Kristusbrevene

Kristus advarer


dikteret 2000

 

Kristus

 

dikteret 2003-2007

overs. 2019

 

"Fordi menneskene er på tærsklen til en verdenskrise af enorme proportioner, er det afgørende for overlevelse, at Jeg, Kristus, når alle, der vil lytte."

 

N.B.! Jeres nuværende globale krise, som medfører et nyt sammenbrud af International Lov og lægger fundamentet for fremtidig global terrorisme, viser klart, at ingen religion i verden besidder den nødvendige viden og effektive ledelse, der kræves for at iværksætte ændringer i menneskelige mentale mønstre, som vil føre direkte til fred og velstand.....

 

Jeg, Kristus, er udtrykkeligt kommet for at fortælle jer sandheden om den ”menneskelige personligheds” oprindelse......

 

Jeg vil forklare præcist hvorfor og hvordan menneskeheden har fået en naturlig indbygget tilbøjelighed til selv-vilje og et dominerende ønske om selvtilfredsstillelse og selvforsvar.

Dette er ikke synd - men en del af de naturlige skabende processer. Der er ikke nogen "straf" fra det høje! Gennem forsætligt og skadeligt at udøve deres "Ego-Kraft”, tiltrækker menneskene deres egen straf......

 

BEMÆRK VEL: Ligesom videnskabelige lærebøger bliver overflødige, når det menneskelige sind opdager og absorberer mere avanceret videnskabelig viden, bør den nuværende form for "Kristendom", bygget på falske doktriner centreret omkring min korsfæstelse, derfor have lov til at dø en naturlig død......

 

Vær forvisset om, at intet ondt, som kommer til jeres jord er en "naturkatastrofe". Alt skadeligt for jeres fuldkomne velfærd dannes først i jeres "menneskelige bevidsthed" og får først derefter givet form indenfor jeres globale oplevelse....

 

------------------  

 

Kristus:

Som I nu må indse, har min undervisning fra starten af min mission på jorden i Palæstina altid været affødt af den højeste åndelige Sandhed om Tilværelsen, der intet har at gøre med menneskelige begreber og rationaliseringer, som er undervist ud fra menneskelig tankegang.

Derfor gentager jeg eftertrykkeligt, at selv om min persona på jorden for to tusind år siden var Jesus, så er formålet med min tilstedeværelse, Kristus' tilstedeværelse inden for disse Breve, at nå følsomme og inspirerede sjæle for at lære dem at trække på Guddommelig Hjælp under de kommende rædsler, i hvilken verden i sidste ende vil blive involveret.

Derfor har min stærke længsel efter at redde dem, der kan modtage mig, krystalliseret sig i form af SANDHEDEN OM TILVÆRELSEN i disse breve. Vid dette - agt på det.......

 

---------------

 

Hvem er det, der holder størstedelen af verdens befolkning hungrende, når der er tilstrækkelig mad oplagret til at brødføde alle, hvis blot man opgav ”profit som motiv for eksistens”?

Hvis de havde viljen, kunne finansielle ledere formulere og gå i gang med planer om at distribuere overskydende varer til de underprivilegerede.

Hvis de ville gøre det, ville de finde hele universet svare med velsignelser, verdensøkonomien ville blomstre og fred ville blive en verdens-tilstand.

Inden dette kan ske må, hvad der allerede er skabt i bevidstheden og ved aggressiv, fornedrende handlinger, GLOBALT, først blive trukket ind i materialiseret menneskelig erfaring - ikke som gengældelse, men som en naturlig bearbejdning af TILVÆRELSENS LOVE.

Vær sikker på, at lande, der modsætter sig andres "ondskab", kun modsætter sig konsekvenserne af deres egne "bevidsthedsfrø og handlinger” fra forgangne år.

Derfor kan "bølle”-taktikken, de mægtiges blodtørstige angreb på de svage, uanset hvor uforsonlige de svage kan synes at være, kun bringe tider med endnu større problemer for bøllerne.

