Kristusbrevene

 

Side 1

 

 

 Kristusbrev 4

 

 

dikteret 2000-2001

overs. 2019.2

 

 

Jeg, Kristus, er kommet - i min kærlighed til jer - for at give en oversigt over alt det jeg erkendte under min oplysning i ørkenen og forsøgte at undervise jøderne om i Palæstina for 2000 år siden. Nogle detaljer om mit jordiske liv har været beskrevet i Brev 1, 2 og 3.

Hvis I har læst disse, vil I vide, at det er af allerstørste betydning for jeres velbefindende at forstå, at - mens mine tilhængere til sidst skabte en religion, de kaldte ”kristendom”, bygget på rapporter om mit liv og lære - dikterer jeg ikke disse breve for at undervise og bekræfte det, mine efterfølgere har undervist.

Kristendommen er en formel religion, der udelukkende af praktiske hensyn antog mange overbevisninger, der strider mod den åndelige sandhed, som er vores kilde til væren.

Hvad har "blodsudgydelse” med ”UNIVERSEL ÅND” at gøre?

Som I nu må indse, har min undervisning fra starten af min mission på jorden i Palæstina altid været affødt af den højeste åndelige Sandhed om Tilværelsen, der intet har at gøre med menneskelige begreber og rationaliseringer, som er undervist ud fra menneskelig tankegang.

Derfor gentager jeg eftertrykkeligt, at selv om min persona på jorden for to tusind år siden var Jesus, så er formålet med min tilstedeværelse, Kristus' tilstedeværelse inden for disse Breve, at nå følsomme og inspirerede sjæle for at lære dem at trække på Guddommelig Hjælp under de kommende rædsler, i hvilken verden i sidste ende vil blive involveret.

Derfor har min stærke længsel efter at redde dem, der kan modtage mig, krystalliseret sig i form af SANDHEDEN OM TILVÆRELSEN i disse breve. Vid dette - agt på det.

Jeg vil have, I skal vide - og lægge særlig vægt på - at jeg kom til jøderne i Palæstina 70 år før Jerusalem blev jævnet med jorden.

Jeg kom til jøderne for at advare dem om, at deres etiske regler ikke ville have nogen værdi for dem, når den kommende tids kvaler kom over dem og sendte dem ud i en fjendtlig verden.

Det er nedskrevet i et evangelium, at jeg græd fortvivlet, og sørgede over den kendsgerning, at jeg ville have samlet folket som kyllinger under en hønes bryst, for at beskytte dem i ødelæggelsens time.

Men folk ville ikke lytte til mig. I stedet slog deres religiøse ledere mig ihjel.

Men efter at jøderne spredtes, da deres Tempel blev taget fra dem, lærte de da af deres erfaringer?

Undrede de sig over, hvorfor sådan en katastrofe havde ramt dem?

Nej, de fortsatte i deres gamle traditioner og tro på deres overlegenhed, selvom historiske begivenheder gang på gang viste dem, at de lige som andre mennesker var udsat for katastrofer.

Indtil nu har de valgt at ignorere TILVÆRELSENS SANDHEDER, som jeg underviste dem om i Palæstina, og bringer derved over sig selv de selv samme betingelser som fulgte efter mit jordiske liv i Palæstina.

Uanset hvor de opholder sig, tiltrækker deres materialistiske værdier deres hoved-for-et-øje traditioner den menneskelige sorg til dem selv, de har skabt for andre ned gennem tiderne ved deres arrogance og grådighed.

Alt, hvad de har udholdt, har de bragt over sig selv.

 

Side 2

 

Det gælder også for dem, der egennyttigt har allieret sig med jøderne på grund af deres finansielle magt inden for verdens finansielle sfærer og verdensmarkeder.

Hvem er det, der holder størstedelen af verdens befolkning hungrende, når der er tilstrækkelig mad oplagret til at brødføde alle, hvis blot man opgav ”profit som motiv for eksistens”?

Hvis de havde viljen, kunne finansielle ledere formulere og gå i gang med planer om at distribuere overskydende varer til de underprivilegerede.

Hvis de ville gøre det, ville de finde hele universet svare med velsignelser, verdensøkonomien ville blomstre og fred ville blive en verdens-tilstand.

Inden dette kan ske må, hvad der allerede er skabt i bevidstheden og ved aggressiv, fornedrende handlinger, GLOBALT, først blive trukket ind i materialiseret menneskelig erfaring - ikke som gengældelse, men som en naturlig bearbejdning af TILVÆRELSENS LOVE.

Vær sikker på, at lande, der modsætter sig andres "ondskab", kun modsætter sig konsekvenserne af deres egne "bevidsthedsfrø og handlinger” fra forgangne år.

Derfor kan "bølle”-taktikken, de mægtiges blodtørstige angreb på de svage, uanset hvor uforsonlige de svage kan synes at være, kun bringe tider med endnu større problemer for bøllerne.

Hvor de oplevede et nålestik, lagrer de i bevidstheden, de fremtidige ødelæggelser, de i øjeblikket vælter ned over andre.

Måske bør de betragte "myggestikkene" fra de svage som et hornsignal, der varsler om deres eget fald ned i moralsk dekadence.

Fordi disse mennesker hele tiden bryder TILVÆRELSENS LOVE og derved tiltrækker ødelæggelser af en uovertruffen størrelsesorden på byer og over jorden, er det min hensigt i dette brev ikke blot at opsummere alt, hvad jeg underviste og levede i Palæstina, men klart at præcisere de underliggende årsager til jeres kommende krise, som jeg ikke dækkede, da jeg sidst talte til menneskeheden.

Disse breve er blevet skrevet før det mest afgørende tidspunkt i jeres historie, og når nøden virkelig er over jer, vil I spekulere på, hvorfor jeg ikke tidligere har advaret jer.

Men jeg er nødt til at fortælle jer, at gennem modtagelige sind har jeg i de seneste 25 år forsøgt at advare verden, men hverken medierne eller forlag eller TV, var parate til at lytte og give mig mulighed for at tale til jer gennem mine stedfortrædere.

Politikere kunne nå jer - men jeg, Kristus, kunne ikke gøre det på grund af hårdheden i jeres hjerter og jeres fornægtelse af, at jeg, den levende Kristus, kunne vende tilbage på dette tidspunkt gennem deprogrammerede og dedikerede sind for at advare nationerne om, hvad de var i færd med at skabe for sig selv i fremtiden.

Kirkerne, som hævder at tro på min eksistens, har været så selvoptagne i deres egne menneskeligt udtænkte religiøse traditioner som materialisterne har.

Nu i den ellevte Time, da frygt har sænket sig over masserne og de er parate til at lytte til mine ord, må dørene vel åbnes eller igen vil min indsats for menneskeheden have været forgæves.

Jeg er kommet for at sige, at der rent faktisk vil blive en sortering af ”gederne” fra ”fårene”, som det har været nedskrevet i evangelierne i Bibelen.

Fårene" refererer til de sjæle, der fredeligt kan modtage den højeste åndelige sandhed, der endnu er givet på jorden.

Gederne” refererer til dem, der ikke har evnen til at lytte til nogen eller noget, fordi de har en for stor oprørsk ånd og ego-drift.

 

Side 3

 

Hvorfor vil de blive adskilt på dette tidspunkt? De vil blive adskilt, fordi de, der er i stand til at modtage sandheden indeholdt i disse sider og at leve efter retningslinjerne for Tilværelsens Love, vil finde, at selv om den næste periode af verdenshistorien bliver bitter, vil de fortsætte i forholdsvis fred og beskyttelse med opfyldelse af behov og opløftelse af ånden.

"Gederne" bliver desværre nødt til at udholde alle de rædselsvækkende kræfter fra deres iboende oprørske bevidsthed.

Dette er ikke en straf fra Oven - men en naturlig udvirken af Tilværelsens Love:

Hvad du bærer i dit sind og hjerte vil senere udtrykke sig i din krop, dit liv og dine omgivelser. Når du modsætter dig og gør oprør, byder livet dig modstand i opfyldelsen af dine begær.

Jeg er for længe siden opsteget til de højeste frekvenser af bevidsthedsvibrationer i de Himmelske Riger og er individualiseret Guddommelig Bevidsthed.

Min bevidsthed omfatter hele jordkloden og jeg når alle, der kalder på mig.

Sådan er det med alle de store Lærere, der har levet på jorden, og blev oplyste og opfattede VIRKELIGHEDEN af al VÆRENS KILDE og har undervist folk fra deres ophøjede oplysningsniveau.

De blev hævet i åndelig kraft for at gennemtrænge den menneskelige bevidstheds tætte slør og opfatte, hvad der virkelig lå bag ”materiens” verden - de så, skabelsens grundlæggende enhed, inden for selve skabelsens sfære, så klart som den tidligere mentale tilstand ville tillade.

De har alle, efter overgangen til den næste dimension i tilværelsen, undsluppet trædemøllen af reinkarnation og er gået videre til stadig højere riger af individuel ren åndelig bevidsthed til portalerne af selve den UNIVERSELLE BEVIDSTHED.

De er blevet individualiseret GUDDOMMLIG BEVIDSTHED og besidder den GUDDOMMLIGE BEVIDSTHEDS kraft og indsigt.

De har også del i KRISTUS-BEVIDSTHEDEN, som jeg sagde i et tidligere brev.

De kombinerer højder af Intelligent Kærlighed med højder af Kærlig Intelligens, idet de kombinerer Viljens Kraft med Formålets Kraft.

Deres drivkraft er lige del mandlig og kvindelig.

De er den perfekte demonstration af styrke og det udviklende.

De er det perfekte eksempel på, hvad alle mænd - og kvinder - burde stræbe efter at opnå.

For at nå til en sådan fuldkommenhed af væren, må den menneskelige ånd fjerne alle skel og rivaliseringer.

Hvem der end er den profet, I anerkender, kan I være sikre på, at han er LIVET SELV og magtfuld inden for alle store læreres BRODERSKAB.

Enhver profet, enhver lærer har erkendt den samme VIRKELIGHED og LEVET i en sådan tilbedelse, at han en dag vil nå alle menneskers mål - fuldkommenhed i Paradis.

