgamle "Jesus"-personlighed og forkynder menneskets frelse fra straf for sine synder "ved min død på korset".

Som jeg har forklaret andre steder, så er disse trosopfattelser fysisk umulige og i strid med skabelsens fakta.

Ingen godtgørelser for "synd" bliver udtrukket af en højerestående "Guddom".

Dette er et fuldstændigt menneskeligt begreb - og hedensk.

Alle former for laden blod i forbindelse med religiøse riter er hedenskab.

 Den kristne kirke har præsenteret sine tilhængere for intet mindre end en glorificeret udgave af hedenskab.

 

*formidlere: På engelsk: Religionists

**The promised land = "det lovede (forjættede) land"


Side 25


Når mennesker på nogen måde gør andre mennesker ulykkelige, skaber de deres egen "tilbagevendende" fremtid.

Ikke som gengældelse, men som en "bevidstheds-aktivitet af skabelse".

 Derfor er det bydende nødvendigt, at disse trosopfattelser angående "synd" og "frelse" ved min død på korset bliver bekæmpet - og erstattet - af den åndelig forståelse givet jer gennem disse Breve.

Før jeg forlader emnet religiøse doktriner, vil jeg gøre det klart, at nogle åndelige søgende indenfor den kristne kirke gennem tiderne har renset deres bevidsthed for at blive stærkt bevidste om "Kraften", de har kaldt "Gud" og er kommet frem til at "Kilden til Væren" ikke er som undervist af kirken.

Men kun mennesker har været tilstrækkeligt åndeligt udviklede til at bevæge sig ud over parametrene for de religiøse trosopfattelser for at føle den fulde indstrømning af "Kraften", da det store flertal kun kan forestille sig Sandheden indenfor en jordisk terminologi.

Jeg, KRISTUS ER nødt til at fortælle jer at indtil denne tid, har ingen af alle "helgenerne" fået blot et glimt af skabelsens virkelighed og sandheden bag menneskelig adfærd, som jeg præsenterer den for jer nu.

Tiden er nu helt sikkert kommet, hvor I skal få fortalt Sandheden om "synd" og menneskelig adfærd og hvad menneskene i øjeblikket gør mod verden og mod dem selv - 

betinget af, at I fuldt ud har forladt de ældgamle myter i form af religiøse doktriner og nu er ivrige, modtagelige og gerne åbner jeres hjerter fuldstændigt til tilværelsens virkelighed.

Hvis I ikke er nogen af disse ting, så giver det jeg har at sige, ingen mening for jer.

Tro mig - I kan ikke blande jeres gamle religiøse opfattelser med tilværelsens Sandhed.

Hvis I forsøger at gøre det, kan I være sikre på, at I ikke ser Sandheden, men kun jeres egen tilpasning af det, I tror I har fået ud af disse sider.

Hvis I fortsætter med at søge efter tilværelsens Sandhed, men forbliver delte i overbevisning, kan I fortsætte med at søge med store omkostninger for jer selv splittet af ubeslutsomhed, frygt og fortsat manglende evne til at opfatte den sande betydning af den nye undervisning.

Jeres voksende opfattelser vil være delvist uklare ved "budskaber", som dukker op som følge af jeres gamle bevidste og ubevidste sindstilstande.

I indser måske ikke den enorme betydning af et sådant problem på nuværende tidspunkt, men det er et enormt problem, fordi jeres nuværende dybe trosopfattelser er jeres nuværende sandhed, hvorpå I konstruerer jeres daglige liv. De er jeres virkelighed.

Overbevisninger og stærke trosopfattelser kan være fuldstændig illusoriske, men hvis I fuldt ud tror på dem i jeres underbevidsthed, bliver de fuldstændig virkelige for jer.

Ligegyldigt hvor overbevisende de nye ideer er, der modsiger jeres trosopfattelser, vil jeres bevidsthed blive splittet og vil forårsage et enormt ubehag - selv fortvivlelse for jer.

 Husk - jeres bevidsthed er strukturen, hvoraf I skaber jeres liv.

Denne bevidsthedsstruktur er grundlaget for ethvert svar på alt, hvad der sker i jeres mentale, følelsesmæssige og fysiske liv.

Jeres bevidsthed er jeres virkelighed.

Denne erklæring kan udtrykkes på to måder, begge er tilværelsens sandhed.

Jeres bevidsthed skaber jeres virkelighed, uanset hvad de faktiske fakta om jeres jordiske liv må være.

Da menneskene troede på, at jorden var flad, var de bange for at vove sig for langt til havs, for at skibet ikke skulle falde ud over kanten.

De mennesker, der troede på en flad jord levede efter denne tro.

Da Galileo sagde, at jorden var rund, ansås han for en kætter, men hans opfattelse af "jordens rundhed" gjorde det muligt for søfarende at få et nyt syn på verden og drog ud for at opdage, hvad der lå på den anden side af havet.

 Det krævede en ændring i deres trosopfattelse at gøre det muligt.

 

Side 26


I er i en lignende stilling med hensyn til disse Breve.

De mennesker, der affærdiger og latterliggør dem,

er som de mennesker, der troede på en flad jord og var bange for at falde ud over kanten, hvis de sejlede for langt mod vest eller øst fra deres eget nærområde.

Deres horisonter blev alvorligt begrænset af deres falske trosforestillinger.

