Kristusbrevene

Menneskelig kærlighed


 

 

Menneskelig kærlighed bringer skuffelse

 

 

 

dikteret 2003-2007

overs. 2019

 

 

KRISTUS SIGER:

 

KÆRLIGHED - KÆRLIGHED - KÆRLIGHED - er den eneste vej til heling, velvære, velstand, sand succes, lykke.

.»Jeg ved, at I betragter denne snak om KÆRLIGHED som værende skinhellig eller sentimental eller råd, der vil behage "Gud" - eller "glæde Gud" - eller det vil gøre jer til en "god" person i modsætning til til en "ond".

Men det er den måde, jeres bedstefædre tænkte på. Aldrig, når som helst under eller efter mit liv i Palæstina, har jeg fremført et udsagn for at hjælpe jer med at blive en "bedre" person.

Dette er en jødisk fejlfortolkning af mine jordiske læresætninger.

Sådanne fortolkninger bør nu kasseres så hurtigt som muligt. De overskygger jeres indre opfattelser og åndelige syn.

De forhindrer oprigtige åndeligt søgende i at acceptere SANDHEDEN af VÆREN.

Kendskab til SANDHEDEN af VÆREN gjorde det muligt for mig at forlade ørkenen i Palæstina som en forandret mand, en åndelig Mester og Healer med kontrol over de atomare elementer.

Det er nu tiden til, for de der er rede, at absorbere den viden og begynde at konstruere de liv, det er inden for deres magt at konstruere.

Derfor har jeg bevidst oprettet et middel til at nå verden gennem Referentens* dedikerede samarbejde for at forsøge at løfte jer ud af verdensomspændende overbevisninger undervist af Kristne Kirker - overbevisninger, der blinder jeres åndelige vision.

Den tro, at I blev skabt af den slags "Gud", der ser jorden som en skolelærer, ser på sin skole og markerer sorte kors for dårlig opførsel og tildeler "gyldne stjerner" for godt arbejde.

En GUD, som uvidende mennesker tilbad i tusinder af år, en GUD, der havde brug for GAVER og TILBEDELSE for at påvirke "HAM" fra at sende straffe i form af skadedyr, sygdomme, oversvømmelser, epidemier, død:
En GUD, der glædede sig over ofre af fugle og pletfrie dyr:
En GUD, som kun kunne forenes med den verden, han havde skabt, gennem hans såkaldte eneste søns blodige død.

Jeg, den sande Kristus, kan kun sige til de kristne i verden:

"Hvilken yderst eksemplarisk, ædelmodig Gud I har formet for jer selv!

En GUD til at frygte - men aldrig æret!

 Jeg, den sande Kristus, kan kun spørge de kristne i verden: "Hvad er der i jeres personlige natur eller karakter, som driver jer i denne mere oplyste tidsalder, en tidsalder med  næstekærlighed i udvikling, at holde fast ved og voldeligt forsvare den gamle Kristne Dogma, som logisk set ikke har en enkelt bevislig sandhed at rose sig af over for jeres ræsonerende sind.

I har skabt for jer selv, en GUD, som I ellers aldrig ville efterligne, hvis diktatoriske adfærd jeres lande har lovgivet imod ved at vedtage LOVGIVNINGER OM MENNESKERETTIGHEDER.

Jeres menneskelige love har forbudt spanskrør** i jeres skoler, men I klamrer jer til og forsvarer en religion som er alt om "den store kæp"....

"Tro på Jesus Kristus, eller I kommer i helvede."

Siden jeg, KRISTUS, er Universel KÆRLIGHED - stop med at læse et øjeblik og prøv at forstå, at en sådan erklæring aldrig nogensinde kunne laves af mig selv.

Forsøg at forstå, at min intervention ved hjælp af jeres internet var uundgåeligt.

Jeg vil forlade jer her for at give jer tid til at absorbere min besked.

Jeg anbefaler jer Brev 2 og 3, der så godt vi kunne, beskriver Jesu virkelige persona, der boede og blev korsfæstet i Palæstina, for 2000 år siden,.

 

*Referent, eng. recorder.

**spanskrør,  kæp, eng. stick.

 

 

dikteret 2003-2007

overs. 2019

 

*************************************************************

 

2000 CHRIST'S LETTERS, www.christway.co.za

 

 (Artiklerne er dikteret af Kristus mellem 2002 og 2007)

NB Jeg anbefaler i dette Brev, som I de andre, at man i tvivlstilfælde læser den engelske originaltekst! (o.a.):

 

 til downloading i pdf format:

CHRIST'S LETTERS

 

 

OBS Hvor der i Kristusbrevene og de tilknyttede artikler

er en generel kritisk beskrivelse af kristne/kristendommen,

jøder/jødedommen, muslimer/islam, mænd, kvinder m.v.

gælder denne beskrivelse kun de, der i praksis passer ind i det beskrevne.

 

Ingen kristen, jøde, muslim, mand, kvinde m.v.

bør føle sig ramt af disse kritiske beskrivelser,

hvis de rent faktisk ikke passer ind i beskrivelsen.

 

Læs også i den forbindelse:

Oversætters bemærkninger

 

 PDF A1-7