Det er meget vigtigt, at I forstår dette og indser, at skellene I sætter op mellem jeres Lærere er helt forkerte, fordi vi alle er forenet i vores fælles VÆRENS KILDE.

Vi er et Broderskab af Levende væsner, der hver og en i vores individualitet manifesterer den højeste sandhed af vores VÆRENS KILDE.

 Vi er lige i renhed, kraft, skønhed, storhed i ånd og kærlighed.
 

Side 4

 

Derfor bør "får" af enhver trosretning - de, der har udviklet sig tilstrækkeligt i åndelig forståelse af den grundlæggende enhed i VÆRENS KILDE - hurtigt søge at forene sig i ligeværdige broderskaber i jeres byer og lande og række ud og forene sig med jeres åndelige brødre over hele verden, uanset alt, hvad der foregår i den ydre verden.

I bør transcendere alle religiøse forskelle, kristne, muslimer, sufier, jøder, israelitter, palæstinensere, hinduer, buddhister o.s.v. og betragte jer alle som værende lige, samlet i et sikkert tilflugtssted af Universel Kærlighed og Universel Intelligent Beskyttelse - i fred med jer selv, med hinanden og med de, der er fast besluttet på at kæmpe til det sidste.

KUN PÅ DEN MÅDE VIL JERES PLANET OVERLEVE DEN TUMULT, DER LIGGER FORAN JER.

Jeg er også vendt tilbage til alle de, der hverken er muslimer eller kristne, buddhister eller hinduister.

Jeg er kommet til de, der ønsker, ja længes efter at kende Virkeligheden bag al eksistens.

Jeg har fortalt jer, at jeg kom – som personen Jesus - til jøderne i Palæstina. Jeg kunne lige så godt have sagt, at jeg kom til araberne som Muhammed, da Muhammed og jeg er et i ånden.

At dele os i personer med forskellige navne - JESUS og MUHAMMED, eller MUHAMMED og JESUS er det samme som at give enæggede tvillinger forskellige efternavne, fordi den ene underviser i litteratur og den anden underviser i matematik.

Vi er begge af KRISTUS BEVIDSTHED, begge individualiseringer af GUDDOMMELIG BEVIDSTHED.

Da vi var på jorden, talte vi begge om en Kærlighedens Gud og en Barmhjertighedens alt efter den måde, vores menneskelighed tillod os at opfatte vores inspirerede viden fra Gud.

I skal huske på, at vi begge var mennesker, der havde været dybt påvirket af vores igennem tiderne nedarvede traditionelle overbevisninger.

Derfor kom vores inspiration til os gennem et sind, der allerede var opfyldt af andre ideer.

Som jeg tidligere har fortalt jer, vil inspiration, medmindre det er dirigeret ind i et rent deprogrammeret sind, altid påtage sig undertoner af overbevisninger, der stammer fra den tidlige barndoms vilkår.

Det rationelle sind, som tager over, når indstrømningen af inspiration ophører, begynder at forklare den nye viden og indsigt på en måde, der allerede er accepteret af det menneskelige sind.

Men som jeg allerede har fortalt jer, var jeg en oprører næsten fra begyndelsen og kunne ikke acceptere den jødiske tro.

Jeg var et rent, ivrigt, modtageligt kar med et åbent sind, hvori EKSISTENSENS SANDHED i ørkenen kunne hældes, så jeg klart kunne se den UNIVERSELLE BEVIDSTHED.

Nu er vores indsigt af den højeste orden - vi er af et SIND, et LIV og en KÆRLIGHED, som rækker ud til både muslimer, jøder og kristne, buddhister og alle mennesker, ateist eller agnostiker.

Vores eneste motiv for at kalde på dem er at bringe dem inspireret hjerte-ændrende indsigt, der gør det muligt for dem at erkende deres underliggende broderskab i ånden, opmuntre dem til at tænke nye tanker, have et fredeligt forhold til hinanden med tilgivelse i deres hjerter og derefter leve deres liv på forskellig vis, idet de drager Lys fra deres VÆRENS KILDE.


Side 5

 

Vi ville begge tale om UNIVERSEL BEVIDSTHED til jer, der lever i den nuværende videnskabelige tidsalder, fordi I er kommet langt i videnskabelig forståelse og nu kan modtage, hvad vi begge har at sige.

Sammen siger vi med én stemme - agt, lyt: VI - og I på jorden - er alle ét i selve vores væsens rødder.

Uanset hvad ødelæggelse I uddeler til andre, uddeler I dem også til jer selv.

JEG - VI - må gøre det klart for jer, at VI er kommet til alle mennesker med god fornuft, velvilje og et godt hjerte, uanset deres nuværende race og religiøse overbevisninger.

VI omfavner, elsker, drager jer alle ind i vores bevidstheds kappe af beskyttelse og sikkerhed.

Vi er bevidste om jeres problemer på jorden i denne tid.

Vi er klar over den århundredgamle konflikt mellem Jødedom og Islam.

Men denne splittelse har intet at gøre med os. Jeres skænderier lader os uberørte.

Hvorfor bringe jeres eget bedste i fare, jeres egen fremtids lyksalighed ved at kæmpe om et koncept, som er meningsløst og derfor uden værdi?

I virkeligheden overholder I jeres valgte religioner, fordi I dybt i jeres hjerte rækker ud mod jeres VÆRENS KILDE, selvom I kalder jeres VÆRENS KILDE ved forskellige navne.

Vi er begge bevidste om de kampe individuelle jøder har for at leve et "godt liv" og individuelle islamister til at vise ægte ærbødighed og ære Allah hele dagen, idet de tillægger hans kraft alt, hvad de gør og opnår på deres vegne - og af de kristne, fordybet i deres tro på frelse ved Jesu blod - I stræber alle efter at opnå "godhed", men vil aldrig gøre det, mens I stadig er delte i jeres tro.

Når malstrømmen af den nuværende verdens bevidsthed om gensidig aggression er brugt op – vil den dag helt sikkert komme, hvor muslimer, jøder, kristne, buddhister og hinduister vil samles, og tage afstand fra deres forskelle i religiøs tro og som ét folk, at takke for den GUDDOMMELIGE BEVIDSTHED fra hvilken, de har hentet deres væsen og hvorfra alle fremtidige grænseløse velsignelser, smukke, inspirerede og omsorgsfulde liv vil komme.

 

Sammen vil I genopbygge på gamle fundamenter og sige:

"Lad sådan noget aldrig ske mellem mennesker igen, for nu ved vi, at ved rødderne af vores eksistens, er vi virkelig èt.

Når jeg får dig/jer til at lide, bliver jeg også mindre i Guddommeligt Lys og min egen lidelse vil følge.”

 

VI og BRODERSKABET i KRISTUSBEVIDSTHEDEN er også fuldt bevidste om buddhister og hinduer, tilhængere af Tao, de åndelige adepter på Filippinerne og enhver anden sekt og religiøs disciplin i alle lande, hvis målsætning er at nå og kontakte, om end blot et øjeblik, ekvilibrium* i deres UNIVERSELLE VÆRENS KILDE.

Vi er bevidste om ALT.

I er alle omfattet af vores Universelle Kærlighed, Omsorg og Medfølelse.

I er alle vigtige for os, uanset jeres tro, for I er alle ÈT i jeres værens græsrødder - jeres sjæle er forenet i Guddommelig Bevidsthed.

En og ALLE er I forenet og èt på sjæle-niveau inden i jeres VÆRENs KILDE.

Hvis I fanger en regndråbe i jeres hule hånd, kan I da sige, at fordi regndråben er landet i JERES hånd og fordi den er blevet adskilt fra den regn, der falder på jorden,

at den dråbe er anderledes i ”væren”, kemisk sammensætning og kvalitet af renhed eller styrke fra resten af regnen, der samtidig falder omkring jer?

 

* ekvilibrium: nærmest balance

 

Side 6

 

I kan farve jeres dråbe med et grønt farvestof, og gøre den grøn, men kan I sige, at denne grønne dråbe er helt anderledes end resten af regnen, der falder i det øjeblik?

De af jer, som er forstandige med god vilje og et godt hjerte, er oprigtige og sandfærdige, vil være i stand til at svare - nej, regnen er ikke anderledes.

Den er nøjagtigt den samme i kvalitet og væren som resten af regnen; den eneste forskel er, at grønt, rødt eller blåt farvestof er blevet tilføjet.

Derfor er det blevet noget mere end regnen, der falder omkring os, men dråben af regn i min håndflade er grundlæggende den samme som regnen.

Hver eneste af jer,

uanset hvem I er, hvilken farve hud, I har, hvilken slags hår, der pryder jeres hoved og beskytter den mod solen, formen af jeres hoved eller krop, hvilket sprog I taler, tanker I tænker, ord I bruger, handlinger og gerninger I udfører, som et resultat af jeres overbevisninger og tanker -

uanset jeres FORSKELLE I FYSISK OG MENNESKELIG BEVIDSTHED –

er I alle nøjagtigt som andre, af samme kvalitet, født af den samme VÆRENS KILDE, har samme potentiale i uendeligheden, den samme åndelige kapacitet i uendeligheden i enhver henseende.

Den eneste forskel mellem alle jer, muslimsk araber, russisk jøde, amerikansk kristen, tibetansk buddhist, indisk hindu, er de tilsætningsstoffer, der er pumpet ind i hver af jer som et resultat af jeres genetik, der stammer fra jeres herkomst og race, miljø, opdragelse i familien, familieressourcer fattige eller rige, uddannelse og muligheder i livet.

MEN - disse er alle overfladiske.

De er tilsætningsstoffer, der maskerer den Virkelighed, som I kalder jeres sjæl, lige som farvestof vil maskere sandheden om vanddråben i jeres hule hånd.

Jeres sjæl kommer direkte fra Guddommelig bevidsthed og forbliver selv uberørt og ren og forenet med alle andre sjæle i Guddommelig Bevidsthed til trods for alle de tilsætningsstoffer, der har dækket og korroderet den siden fødslen.