Sådan er horisonterne for de mennesker, der tror på at verden er fast, også alvorligt begrænset.

Dag efter dag klager de og sørger over de ulykker, der er kommet over jorden og tror på, at der ikke er nogen muligheder for at undslippe dem.

Men de mennesker, der kan forstå og byder Sandheden om Bevidsthed velkommen, som jeg for tiden giver til verden,

er som de, der opfattede, at det at rejse på havet kunne foretages ubegrænset i alle retninger forudsat, at de havde vilje til at påbegynde en sådan rejse.

Derfor er jeres bevidsthedstilstand den vigtigste overvejelse i jeres liv ... ikke jeres relationer eller ejendele eller position i livet.

Plej jeres bevidsthed og velsignelse i alle aspekter af jeres liv vil følger efter.

Med jeres bevidsthed nærer I jer selv med indre kærlighed og harmoni, glæde og skønhed, selv i slummens bag-gader.

Med en sådan bevidsthed vil I finde jer selv fjernet fra slummens gader til nogle omgivelser i overensstemmelse med jeres indre selv.

Sådan klatrer i ud af ubehagelige omstændigheder.

Af det foregående bør I nu kunne se, at det kun er jer selv, der skaber "kvaliteten" af jeres indre verden, uanset om I eksternt befinder jer i et fængsel eller som kommandør på et slagskib!

Og igen kan I forbedre jeres omgivelser ved til dem at udstråle livs-kraften, der animerer jeres tænkning.

Og igen, jeres bevidsthed er jeres virkelighed

- ikke jeres mand eller kone, børn, hjem, have, ejendele, kvalifikationer, arbejdsplads, venner.

For uanset hvilken placering jeres nærmeste og jeres ejendele optager i jeres bevidsthed - på godt eller ondt - udgør de kun jeres personlige opfattelse af dem.

Disse menneskers "virkelighed" er ikke rigtig kendt af nogen.

Ingen har adgang til den medfødte godhed gemt i en tilsyneladende negativ karakter.

Omvendt aner ingen de skjulte drifter og ønsker i et tilsyneladende tiltalende menneske.

Jeres ydre liv indvirker kun på jeres bevidsthed.

Det gør ikke - kan ikke - skabe eller bestemme jeres bevidste reaktion.

I er "skaberen" af jeres reaktion. jeres skabelsesform afhænger helt og holdent af jeres dybeste opfattelser og overbevisninger vedrørende tilværelsen.

Desuden kan I til enhver tid vælge gradvist at afvikle jeres tidligere indre verden for at skabe et mere harmonisk indre rige af stadig forøget kærlighed, vitalitet og glæde, selv om jeres ydre '"objekter" - mennesker eller ejendele forbliver de samme.

Den åndelige kraft i "jeres bevidsthedsstruktur" vil udstråles og absorberes af mennesker, planter og mursten og mørtel i jeres nærhed.

Der vil ske klare ændringer og forbedringer i alt, hvad der er indenfor jeres omgivelser.

Det er jeres skæbne i dette liv - eller fremtidige liv - at komme frem til denne hele og fuldstændige indsigt.

Når I gør det, vil I betræde vejen mod selv-mestring og fortsætter derefter gradvist med at gå videre til at blive en sand mester over jeres menneskelige bevidsthedsverden gennemstrømmet og assisteret af GUDDOMMELIG BEVIDSTHED.

Jeg, KRISTUS, anbefaler dette brev til dig.

Jeg har sat jer i fuld besiddelse af nogle af de vigtige facts om skabelsen, som vil gøre det muligt for jer at transcendere egoet - vogter af jeres individualitet - og vende tilbage til VÆRENETS UNIVERSALITET, hvorfra I virkelig er kommet.

I har midlerne, hvormed I kan bevæge jer ind i ubetinget Kærlighed, Glæde og personlig opfyldelse.

 

Side 27


Husk at jeg har sagt, at jeg længes efter den åndeligt rejsendes fremskridt.

Som I bevæger jer langs den vej, jeg har skitseret for jer, vil der komme tidspunkter med bekræftelse på, at jeg virkelig er med jer på jeres rejse.

I vil se dem - bevare jeres tro på dem.

Til alle tider holder jeg jer i Guddommelig Kærlighed, for jeg er Guddommelig kærlighed i handling.

Tro dette og find hvile i min Bevidsthed, som omslutter jer.

 

dikteret 2000-2001

overs. 2019.1

 

*************************************************************

2000 CHRIST'S LETTERS, www.christway.co.za

 

 

NB Jeg anbefaler i dette Brev, som I de andre, at man i tvivlstilfælde læser den engelske originaltekst! (o.a.):

 

 

 til downloading i pdf format:

 

 CHRIST'S LETTERS

 

 

OBS Hvor der i Kristusbrevene og de tilknyttede artikler

er en generel kritisk beskrivelse af kristne/kristendommen,

jøder/jødedommen, muslimer/islam, mænd, kvinder m.v.

gælder denne beskrivelse kun de, der i praksis passer ind i det beskrevne.

 

Ingen kristen, jøde, muslim, mand, kvinde m.v.

bør føle sig ramt af disse kritiske beskrivelser,

hvis de rent faktisk ikke passer ind i beskrivelsen.

 

Læs også i den forbindelse:

Oversætters bemærkninger

 PDF B6