Kristusbrevene

Jage "bøhmænd"


 

 

Jage "bøhmænd"

 

 

dikteret 2003-2007

overs. 2019

 

 

 


KRISTUS forklarer på hverdagssprog:


"Hvorfor skal I altid se under jeres senge før I går i seng om natten?"

 Hvad betyder det normalt i jeres verden?

 Det betyder, at når I er unge, har I nogle gange en frygt for at bøhmænd gemmer sig under jeres seng og så skal I kigge efter for at se om de virkelig er der.

Når I går Kristusvejen, skal I altid undersøge jeres tankegange inden I sover, for at opdage, hvilken frygt I holder skjult.

 Når I har opdaget, om I har nogen og hvad det er, skal I minde jer selv om, at ligesom jeres fantasi placerede bøhmænd under jeres seng, da I var børn, så gør I jer som voksne forestillinger om katastrofer, der aldrig behøver at ske.

 Bemærk: Jeg siger: "Behøver aldrig ske" - ikke "vil måske ikke ske".

Jeg siger dette, fordi det uanset hvad jeres problemer måtte være, kun forbliver i jeres sind som "problemer", indtil I har givet dem nok tankekraft til at manifestere sig som "tilsyneladende virkeligheder" i jeres liv.

Problemer kan være alvorlige MULIGHEDER alt efter, hvordan jeres forhold er i øjeblikket.

 For eksempel:

I kan I være på vej til at blive afskediget fra jeres arbejde. I kan kan være i så stor pengenød, at I ikke ved, hvordan I klarer den næste uge. Jeres barn kan være ved at falde bag ud i skolen eller være tæt på at blive smidt ud - uanset problemet bliver det ikke et ægte problem, før det manifesterer sig som en realitet i jeres liv.

 I mellemtiden forbliver de "MULIGHEDER" i fremtiden, men I krummer jer allerede sammen og går omkring med et tungt hjerte.

Men selv om frygten skulle manifestere sig som åbenlyse realiteter i fremtiden - selv på katastrofens rand, kan tingene ændres!

De MENNESKER i verden, som konstant bekymrer sig, føler normalt, at intet GODT er sikkert eller pålideligt, alligevel er det modsatte sandt.

 Åh, kære, kære mennesker, hvis jeg blot kunne hæve jeres bevidsthed højt over verden, tage jer bag den den synlige virkelighed til den usynlige dimension af åndelig skabelse, hvor alting virkelig begynder at komme ind i væren*.

 I kunne da se for jer selv, at VÆRENs KILDE, jeres eneste KILDE til ÅNDELIG UBETINGET KÆRLIGHED, har sat alt på til rette for at opfylde alle jeres behov, men fordi I ikke forstår virkeligheden bag eksistensen**, skaber I jeres egne mangler og begrænsninger, sygdomme og katastrofer.

 I skaber dem med jeres kritik, beklagelser, næren modvilje mod at rose andres præstationer, næren modvilje i hengivenhed over for alle mennesker omkring jer, modvilje i gavmildhed overfor dem, der oplever fattigdom.

For at finde ud af, hvorfor dette er tilfældet, læs Brev 1, indtil I fuldt ud forstår jeres KILDES sande NATUR, som jeg kaldte "Faderen", da jeg var på jorden.

Når I går KRISTUSVEJEN (MINE VEJ), ved i meget vel, uden for al tvivl, at jeres absolutte tro og overbevisning i Guddommelig Beskyttelse vil bringe jer ud af jeres problemer og vil redde jer fra muligt tab eller smerte.

For at finde ud af, hvorfor mennekser, der virkelig GÅR KRISTUSVEJEN, kan besidde en sådan tro og overbevisning, bør I læse Breve 5 og 6, indtil I er helt klar over, at de ting, I kan se, føle og røre, kun er IMPULSER synlige gennem elektromagnetismens gode tjenester.

Når I går KRISTUSVEJEN, ved I også, ligesom jeg gjorde, da jeg var på jorden, at der er bare nogle ting, I skal gennemgå - fordi de er en naturlig konsekvens af noget I har gjort tidligere.

Det er et resultat af noget, I gjorde - det kommer nu tilbage i form af en nødvendig lektion, som vil bringe jer åndelig vækst ... ud af hvilken vil komme åndelige velsignelser.

Læs Brev 3, hvor jeg taler om min tid på jorden og de få uger før min korsfæstelse.

I vil se at "kontrol over sindet" under alle omstændigheder er den eneste måde at stå ansigt til ansigt med livet og overvinde sine hindringer.
 

*ind i væren (tilværelsen), eng. into being.

**eksistensen, tilværelsen.

 

dikteret 2003-2007

overs. 2019

 

*************************************************************

 

2000 CHRIST'S LETTERS, www.christway.co.za

 

 (Artiklerne er dikteret af Kristus mellem 2002 og 2007)

NB Jeg anbefaler i dette Brev, som I de andre, at man i tvivlstilfælde læser den engelske originaltekst! (o.a.):

 

 til downloading i pdf format:

CHRIST'S LETTERS

 

 

OBS Hvor der i Kristusbrevene og de tilknyttede artikler

er en generel kritisk beskrivelse af kristne/kristendommen,

jøder/jødedommen, muslimer/islam, mænd, kvinder m.v.

gælder denne beskrivelse kun de, der i praksis passer ind i det beskrevne.

 

Ingen kristen, jøde, muslim, mand, kvinde m.v.

bør føle sig ramt af disse kritiske beskrivelser,

hvis de rent faktisk ikke passer ind i beskrivelsen.

 

Læs også i den forbindelse:

Oversætters bemærkninger

 

 PDF A1-7