I må også indse, at alle er født med forskellige menneskelige evner til at gøre brug af de tilsætningsstoffer, der er pumpet ind i dem ved fødslen.

De menneskelige evner, der skal anvendes af hver sjæl afhænger af de åndelige fremskridt den gjorde i tidligere liv.

Nogle mennesker kravler ud af dybe huller af ulemper, depression og fortvivlelse og opnår høje positioner af tillid og respekt, og udøver megen indflydelse på andre -

og nogle mennesker falder fra svimlende højder af fordele, velstand, muligheder og talenter, til sorte huller af fortvivlelse, depression, narkotika, mord, voldtægt og hvad der ellers kunne nævnes.

Men lige meget hvad I har udrettet - eller ikke - med jeres muligheder eller mangel på samme, forbliver I alle fundamentalt og grundlæggende af samme "væren" og potentiale.

I er alle i stand til at stige op, lidt efter lidt, uanset hvilket åndeligt bevidsthedsniveau I i øjeblikket indtager, til højderne af GUDDOMMELIG BEVIDSTHED inden for de Himmelske Riger.

Når I accepterer disse Breve som værende SANDHEDEN om TILVÆRELSEN og dagligt søger at leve efter retningslinjerne, som vil bringe hver enkelt af jer i harmoni og kontakt med DET, SOM GAV JER VÆREN

vil I helt sikkert bevæge jer hen imod og opnå de højeste åndelige mål, som I på nuværende tidspunkt har sat jer selv.

I kan alle nå til den tilstand, hvor I fuldt ud accepterer SANDHEDEN og arbejder på at rense jeres personlige bevidsthed for at absorbere den GUDDOMMELIGE BEVIDSTHED og blive individer fyldt med -

og udstrålende – den Guddommelige Bevidstheds Kraft i jeres nærmeste omgivelser og endeligt i hele verden.

 

Side 7

 

I er alle vigtige for jeres nærmeste omgivelser.

Den forælder, der føler,

at hvad der er gjort for familien ikke er værdsat, der føler, at han/hun ikke har indflydelse på familielivet, aldrig bliver hørt, respekteret, elsket, der føler, at uden for hjemmet eller på arbejdspladsen er han/hun uden betydning og ikke vil blive savnet,

mangler indsigt.

En sådan person, det være sig mand, kvinde, far, mor, ven, arbejder, arbejdsgiver, har alle indvirkning på omgivelserne.

Hvis de blev fjernet, ville det efterlade et tomrum, og det ville tage tid før dette hul ville blive udfyldt ved ankomsten af en anden og af nye aktiviteter, der udøvedes af de efterladte.

Et tomrum er tilbage af den største Kraft og Stemme og Velgører, eller den lavest stående arbejder, der fejer gulvet eller havegangene.

Hver og en indtager en særlig plads i helheden.

Hver og en medbringer deres eget talent, deres egen karakter, deres egen måde at gøre tingene på, deres egen indvirken på de mennesker de taler til, på det sted, hvor de bor eller arbejder.

De er af afgørende betydning i deres egen niche.

Ingen kan frarøve en person sin betydning, bortset fra personen selv ved sin fornægtelse af egen værdi.

Uanset om en person er født handicappet – har denne stadig sin unikke, betydningsfulde plads i familien og omgivelserne.

Nogle gange, indtager de en position af større betydning, end hvis de var blevet født raske og fuldkomne. Deres præstationer vækker undren og respekt.

Virkningen de gør på omgivelserne afhænger helt af

deres vilje til at være, af deres vilje til at handle,

deres vilje til at udstråle god vilje,

deres vilje til at få det meste ud af deres muligheder,

af deres vilje til at være noget særligt for mennesker ved at få disse til at føle sig bedre tilpas, end de gjorde før de mødtes.

Hver tilstand udspringer af den VILJE, der udøves på alle tidspunkter.

Nogle er blevet født med stor viljestyrke, andre med mindre,

men i det øjeblik, en person fuldt ud erkender,

at al VILJESTYRKE er trukket fra den UNIVERSELLE BEVIDSTHED og VILJEKRAFTEN kan forøges ved at påkalde ens KILDE til VÆREN for øget viljestyrke,

så begynder denne at indse, at viljestyrke alligevel ikke er begrænset.

Den kan trækkes til, alt efter størrelsen og styrken af ens tro, fra selve den UNIVERSELLE BEVIDSTHED.

Hver og en af hvert køn, hver race, nation, religion, alle niveauer af ressourcer og indkomst fra fattig til konge, er ved dagens afslutning lige vigtige i NUETs øjeblik.

Ægte forskelle opstår kun ud fra, hvad hver person giver af sig selv indtil dette øjeblik, det næste øjeblik og resten af dagen.

En konge eller premierminister kan blive husket for sin godhed, de fordele, han bragte sit land, eller for den elendighed han pålagde mennesker.

Ligeledes vil en mand født ind i en fattig familie, som måske ikke har udviklet sine evner til et højt niveau,

men som gav alt i sin tjeneste til sine omgivelser,

med tiden blive æret af pårørende og venner - og i det næste liv høste af sin såning ligesom kongen eller statsministeren.

Sådan en person vil have bidraget "liv" til sine omgivelser,

fordi karakteren af livskraft er ubetinget kærlighed og tjeneste, arbejde og harmoni,

der giver, hvad der er nødvendigt ved opfyldelsen af hinandens behov.

 

Side 8

 

Hvis jeres livskraft hver dag bliver anvendt til bare at give en kop te til mennesker, der er syge, så lad denne livs-kraft blive brugt i sin højeste form:

som ivrigt er at ville gå hen til patienten med et varmt smil og servere teen med venlighed, velvilje og et ønske om at denne skal blive helet.

 På denne måde, kan en te-giver blive et strålende medium for heling og opløftelse.

 Jo oftere te-giveren lydløst påkalder en tilstrømning af Guddommelig Bevidsthed ind i sin egen bevidsthed,

jo større og mere gennemtrængende vil dennes udstrålende livskraft til patienten være.

Den syge person er måske ikke klar over, hvad der sker,

men et lokale af syge mennesker, betjent af en sådan te-giver, eller omsorgsperson, vil komme sig hurtigere end

de, der modtager deres te fra en, der rækker det til dem uden et blik af påskønnelse, uden et ord, uden en venlig tanke.

Nej, ethvert job, ethvert øjeblik kan være helligt og smukt, strålende ved indstrømningen af livskraft fra den

Guddommelig Bevidsthed,

opløftende, helende for sig selv og andre,

hvis en person giver sig tid til at indse at han/hun er en kanal for Guddommelig Bevidsthed, som i sig selv er alt-helende, alt-beskyttende, alt-opfyldende af alle en persons behov.

En person, selv en der renser gulve og tømmer senge-bækkener, der besidder en sådan erkendelse, kan gå ind i et lokale og blive den vigtigste - måske den eneste, der bibringer med noget godt blandt seks, der uddeler senge-bækkener.

En sådan person kan efterlade en arv af forøget styrke i hver eneste patient.

Hver eneste person, der indser, at der fra deres øjne udstråler potentiel livskraft til dem, hvem synet er rettet imod, kan vide,

 at deres blik, dette gennemtrængende blik, dette smilende blik har gavnet den, der har modtaget den.

For alt, hvad vi - ja, du og jeg, Kristus, tænker og gør, er en bevidstheds-handling - og bevidsthed er livs-kraft.

Med aktiviteten af vores sind, dit og mit, former vi vores bevidsthed, vores livs-kraft i forskellige former, som vil velsigne eller forbande miljøet.

Den eneste forskel mellem dig, Muhammed og jeg selv, kendt på jorden som Jesus, er de tanker og følelser, Muhammed og jeg udstråler til andre. Vi udstråler begge liv-givende bevidsthedsenergi til verden.

Hvad udstråler du i din verden?

Husk igen, hvordan jeg en gang, i min tid i Palæstina i en periode med megen stress, forbandede figentræet og det visnede helt til rødderne.

Ikke længe efter blev jeg også selv kraftigt forbandet både af romerske soldater og jødiske præster. Også jeg visnede til mine rødder, før jeg døde på korset.

Pas på hvad du uddeler til andre; vær sikker på, at du gerne vil modtage det samme.

En kop vand givet til en person med kærlighed kan

velsigne og opløfte den pågældende person

eller,

hvis den gives med negative følelser, kan det gøre, at modtageren føler sig lille og betydningsløs - lidt svagere og mere deprimeret.

Hvilken rolle spiller du i dine omgivelser?

Er du hædret og anerkendt for den kærlighed og gode vilje, du spreder i det øjeblik du træder ind på din arbejdsplads?

Har du fanget en vision om, hvad der er virkelig betydningsfuldt i livet?

Har du lagt en åndelig plan, og sat dig et åndelig mål, der skal nås, før du går videre til den næste skønne dimension?

Vil du være tilstrækkeligt renset og engageret i ubetinget kærlighed til at bevæge dig ind i højere niveauer af åndelig bevidsthed -

eller vil dine mål stadig være dem, der tilhører det jordiske plan?!!


Side 9

 

Spørg dig selv: Hvilken rolle ønsker du virkelig at spille i dine omgivelser? Hvad er dit åndelige mål?

Lige så vigtigt: Hvad er dine holdninger til andre mennesker - overlegenhed og eksklusivitet - eller en bevidsthed om, at de fleste mennesker gør det bedste de kan, uanset hvad talenter de besidder?

For at nå dit fulde potentiale må du indse, at hverken position eller rigdom kan begrænse den kraft du udøver i verden.

Dine eneste begrænsninger er dine holdninger og tanker, der er et resultat af dine holdninger.

Den livskraft, der udstråler fra en konges, premierministers, generals sind

eller

en ydmyg tjeners, eller soldats,

er lige kraftfulde og produktive for noget godt i jeres omgivelser,

forudsat at hver enkelt disciplinerer sine tanker til at blive afstemt efter de åndelige frekvenser af ubetinget kærlighed og Guddommelig Bevidsthed.

Desuden trænger sådanne tanker ind i og forbedrer selve verdensbevidstheds-kraften.

Hver person, som tilføjer deres åndelige tanker til verdens åndelige tanker, styrker denne.

Den eneste faktor, der bestemmer graden af tilbøjelighed til formidling af liv-eller-sygdom, er den grad af realisering og åndelig forståelse, som en person har trukket fra Kilden til Væren.

Derfor er den mand, der glad og med et godt hjerte fjerner nabolagets affald med en velsignelse til alle han møder, et klart lys, der skinner i sin lille verden.

Mens den gerrige, opfarende rigmand på vej ud af sit palæ for at tage til sit kontor, er en pøl af mørke, som negativt påvirker alle, der vover sig i nærheden af ham.

Ligegyldigt hvad du gør, hvad du har, hvad stilling du indtager i livet, er der ingen grænse for at styrke det gode.

Der er ingen grænse for den potentielle storhed og herlighed af dit væsen.

Din eneste begrænsning er mængden af tid og energi, du er parat til at afsætte til at meditere på din KILDE til VÆREN og åbne din menneskelige bevidsthed til at indgå i DENNE og modtage DENNE i dit sind.

Derfor,

religiøse ledere, ær jeres menigheder, for I ved ikke, hvilken åndelig indsigt og fremskridt, der finder sted i hovederne på de, der kan synes at være meget ydmyge og uden social status.

Religiøse ledere, ophør med jeres kritik af andre religioner, for I ved ikke hvilke højder af åndelig viden, indsigt og oplysning, deres tilhængere kan have opnået.

Religiøse ledere, indse, at I selv, kun er så åndeligt udviklede som jeres personlige opfattelse af Virkeligheden.

Hvis I ikke har nogen opfattelse af, hvad der ligger bag sløret af jeres materielle verden – kan I være religiøse,

men I har ikke en åndelig bevidsthed.

Dette er det sande ideal, den sande aspiration, det højeste mål - at forstå og opleve den Virkelighed bag og inden i alle ting, der giver disse deres individuelle væren.

I må kalde den Virkeligheden - Gud, Allah, Jehova, Uendelig Intelligens, Guddommeligt sind eller Guddommelig Bevidsthed eller Tao.

Alle disse navne betyder KILDEN til jeres VÆREN - jeres SKABENDE OPRINDELSE.

I KAN IKKE HAVE EN HØJERE ASPIRATION END DETTE–

at forstå og opleve Virkeligheden bag og i alle ting - som giver, opretholder og vedligeholder al individuel væren.

Dette var målet, som blev præsenteret for jer af alle oplyste Lærere, der er kommet til Jorden.

 

Side 10

 

De delte alle den samme vision, den samme erkendelse og forståelse.

Sådanne Lærere var højt ansete, men kun få af deres tilhængere forstod, hvad de blev undervist i.

Hver og en gav sin egen fortolkning af Lærerens ord.

Enhver fortolkning udsprang af dennes personlige betingelser og forudindtagethed.

Husk altid, i jeres personlige liv, at jeres tanker, ord, handlinger ikke kun har betydning for jeres fremtidige liv, men også påvirker mennesker, som I til hver en tid har forbindelse med.

Hvad end I er, arbejdsgivere eller arbejdstagere, der personligt bidrager til en vellykket drift af virksomheden, hvor I tjener til det daglige brød - det være sig på en fabrik, en gård, en forretning eller et professionelt kontor.

Hvad bibringer I personligt til jeres medarbejderes eller kollegers trivsel og velbehag, hvad er jeres bidrag til hele bygningen?

Til bygningen”? Spørger I måske forbløffet.

Men jeg gentager – hvad gør I for jeres bygning, jeres befordringsmidler, hele jeres virksomhedsforetagende?

Alt,

mursten, mørtel, stål, glas, papir, metal, dæk, motorer og benzin

er gennemsyret af den bevidsthed I udstråler, når I går omkring og udfører jeres daglige anliggender.

Dette er grunden til, at nogle mennesker efterlader et spor af ødelæggelse bag dem, fordi de har en ubehagelig, irritabel, kritisk og destruktiv bevidsthed og andre holder deres ejendele ved lige, så de ser nye ud i årevis, fordi de værdsætter og værner om dem dagligt.

Alt på jeres jord er synliggjort bevidstheds-energi - det være sig i form af uorganisk materiale eller levende plasma.

Med jeres tanker giver I næring til eller ødelægger, hvad der er i jeres omgivelser.

 

Hvad gør I selv for jeres familie, hjem og omgivelser?

Er I kværulerende, nedgørende, destruktive i tankerne på jeres arbejde og mod andre mennesker?

Vær da sikre på, at I efterlader et lille spor af destruktiv bevidsthed bag jer, som vil bidrage til at svække alle, som det gennemtrænger og gennemsyrer.

Hvis I fokuserer på ønsket om at elske, at acceptere, at arbejde med glæde i hjertet, da spreder I - overalt hvor I kommer - en bevidsthed af styrke, velsignelse og vækst.

Da jeg var på Jorden i Palæstina, havde jeg at gøre med ortodokse jøder, som troede på og opretholdt etiske regler for opførsel, der var så stive at de grænsede til grusomhed.

Deres traditionelle love var totalt hæmmende, deprimerende, begrænsende og latterlige.

Til disse mennesker bragte jeg en ny vision om en evig ”Fader”,

som var ophøjet for dem selv - og dog til stede overalt -

altid bevidst om deres behov og af en sådan universel kærlighed,

at de kunne være sikre på, at det altid var "Faderens vilje", at opfylde alle disse behov.

Jeg opfordrede menneskene til at se sig omkring, se på naturen, på bakkerne, hvor får og geder græssede fredeligt, på søerne fyldt med fisk, og på fuglene, der fløj i luften, hvilede sig og byggede reder i træerne og blomsterne så overdådigt klædt i mange farver.

Jeg sagde til dem:

"Se - forstå, hvad det er I ser.”

I ser en verden, hvor alt har sine behov, og alt får disse behov opfyldt.

Hvordan kan I tvivle, når I ser, at fårene lever udelukkende af græs? Hvad indeholder græsset, når det nærer uld, knogler, blod og kød og producerer unger?

Er I ikke vidne til et vidunder af forsyning?

Se på fuglenes behov, hvor vidunderligt de er forsynet. De har beskyttelse i træer og frø som giver styrke.

Når det gælder menneskene, der har behov for bolig og mad og tøj, har ”Faderen” givet dem hele verden, hvorfra de kan opfylde deres behov."

 

Side 11

 

Efter sin oplysning opfattede Muhammed den samme iboende universelle Ånd, eksisterende og aktiv i alle ting.

Vi - Muhammed og jeg talte til vore landsmænd om den samme inspirerede Sandhed og stillede dem de samme spørgsmål:

Er sådan en alvidende ”Fader- Allah - Guddommelig Bevidsthed ikke også bevidst om jeres dybere behov - jeres behov for kærlighed, sundhed og velstand?

Hvordan kan I tvivle om dette? Er I blot overbeviste og jeres behov vil blive leveret i henhold til jeres overbevisning".

Det er jeres manglende overbevisning, som trækker energi fra jeres naturlige strøm af ”Fader - Allah - Kærlighed i jeres organer, relationer og liv.

Jeg udbrød ofte i fortvivlelse, da jeg var på jorden i skikkelse af Jesus:

Gid jeg kunne fortælle jer, og vise jer og få jer til at se, hvordan det er, at ”Faderen” kender jeres behov."

"Jeg ville ønske, at jeg kunne vise jer, hvordan I selv kan bidrage til jeres fremtid, og fremtiden for alle, der omgiver jer."

"Hvis bare jeg kunne hjælpe jer med at se, at I virkelig høster som I sår!"

"Hvis I bare kunne se tilværelsens sandhed, som jeg så det i ørkenen i Palæstina.

I ville da vide,

at jeres tanker og handlinger vokser i størrelse og styrke dag for dag og ifører sig en ydre form,

præcis som frø fra planter falder ned på jorden og vokser og udvikler større ydre form som stængler, blade og frugt, eftersom dagene går."

"Jeg ville ønske, at jeg kunne vise jer, hvor vigtige I er hvert sekund på dagen for opbygningen af jeres hjem, jeres arbejde og jeres land."

"Jeg længes efter at hjælpe jer med at se, hvordan jeres tanker er oprindelsen til alt godt og ondt i jeres liv.

De er selve grundlaget for alt ondt og godt.

Hvis det tænkes, at det onde kommer til jer, se da på jeres nabo for at se hvorfra det onde er kommet - se ind i jeres egne hjerter og se hvornår I sidst var på kant med nogen, destruktivt - ved bagvaskelse, ved at forfalske sandheden, ved afvisning af kritik.

Det var øjeblikket for fødslen af jeres nuværende sorg!”

I har fået at vide, at I skal tage et øje fra hvem der tager jeres øje, men jeg siger jer, at dette er dumt.

Hvis én river jeres øje ud og I ligeledes tage jeres modstanders øje, vil I sandsynligvis snart finde jer selv uden en hånd og ben.

Det er bedre at stå helt stille og hæve jeres sind og hjerte mod ”Faderen””Allah- Guddommelige Bevidsthed og bed om hjælp og helbredelse og beskyttelse mod enhver større katastrofe"

"Og bed også for jeres modstander, fordi enhver dårlig følelse I har imod ham, vil kun trække mere smerte og nød til jer selv.

Tilgiv ham, bed for ham og I vil tiltrække velsignelser for jer selv.

Ikke fordi I har "glædet" "Faderen" - "Allah" - og "gjort det rigtige" - men fordi jeres bevidsthed vil tiltrække velsignelser ind i jeres oplevelse.

I vil virkelig velsigne jer selv, når I beder om velsignelser for andre.

Men lad ikke dette være jeres motiv, ellers bliver velsignelsen farvet af jeres selviskhed."

"Altid, i enhver situation, når I er truet - stop, stå stille, vend jer og påkald ”Faderen"- Guddommelig Bevidsthed om hjælp - og iagttag udfrielsen.

Den vil helt sikkert komme.

"Jeg siger jer uden frygt for modsigelse, at

hvis nogen af jer vil leve i beskyttelsen fra ”Faderen” - "Allah" – Guddommelig Bevidsthed ved at udstråle god vilje og kærlighed mod alle i jeres liv og land og selv jeres såkaldte fjender,

vil I aldrig blive angrebet, vil I aldrig kende til sorg, vil I aldrig blive underlagt nogen af de menneskelige lidelser og ulykker, som den menneskelige bevidsthed skaber."

 

Side 12

 

"I vil blive indhyldet i en kappe af Lys og Kærlighed ... Guddommelig Bevidsthed vil strømme ind i jeres sind, jeres krop og jeres liv.

Folk kan blive syge omkring jer, slået ned i et angreb, eller "druknet" i frygtens kvaler, men I vil gå den samme vej, bevidste om, at ingen har den mindste menneskelige magt mod KRAFTEN - jeres VÆRENS KILDE - som har givet jeres egen væren og livet på jorden.”

Ingen vil turde benægte dette udsagn, da ingen, der måske ønsker at gøre det, har nået det niveau af åndelig bevidsthed, hvor en sådan beskyttelse er en normal begivenhed. Derfor, hvordan kan de benægte dette udsagn?"

Og jeg taler selvsamme sandhed til de, der har nået det niveau af åndelig bevidsthed, som opfatter universaliteten af ”Faderen - Allah - Guddommelige Bevidsthed”og dens overflod af kærlighed udstrålet til alle og enhver.

Sådanne åndelige adepter stræber på at leve i og udstråle den kærlighed - og vil med glæde bekræfte, at det er sandheden, jeg har fortalt.

De vil have oplevet den mirakuløse beskyttelse og opfyldelse af behov og vil vide, at de kan slappe af i "solen" fra ”Faderen- Allah - Guddommelig Bevidsthed gode vilje og kærlighed.

De vil også være glade for at acceptere,

at Guddommelige Bevidsthed hvad enten den kaldes - Gud, Jahve, det Absolutte, det Uendelige, Allah,

altid forbliver den universelle gennemtrængende Guddommelige Bevidsthed på trods af alle de forskellige terminologier, der anvendes af forskellige nationer.

De vil have nået det niveau af åndelig bevidsthed, hvor de kan opfatte, at bag alle farver, sprog, overbevisninger og handlinger af enhver art, alle mennesker - hele skabelsen er - i roden af deres væsen et.

Menneske og myre har samme oprindelse i den UNIVERSELLE BEVIDSTHEDS ekvilibrium.

DETTE ER SAND FRIHED. Den eneste frihed.

Indtil I er parate til at indse og acceptere, at jeres VÆRENS KILDE er inden i jer og over og omkring jer og endda kan flyde ind i jeres sind og krop DIREKTE SOM SVAR PÅ JERES BØN, vil i være undergivet alle lidelser i den jordiske og menneskelige bevidsthed.

Når I stjæler, vil I miste jeres ting.

Når I kæmper og sårer, lemlæster og dræber, vil I selv blive lemlæstet, såret eller dræbt i krop og eller ånd.

Når I starter en krig, vil det være en lang og bitter kamp.

Alt det onde I gennemgår, har I selv været den oprindelige årsag til.

I har er evnen til at vælge den måde, I ønsker at leve i fremtiden.

I vælger, hvordan I vil leve ved at ændre jeres bevidsthed fra fjendskab til kærlighed og lige accept af alle.

Hvis I forestiller jer den skade og smerte I gerne vil påføre en anden, vil jeres tanke nå jeres fjende og vil udhule dennes styrke efter intensiteten af jeres hensigt.

Tro ikke, at jeres tanke er opløst og ikke er mere.

Den hviler i elektromagnetisk styrke og antager en form, indtil den vender tilbage for at skade jer også.

I kan gøre megen skade med jeres tanker og følelser. Skader på andre og skader på jer selv.

Derfor bevogt dem – jeres skabeværktøjer - godt, og vend jer til enhver tid til ”Faderen-Allah” - Guddommelig Bevidsthed og bed om fritagelse fra enhver tanke, der er i strid med ægte ubetinget kærlighed.

Alt efter kraften i jeres bøn og oprigtige overbevisning i hvilken I hæver jeres sind til den Guddommelige Bevidsthed, vil jeres tanker blive besjælet af nyt liv og kærlighed.


Side 13

Hvad vi, de Illumineredes Broderskab - De Oplyste i – KRISTUSBEVIDSTHED – vil til at fortælle jer er af største vigtighed for verden generelt. Vi taler ligeligt – til kristne, jøder, muslimer, buddhister og til alle religioner og alle racer på jorden.

Vi taler til alle - fordi hver og én i verden har brug for denne instruktion for at gøre det muligt for jer at gå videre til højere niveauer af åndelig bevidsthed.

Jeres personlige og seksuelle forhold mellem mænd og kvinder er af langt større betydning for jeres generelle velvære, end I i øjeblikket kan forestille jer.

Vi beskæftiger os kun udførligt med disse relationer på de følgende sider, fordi det er absolut bydende nødvendigt - vitalt - for jer, mænd og kvinder at vågne op til den grundlæggende virkelighed for jeres mandlige eller kvindelige individualitet - og identitet - og sande kilde til kønsforskelle.

I må fuldt ud forstå den sande oprindelse til jeres mandlige og kvindelige kroppe og karakteristika.

De er ikke bare kroppe, der er skabt med forskellige fysiske organer og former for seksuelle udtryk for at producere børn.

De trækker oprindelsen af deres maskulinitet eller femininitet fra selve deres VÆRENS KILDE - inde fra den UNIVERSELLE BEVIDSTHED.

(Jeg fortæller jer dette, før I læser Brev 5 , så I vil studere det Brev idet I husker på, hvad jeg fortæller jer nu om jeres seksualitet.)

Derfor, hvis en mands og kvindes seksualitet ikke anvendes i overensstemmelse med

den Guddommelige Bevidstheds Hensigt, som det kom til udtryk i den oprindelige skabelsesakt på tidspunktet for ”the Big Bang",

er det indlysende, at selv om seksualiteten kan sætte børn i verden, vil det for mænd og kvinder ikke bringe den enhed af væren og personlig tilfredsstillelse og glæde, det var hensigten at skulle bringe.

 Det modsatte er faktisk tilfældet.

 Med tiden medfører den seksuelle akt skuffelser og overmætning, hvorefter den "kærlighed", der tidligere føltes af partnerne, ebber ud.

 Med viden og forståelse vil åndeligt sindede mænd og kvinder gøre ethvert forsøg på at transcendere deres nuværende bevidsthedstilstand med hensyn til mand/kvinde-forholdene af enhver art, lige meget hvad disse relationer kan være, seksuel eller andet.

De vil i deres sind og hjerter bestræbe sig på at udtrykke de formål, som de blev skabt til i forskellige former.

De vil forstå baggrunden for deres forskellige medfødte impulser, temperamenter og former for selvudfoldelse og vil værdsætte dem.

De vil bruge deres forskelle til at forbedre trivslen for hinanden.

Konkurrence vil forsvinde.

Efterhånden som dette sker, vil de lettere og lettere tune ind på den Guddommelige Bevidsthed.

Når de lettere og lettere tuner ind på den Guddommelige Bevidsthed, vil de opstige til højere niveauer af åndelig bevidsthed.

I øjeblikket er jeres tilgang til jeres seksualitet barrieren for jeres opstigning i bevidsthed.

Det har rod i jeres menneskelighed.

Jeg - Vi - kan ikke understrege nok, at I ikke har opdaget Sandheden om jeres eksistens, før I fuldt ud har forstået og forsøgt at implementere den fulde forståelse af den sande betydning af "mand" og "kvinde” i jeres daglige liv, i jeres hjem og på jeres arbejdsplads".

I har fået at vide, at I ikke må bedrive hor.

Men jeg siger jer, at når I begærer jeres nabos kone eller mand, skaber I billeder i jeres tanker, som vil påvirke jeres næstes hustru eller mand.

Han eller hun vil begynde at tænke på jer på samme måde - eller vil føle sig ubehageligt tilpas i jeres selskab, føle jeres seksuelle behov, og vil undgå jer i fremtiden.

 

Side 14

Hvad der er i jeres sind, vil helt sikkert komme til at være i verden.

Så I skal ikke narre jer selv med, at I kan dagdrømme og fremtrylle billeder, der behager jer selv, som ikke vil skade andre.

Af denne grund er jeres pornografiske litteratur virkelig en blasfemisk vanhelligelse af jeres VÆRENS KILDE - det er en seksuel svøbe, der bevidst oppisker det seksuelle begær, der gennem lystne mænds sind frigiver ufortalte lidelser og elendighed i krop, sind og følelser hos unge kvinder.

Det I har begået og i øjeblikket begår har hjulpet med at bringe jeres civilisation til randen af tilintetgørelse.

Vær sikker på, at regnskabets time vil komme til jer, der udgiver og distribuerer denne "sygdom på tryk" og det vil komme til de, der bruger det til at vække deres egen lyst.

I, i den vestlige verden, har gjort jer fortjent til Østens foragt på grund af jeres dekadente tåbelighed. I vil ikke undslippe, hvad I har sået.

Og I i Østen vil ikke undslippe jeres tåbelighed i jeres afstumpede holdninger til jeres kvinder, der bærer og opfostrer jeres sønner og dyrebare døtre.

Nogle af jer, i uvidenhed om sandheden og for jeres egen egoistiske formål og vinding, har været en hån mod Muhammeds Sandhed!

I har indhyllet jeres kvinder i tunge klæder, nægtet dem bevægelsesfrihed og Allahs friske luft, når de vover sig ud blandt andre mennesker.

I hvilken slags mand vil jeres overbevisninger og jeres irrationelle, ego-centrerede adfærd appellere?

Kun til mænd, der ikke har venlige følelser mod kvinder.

Er det sådanne tilhængere, at jeres profet Muhammed ville have tiltrukket, da han var på jorden?

Nej, han appellerede absolut kun til de mest åndeligt indstillede mennesker.

Hvilken slags billeder eller billede af jeres profet sender I til resten af verden?

Jeg vil fortælle jer - om en mand afsindig og besat af den lave tilstand af det kvindelige køn, der betragtede en kvinde som en mands ejendel adskilt fra verden.

En mand uvidende om en kvindes sande behov for at være lykkelig, en mand, der ikke ænser hendes elendighed i fangenskab og underkastelse.

Denne mand har ikke noget at gøre med den sande Muhammed, islams profet.

Da han var på jorden, ærede og respekterede han det kvindelige køn.

Det var fra kvindekønnet, han fik midlerne til at komme videre på sin åndelige vej til oplysning.

Han skyldte dem meget og vidste det, selv om de var anderledes i kroppen, var de ligeværdige i ånden.

Faktisk var det ikke tilfældigt, at han kom til jorden, fattig og nødlidende, for at møde en dame af ekstrem dyd med materiel velstand og åndelig indsigt, for at bistå med at ophøje ham til profet, når han var egnet til at blive det.

Det var formålet med Muhammads komme til jorden - at genindsætte kvinden på hendes retmæssige plads - som ligeværdig partner til den dominerende mand.

Overvej dette godt.

Efter min oplysning, levede jeg, i skikkelse af Jesus, i cølibat, fordi jeg valgte at gøre det, men dette forstyrrede på ingen måde min kærlighed til de kvinder, der sørgede for mig.

Men Muhammed derimod, ”kendte” efter sin oplysning mange kvinder og hans undervisning handlede om at lære at leve og behandle kvinder retfærdigt og med kærlighed.

 

Side 15

 

Ligesom hensigtsmæssighed fik mine tilhængere til at rapportere mine gerninger og lærdomme selektivt for at fremme deres egne formål, så har selviskheden hos visse åndeligt blinde personer fået dem til at fordreje Muhammeds oprindelige undervisning med mange tilføjelser og fortolkninger, der aldrig var hensigten hos Muhammed.

På en sådan måde er enhver stor Åndelig Lærers arbejde overlejret af misinformation af menneskelige tanke, indtil Sandheden er så indhyllet i fejlslutninger, at folk er ført alvorligt på afveje, og endda bragt til at synde i uvidenhed.

Fordi I og visse andre religioner stærkt har holdt fast ved troen på Adam og Eva skabt til at leve i lykke i Edens Have, Evas fristelse af slangen, hendes fald fra nåde og hendes fristelse af Adam, er mennesket blevet tilskyndet til at opfatte kvinden som den store fristerinde.

Disse forestillinger om menneskehedens oprindelse er ikke sande. De er blot allegorier.

Det er heller ikke rigtigt, at kvinden er den store fristerinde.

For eunukker, har kvinden ingen appel. Hvorfor?

Fordi det, der ansporer en mand til at ligge med en kvinde er fjernet.

Derfor, i hvem er Fristeren? I manden selv - og kan fysisk fjernes fra ham - eller i kvinden, som forbliver sig selv på trods af alt?

Manden er blevet skabt udtrykkeligt for at plante sæden.

Derfor at plante sæden må han - uanset hvor han ser muligheden.

Kvinden er blevet skabt for at modtage sæden.

Tidligere, før det 20. århundrede, var kvinder seksuelt i dvale, indtil de blev forført af mænd. Hvor er så fristeren? I mænd, der ophidser og forfører eller i kvinder, de forførte, og ophidsede?

Manden har gemt sig for sin egen maskuline natur i renhedens navn og placeret ansvaret for sit fald på kvinden.

Er det en hellig handling? Er det værdigt? Burde det fortsætte?

Vi taler til de, der bekender sig til at holde sig til den muslimske tro og hvem tror I er "syndfrie" eller af ”rent sind”, fordi I har indhyllet jeres kvinder i tunge klæder for at beskytte jer fra fristelse og forhindre andre mænd i at se jeres ”ejendele”. Hvor meget er I ikke vildledt af jeres egne lidenskaber.

Ved at blive beskyttet fra udøvelsen af jeres menneskelige begær, vokser de blot indtil de bryder ud på en ondartet, voldelig måde.

Jeg - Vi - siger til mænd og kvinder overalt - sand Renhed kan kun opnås, når I kan være omgivet af enhver form for fristelse og alligevel forblive uberørte af begær, uberørte af jordiske følelser, uplettede af jordiske lyster, fri for trang og længsel efter at besidde.

Renhed i enhver form transcenderer al jordisk fysisk lyst.

Renhed er evnen til at se fristelse for hvad den er – en grovhed i tanke og følelse, som fanger mænds og kvinders sanser for at gøre urene ting.

En virkelig ren person ønsker kun de rene og ærlige omgivelser, der er passende for deres medfødte længsel efter åndelig kærlighed, skønhed og selvudfoldelse i hver facet af deres liv.

Det er sand Renhed.

Dog kan ægte renhed ikke opnås, medmindre der først har været de lange år med fristelser. Det er en nødvendig del af jeres åndelige udvikling.

Medmindre I til tider har været hårdt fristede og til sidst er kommet til at forstå, at der er en højere vej at gå, en vej af selvfornægtelse, og oprigtig bekymring og omsorg for en god kvinde, vil I aldrig opnå en tilstand af ægte renhed.

I vil være slaver af begær og vil være i et sandt oprør af indre konflikt.

 

 

Side 16

 

Derfor skal I ikke undgå fristelse ved at dække kvinder til og leve i en kunstig tilstand af pseudo-renhed.

Snarere - mænd og kvinder, fjern jeres tøj og ær hinandens kroppe som de ydre synlige smukke former af den indre GUDDOMMELIGE BEVIDSTHED og oplev udfrielsen, som sand åndelig renhed vil bringe jer.

Lid af svære fristelser - og overvind dem!

Tag jeres konflikt til den GUDDOMMELIGE BEVIDSTHED og søg Dens Kraft til at hjælpe jer med at overvinde jeres fysiske længsel, for kun på denne måde vil I finde den frihed, den fred i sindet, I dybest set søger.

Hvis I i øjeblikket søger lettelse og befrielse for jeres begær ved at give efter for det, så er det ingen frihed eller frigivelse.

Den selvsamme trang vil vende tilbage når tiden er inde - og endnu en gang vil I erkende den brændende konflikt.

Hvis I igen giver efter – venter konflikten endnu mere intenst, på jeres beslutning om at stå fast i kraft af den Guddommelig Bevidsthed, indtil trangen endeligt er dæmpet ved at opfatte den hellige skønhed, Virkeligheden bag og inden i al fysiske form.

Den højeste åndelighed mellem kønnene er, når manden og kvinden kan være sammen nøgne og i fred med hinanden, i en tilstand af gensidig ærbødighed i sjæl, sind, hjerte og krop.

I en sådan åndelighed er alt, hvad de føler for hinanden kærlighed og hensyn til den andens velvære.

Ud af en sådan KÆRLIG og medfølende OMSORGSFULDHED vil der komme en forening af ekstatisk væren, som få har oplevet - og, hvis det er tilsigtet, vil et barn af uforlignelig skønhed af krop og sind blive undfanget.

I de kommende århundreder, når folk er begyndt at udvikle sig åndeligt på alle niveauer i deres menneskelighed, vil en sådan kærlighed mellem partnere være normal - og den slags selvisk sex, som man hengiver sig til på nuværende tidspunkt, der kun søger fysisk tilfredsstillelse, vil blive betragtet som fuldstændigt nedværdigende – lige så afskyelig som voldtægt.

På nuværende tidspunkt er den højeste åndelige vej at følge med hensyn til kønnene, at anerkende og overholde den opfattelse, at:

Mænd og kvinder blev skabt til at udføre særlige opgaver i livet, der er tilpasset deres underliggende natur.

Manden besvangrer kvinden. Uden kvindens gode vilje og hjælp, vil manden forblive barnløs hele sit liv - barnløs - uden et menneske til at bære sit navn navn videre.

Manden bør derfor behandle en kvinde som fuldt ligeværdig, men født til at bære et andet ansvar.

Han skal give hende den højeste respekt og kærlighed og omsorg – til alle tider – for at hun kan bære sine byrder med større lethed, for det er hende, der giver synlig form til, hvad der først er undfanget i tankerne.

Når en kvinde modtager en sædcelle, der forener sig med hendes æg i sin krops indre, er et mirakel udført, som du, manden intet har gjort for at bidrage til, andet end din sæd i et øjeblik af nydelse - som er din belønning.

Du kan kun bidrage til den fortsatte sundhed og normale udvikling af "miraklet" du har givet liv til i din partners krop, ved din aldrig svigtende, omsorgsfulde kærlighed til hendes trivsel og sundhed, og beskytte hende fra alle følelsesmæssige og ydre skader.

Dette er dit maskuline ansvar.

Kun på denne måde fortjener du at forblive ved hendes side som far til hendes barn.

 


Side 17

 

Hvis du ikke gør dette, har du ingen værdi som far til barnet - og har ingen værdi for dig selv som en mand, født til at manifestere din åndelige ”Guddommelige Fader-Bevidsthed” i dit fysiske liv.

En mand, der forulemper en kvinde, der bærer hans barn, som behandler hende med foragt, som tiltaler hende med barske og brutale ord og øver fysisk vold mod hende, bryder den mest grundlæggende Lov i Tilværelsen, hvor mænd og kvinder bør være forenede i den Guddommelig Værens ligeværdighed.

En kvinde, der er respekteret og elsket og beskyttet bør ligeledes respektere og elske og tilbyde åndelig og kropslig vederkvægelse til sin partner og nære hans evne til at give af sig selv til hende.

En kvinde som ikke nærer sin partner med omsorg, ømhed og kærlighed, berøver hans maskuline ånd viljen til at udholde i forbindelse med vanskeligheder han møder i den ydre verden.

Han vil da søge trøst et andet sted – hos mænd eller kvinder - i druk eller narkotika - eller ved at isolere sig selv i husstanden, hverken til gavn for partner eller børn.

Derfor har mænd og kvinder lige ansvar for at værne om hinanden.

Ligesom Manden skal lære at kanalisere ”Fader-aspektet" af Guddommelig Bevidsthed dagligt, mod familie og arbejde,

Kvinden lære at udtrykke "Moder-aspektet" af Guddommelig Bevidsthed i sit daglige liv.

De, der benægter denne sandhed vil blive nægtet adgang til de Himmelske Riger, indtil de har forøget deres åndelige forståelse og ydmygt har ændret deres holdning.

Først når deres vision løftes op over det jordiske menneskes opfattelse af ”mand og kvinde”-

og ud over deres jordiske begær og ego-drift -

til den Virkelighed ud af hvilken, de har trukket deres ”væren”,

vil de undslippe reinkarnations-hjulet og indtræde i den ultimative Glæde og Herlighed.

Hvis en kvinde inden for en kultur blot betragtes som en ”besiddelse”, et objekt for en mands begær og ikke behandles som en kvinde, helt ligeværdig med en mand, har sådan en kultur ikke forstået mandens og kvindens sande natur.

Manden og kvinden er to ligeværdige halvdele af en helhed.

Som single og alene manifesterer manden blot et aspekt af sin VÆRENS KILDE og ligeledes manifesterer en kvinde, der bor alene og er single også kun et aspekt af sin VÆRENS KILDE.

Den UNIVERSELLE BEVIDSTHEDS GUDDOMMELIGE HENSIGT var at udtrykke DENS egen helhed gennem i fysisk form at individualisere de to lige afbalancerede aspekter af DEN SELV og derefter bringe dem sammen igen i fysisk form for at opleve enheden og helheden af GUDDOMMELIG BEVIDSTHED, hvorfra de oprindeligt tog deres individualitet.

Som de kommer sammen i kærlighed og enhed af ånd og krop, opdager de glæden og ekstasen ved den UNIVERSELLE BEVIDSTHED i ekvilibrium*.

(Hele denne proces er der tydeligt gjort rede for i Brev 5 og 7 .)

Derfor er kombinationen af mandens maskulinitet og kvindens feminitet afgørende for at få et "hele" trukket fra KILDEN af VÆREN .

Ud af denne kombination dannes et fuldbyrdet barn.

 

*ekvilibrium: (nærmest) i balance

 

Side 18

 

Da jeg var i Palæstinas ørken, opfattede jeg først, at den altoverskyggende egenskab ved den UNIVERSELLE BEVIDSTHEDS Skabeevne, KILDEN til VÆREN, var HENSIGT.

Hensigten at skabe, planlægge og designe - og så til at frembringe dette design ved at dyrke det, nære, hele og beskytte det og opfylde ethvert af dets behov på en disciplineret måde.

Både manden og kvinden er blevet udviklet i fysisk form og bevidsthed for at erfare - HENSIGT og udtrykke det på alle mulige måder i deres liv.

Dette er skabelsens første handling.

Uden HENSIGT ville der ikke være nogen SKABELSE.

HENSIGT er oprindelsen til - og gennemtrænger - hele tilværelsen.

HENSIGT fastlægger karakteren af gerningen - kærlig eller destruktiv.

Det mandlige og kvindelige er blevet individualiserede for at opleve og formulere HENSIGTEN i deres liv.

Dette er skabelsens første impuls.

Manden og kvinden er også blevet individualiseret for at opleve og udtrykke viljestyrke.

Viljestyrke i MANDEN er erfaret og hovedsageligt udtrykt som Handling. I primitive former – bevæger han sig ud i omgivelserne for at opfylde sin hensigt.

Derfor ifører han sig klæder som leder og opsøger.

Han blev individualiseret for at tænke og arbejde på at opfylde sine mål uden at tage hensyn til følelserne.

Viljestyrke i KVINDEN er motiveret og opleves primært som Følelse - den skal nære den oprindelige HENSIGT og bringe denne målrettet til sin bestemmelse – sin fuldbyrdelse – gennem en proces af omsorg, give næring, beklæde, reparere, undervise og beskytte.

FORMÅL er helt anderledes end HENSIGT, da formål kommer ned fra det mentale plans hensigt og bliver en følelsesmæssig drivkraft, et ønske om at formulere "et middel til at opnå det ønskede mål”.

En ”stærk HENSIGT om at gøre noget” bliver et FORMÅL bag fortsat eksistens. På denne måde er tanke og følelse forenet i at udføre i skaberværket.

Manden strejfer stadig omkring og søger efter nye ideer, nye måder at opfylde sin hensigt om at opnå en mening med livet.

Kvinden er "formåls-personificeret", følsom og stabil, parat til at yde ofre for dem hun elsker.

Derfor er de to grundlæggende impulser i KILDEN til VÆREN

- udtrykt i fysisk form som mandligt og kvindeligt -

indbyrdes afhængige. Den ene kunne ikke overleve uden den anden. Begge er nødvendige i skabelsens kontinuitet.

På grund af hans maskuline mobilitet, hans lederskabs-drift, har manden betragtet sig selv som overlegen i forhold til kvinden.

Dette er fordi hun forbliver stabil og skaber sikkerhed for manden.

Men den kvindelige drivkraft er drevet af ubetinget kærlighed, denne drivkraft fortjener den højeste respekt og omtanke for at gøre det muligt for hende at blomstre og udføre sit medfødte formål i husstanden med fred og glæde i sindet.

Mandens rolle er at give fysiske sikkerhedsforanstaltninger og materielle livsfornødenheder til familien.

Kvindens rolle er at give følelsesmæssig sikkerhed og de følelsesmæssige former for personlig tilfredsstillelse og glæde inden for familiens rammer.

 *hensigt, intention, eng. intention

**formål, eng. purpose

 

Side 19

 

Tidligere har manden i både øst og vest udnyttet sin dominerende rolle i hjemmet og tvunget kvinden til at være underdanig og lyde hans vilje.

Derved har han fordrejet og forvansket den Guddommelige Bevidstheds energier og kanaliseret dem gennem sit sind og hjerte ind i en forvreden leveform.

Han har også fordrejet kvindens bevidsthed ved at indgyde en dyb vrede i hende over hendes underdanige rolle, som hun intuitivt ved, at hun ikke forventes at udholde.

Derfor har han skabt en fornedret og nedværdigende livsstil for sig selv og sin partner, fuldstændig i strid med sin NATUR og KILDE til VÆREN.

Det faktum, at kvinden har måttet udøve sin maskuline aggressionsdrift for at udtrykke sin ligeværdighed for at opnå den respekt, der tilkommer hende i samfundet, betyder, at jeres civilisation er blevet grundigt destabiliseret og usund.

Kvinden tilraner sig den mandlige rolle i desperation, men ved at gøre det, forpurrer hun intentionen bag skabelsen.

Manden og kvinden er faret vild.

I u-lande er befolkningen kun halvt i live og forsøger at løse adskillelsen af manden og kvinden gennem tilfældig sex.

Med det resultat, at manden og kvinden bliver stadig mere splittet og utilfredsstillet.

Konflikter i familien skaber stress, elendighed og splittelse, selv om de lever under samme tag.

I ”udviklede” lande er psykiatriske afdelinger fyldt med ulykkelige mennesker og børn, der siger, at de ikke ved, hvem de virkelig er, eller hvad deres formål er i livet.

De spørger ”eksperterne”, som heller ikke kender svarene.

Det bør også erindres, at hver person, mand og kvinde, har lektioner at lære i livet, som kun kan læres i det køn – og den race - hvori de befinder sig.

Derfor må en kvinde acceptere sin rolle i livet som en, der giver følelsesmæssig kærlighed og tryghed til sin mage og børn, med selvrespekt og værdighed og gør det efter bedste evne.

Hun må erkende, at denne rolle, som en der giver følelsesmæssig tryghed, er helt afgørende for samfundet. Hun bibringer den kærlighedens og velværens ”lim”, som holder familier, byer og lande sammen.

Når hun forstår sin sande plads og mål i samfundet og søger at udføre og nå dem på den højest mulige måde, bevæger hun sig fremad hurtigt på vej til ubetinget kærlighed og de højeste belønninger i form af personlig tilfredsstillelse og lykke.

Hun vil også gå videre til et højere niveau af bevidsthed - måske som en mand i sit næste liv, som vil medføre store fordele for menneskeheden.

Tilsvarende vender åndeligt udviklede mænd - selv åndelige lærere - tilbage til livet på jorden for at lære sand ydmyghed og til at virkeliggøre alle deres høje principper for eksistens i daglig praksis som en kærlig kvinde, der med moderlig visdom nærer og opfostrer alle, der har brug for, hvad hun kan tilbyde.

Hvor er da uligheden?

Fjern skellene fra jeres begrænsede syn og intellekt og indse, at der ikke bør være ulighed - kun delte INTENTIONER om at udtrykke alt det, som I begge har trukket fra Guddommelig Bevidsthed til på den mest åndelige måde at opnå den højest mulige lykke på jorden .

I de kommende år, når en mand og en kvinde har udviklet sig åndeligt, hvis eller når de er delte i intention, vil de sammen tage deres intentioner til "FADER-MODER-GUDDOMMELIG BEVIDSTHED” og spørge:

"Hvad skal vi skabe ud fra vores omstændigheder? Hvad er vores bedste vej frem?”

 

 

Side 20

Når de har modtaget svar, accepterer og forenes de med kærlighedsfulde hjerter.

Enhver forskel i svar vil blive respekteret og igen taget til Guddommelig Bevidsthed med samme spørgsmål indtil de når en oprigtig samstemmighed.

Sammen vil manden og kvinden derefter vende tilbage og spørge Guddommelig Bevidsthed:

"Hvordan kan vi bedst nå vores formål?”

Og igen samler de deres svar og fortsætter med at spørge indtil de endelig når til en arbejdsplan, som er blevet udtænkt, ikke blot i den menneskelige hjerne, men i den højeste dimension af skabelse – GUDDOMMELIG BEVIDSTHED.

Ved at arbejde sammen på denne måde, vil de til sidst opleve "lyksaligheden" i sand enhed af sjæl, sind, hjerte og krop.

Endelig kunne manden ikke eksistere komfortabelt uden også at opleve og manifestere noget af den feminine drivkraft.

Han har brug for følelser til at knytte sig til sin kone, børn og i andre relationer - skolekammerater og arbejdskammerater, kolleger og venner.

Uden nogle varme følelser, ville han være et koldt monster.

 Hvis han er en gammel sjæl, bringer han ofte megen varme og omsorgsfuldhed med sig fra tidligere inkarnationer som kvinde.

Jo mere åndeligt udviklet han bliver, jo mere ligeligt er de to seksuelle impulser afbalanceret i hans natur.

Dette gælder også for kvinder.

Ligeledes kunne kvinden ikke eksistere komfortabelt uden nogle af de maskuline drivkrafter.

Uden en kapacitet for intelligent planlægning, ville hendes husholdning være en katastrofezone.

Der er også den mulighed, at hun har været en stærk maskulin karakter i sin tidligere inkarnation og føler sig ubehageligt til mode i den feminine rolle som selvopofrende for andre.

Denne må da bede Guddommelig Bevidsthed om at præcisere sin vision, så hun kan se, at uden kærlighed til menneskeheden er lederskab et farligt foretagende.

Når mænd og kvinder nærmer sig en lige balance mellem den mandlige og kvindelige natur i sig selv, er deres opgave i livet at transcendere deres seksualdrift ved at opnå ubetinget kærlighed til alle mennesker og lede selve driften til ren kreativitet - såsom kunst.

Af sådanne mennesker er ”Mestre” gjort, mestre over sig selv, mestre i kreativitet, mestre over den menneskelige bevidsthed, mestre over ”materien”.

I den tid vi nu lever i findes der uheldigvis ingen pejlemærker for de mænd og kvinder, der nærmer sig en balance mellem det mandlige/kvindelige i deres natur, for hvad deres sande mål skal være.

De er gået vild og har skabt en falsk kultur indbyrdes, hvor den glæde og personlig opfyldelse de søger ophæves af deres besættelse af deres kropsfunktioner snarere end åndelige bedrifter.

 De vil forblive ulykkelige mennesker, splittet af konflikter, indtil de opdager sandheden om "hvem de virkelig er".

Hvad angår den kvindelige rolle i livet, skal det også siges, at mange moderne kvinder i udviklingslandene, har opnået en høj grad af maskulin drivkraft i de seneste 100 år.

De må vælge deres prioriteter i livet omhyggeligt.

De behøver ikke at sidde derhjemme, stagnerende og kede sig.

Men de bliver gladere, mere tilfredse, hvis de målretter deres intelligens og evner til at skabe nye former for konstruktivt liv for hele familien.

 Lige nu ved de måske ikke, hvordan det skal gøres.

Men meditation vil trække den nødvendige inspiration ind i deres sind om på bedste måde at bruge deres evner til at lede, til glæde for alle.


Side 21

 

Mænd, der har udviklet en større evne for empati over for kvinder og andre mænd, vil også, gennem meditation efterfulgt af inspiration, finde højere måder at udtrykke deres evne til lederskab i arbejdet, hvilket bringer glæde til andre.

 Hvorfor har JEG - VI - behandlet spørgsmålet om kønnene så indgående?

 Det har været absolut nødvendigt, da striden mellem kønnene - både i øst og vest, har skabt usunde forhold på jorden.

 Den skaber aggression og viser sig som som vrede og fjendtlighed.

 Den seksuelle frihed har bragt verden til et kritisk punkt af udryddelse gennem spredning af AIDS.

 Alle vira er skabt indenfor destruktive bevidsthedskræfter.

 I må forstå, at mennesket har skabt deres egne vira!

 Enhver virus er en destruktiv levende bevidstheds-impuls gjort synlig.

 Den er målrettet den samme impuls af destruktiv bevidsthed, som var målet på det tidspunkt virusen tog form.

 Jeg var meget klar over dette aspekt af tilværelsen, da jeg var på jorden som personen Jesus.

 Jøderne havde den strenge tradition at vaske kopper før de drak af dem.

 Jeg fortalte dem udtrykkeligt, at de ikke burde være bekymret for, hvad der kom ind i munden.

 De burde være bekymrede over, hvad der kom ud af deres sind og hjerter - derefter ud gennem munden.

 På det tidspunkt havde videnskaben ikke opdaget tilstedeværelsen af virus, men man var enige om, at sygdomme kom af at spise og drikke af snavset husgeråd.

 Men jeg vidste, at sygdommen oprindeligt var kommet af uhæmmet vrede fra menneskers sind og hjerter.

 Senere blev den formeret ved deling af cellerne, men den bar for evigt i sig det instinkt og den bevidsthed, som i første omgang skabte den.

 AIDS er ikke opstået ved en tilfældighed.

 Den er fremkommet fra bevidsthedskræfter af selvforkælelse og destruktive følelsesmæssige reaktioner mellem seksuelle partnere.

 Indestængt had og vrede kan drive folk ind i en seksuel handling og efterlade en rest af sygdom i tanker, følelser og krop.

Fordi følelsesmæssig harmoni ikke altid har været årsagen til den seksuelle akt mellem mænd og kvinder, har de oplevet alvorlig skuffelse og manglende befrielse og fuldbyrdelse.

 Når dette sker, aftager den mandlige seksuelle energi.

 Den behøver da billeder af seksuelle perversioner for at blive genantændt.

 Som følge heraf er pornografi blevet "big business" i nogle lande.

Den lefler kun for kroppens instinkter.

 Pornografien har ledet til en mangel på respekt for kvinder og til en mekaniseret seksuel handling uden følelser, samtidig med et hastigt stigende antal af voldtægter og seksuelt misbrug af børn.

 Mennesker der giver efter for disse afskyelige handlinger af fordærvet grusomhed kommer sandelig til at høste konsekvenserne enten i dette liv eller i en fremtidig inkarnation.

 Når tilhængere af islam derfor fordømmer Vesten for deres slappe seksuelle adfærd og perversion, har de ret i at tro, at det medfører usunde forhold på Jorden.

 Disse usunde forhold er ikke sendt af "Allah" - men er en naturlig konsekvens af at bryde TILVÆRELSENS LOVE.

 Tilsvarende bryder tilhængere af islam TILVÆRELSENS LOVE, fordi de, ligesom jøderne, holder fast i traditionen af et øje-for-et-øje og tror, at der findes sådan noget som hellig krig.

 Der findes ikke sådan noget som hellig krig – der er kun den Hellige Tilgivelses og Hellige Forsonings Virkelighed, hvor du behandler din "bror", ven eller fjende, med kærlighed og forståelse.

 

Side 22

 

 Ingen af jer må bryde TILVÆRELSENS LOVE og håbe, at I kan indtræde i himmeriget eller paradis.

 Jeres opførsel har intet andet sted at være end i det kaos, som I i øjeblikket bringer over jer selv.

  Vi vil efterlade jer med disse tanker, som vi beder jer om at modtage dybt inde i jeres bevidsthed og gøre god brug af dem i jeres dagligliv.

 Vi opfordrer jer indtrængende uanset religiøs overbevisning om at slutte jer sammen i små grupper og bruge Brevene som retningslinier i jeres daglige liv.

Del jeres vilkår, hvis I kan og kom sammen i sand ydmyghed, som mennesker, der er villige til at indrømme, at de ved meget lidt om sand åndelighed - men har et stærkt ØNSKE om at lære at forbedre og åndeliggøre deres liv.

Som mange af jer ved, er I ved at træde ind i en ny fase af verdenshistorien, i løbet af hvilken det vil blive erkendt, at den store adskillelse ikke er mellem rige og de fattige.

Adskillelsen vil være i bevidsthed.

Adskillelsen vil være mellem -

- de, der har været i stand til at finde indgangen til den højere åndelige bevidsthed og i lige mål udstråler kærlighed og accept til alle - venner som fjender - og gør det til deres mål at udstråle Guddommelig Bevidsthed ind i alle facetter af deres daglige liv

og

 -de, der forbliver indkapslet i deres ego-drifter og søger at dominere de svage.

Et stykke tid kan det se ud som det lykkes - men i sidste ende vil det mislykkes og deres lidelser i deres selvskabte mørke vil være store.

Disse Breve vil være midlerne til at bevæge jer ud af mørket og ind i LYSET.

Som I søger at hæve jeres vibrationer af åndelig bevidsthed ved at udstråle kærlighed betingelsesløst til alle, vil I gå igennem en langsom OPSTIGEN i BEVIDSTHED, som dynamisk vil påvirke jeres fysiske helbred og jeres jordiske forhold.

På jer, brave mennesker vil påhvile stigningen i verdensbevidsthed.

I vil komme ud af den kommende konflikt, stærke og målrettede og vil gå videre til at opbygge en anden type verdensbevidsthed.

I vil introducere begyndelsen til åndelige, tekniske og økonomiske fremskridt og verdensfred i kommende århundreder.

Jeg, KRISTUS har talt - VI - MESTRENES BRODERSKAB - taler til kristne, muslimer, buddhister, jøder, hinduer, sufier og enhver religiøs trosretning i verden. I er alle omfattet i vores kærlighed. Tro det - for det er sandt.

 

dikteret 2000-2001

overs. 2019.1

 

*************************************************************

2000 CHRIST'S LETTERS, www.christway.co.za

 

 

NB Jeg anbefaler i dette Brev, som I de andre, at man i tvivlstilfælde læser den engelske originaltekst! (o.a.): 

 

 til downloading i pdf format:

 

CHRIST'S LETTERS

 

OBS Hvor der i Kristusbrevene og de tilknyttede artikler

er en generel kritisk beskrivelse af kristne/kristendommen,

jøder/jødedommen, muslimer/islam, mænd, kvinder m.v.

gælder denne beskrivelse kun de, der i praksis passer ind i det beskrevne.

 

Ingen kristen, jøde, muslim, mand, kvinde m.v.

bør føle sig ramt af disse kritiske beskrivelser,

hvis de rent faktisk ikke passer ind i beskrivelsen.

 

Læs også i den forbindelse:

Oversætters bemærkninger

 

 Ang. "får og geder" og fri vilje, læs evt.

Brev 3

 PDF B4