Hvor de oplevede et nålestik, lagrer de i bevidstheden, de fremtidige ødelæggelser, de i øjeblikket vælter ned over andre.

Måske bør de betragte "myggestikkene" fra de svage som et hornsignal, der varsler om deres eget fald ned i moralsk dekadence.

Fordi disse mennesker hele tiden bryder TILVÆRELSENS LOVE og derved tiltrækker ødelæggelser af en uovertruffen størrelsesorden på byer og over jorden, er det min hensigt i dette brev ikke blot at opsummere alt, hvad jeg underviste og levede i Palæstina, men klart at præcisere de underliggende årsager til jeres kommende krise, som jeg ikke dækkede, da jeg sidst talte til menneskeheden.

Disse breve er blevet skrevet før det mest afgørende tidspunkt i jeres historie, og når nøden virkelig er over jer, vil I spekulere på, hvorfor jeg ikke tidligere har advaret jer.

Men jeg er nødt til at fortælle jer, at gennem modtagelige sind har jeg i de seneste 25 år forsøgt at advare verden, men hverken medierne eller forlag eller TV, var parate til at lytte og give mig mulighed for at tale til jer gennem mine stedfortrædere.

Politikere kunne nå jer - men jeg, Kristus, kunne ikke gøre det på grund af hårdheden i jeres hjerter og jeres fornægtelse af, at jeg, den levende Kristus, kunne vende tilbage på dette tidspunkt gennem deprogrammerede og dedikerede sind for at advare nationerne om, hvad de var i færd med at skabe for sig selv i fremtiden.

Kirkerne, som hævder at tro på min eksistens, har været så selvoptagne i deres egne menneskeligt udtænkte religiøse traditioner som materialisterne har.

Nu i den ellevte Time, da frygt har sænket sig over masserne og de er parate til at lytte til mine ord, må dørene vel åbnes eller igen vil min indsats for menneskeheden have været forgæves.

Jeg er kommet for at sige, at der rent faktisk vil blive en sortering af ”gederne” fra ”fårene”, som det har været nedskrevet i evangelierne i Bibelen.

Fårene" refererer til de sjæle, der fredeligt kan modtage den højeste åndelige sandhed, der endnu er givet på jorden.

Gederne” refererer til dem, der ikke har evnen til at lytte til nogen eller noget, fordi de har en for stor oprørsk ånd og ego-drift.

 

Side 3

 

Hvorfor vil de blive adskilt på dette tidspunkt? De vil blive adskilt, fordi de, der er i stand til at modtage sandheden indeholdt i disse sider og at leve efter retningslinjerne for Tilværelsens Love, vil finde, at selv om den næste periode af verdenshistorien bliver bitter, vil de fortsætte i forholdsvis fred og beskyttelse med opfyldelse af behov og opløftelse af ånden.

"Gederne" bliver desværre nødt til at udholde alle de rædselsvækkende kræfter fra deres iboende oprørske bevidsthed.

Dette er ikke en straf fra Oven - men en naturlig udvirken af Tilværelsens Love:

Hvad du bærer i dit sind og hjerte vil senere udtrykke sig i din krop, dit liv og dine omgivelser. Når du modsætter dig og gør oprør, byder livet dig modstand i opfyldelsen af dine begær.

Jeg er for længe siden opsteget til de højeste frekvenser af bevidsthedsvibrationer i de Himmelske Riger og er individualiseret Guddommelig Bevidsthed.

Min bevidsthed omfatter hele jordkloden og jeg når alle, der kalder på mig.

Sådan er det med alle de store Lærere, der har levet på jorden, og blev oplyste og opfattede VIRKELIGHEDEN af al VÆRENS KILDE og har undervist folk fra deres ophøjede oplysningsniveau.

De blev hævet i åndelig kraft for at gennemtrænge den menneskelige bevidstheds tætte slør og opfatte, hvad der virkelig lå bag ”materiens” verden - de så, skabelsens grundlæggende enhed, inden for selve skabelsens sfære, så klart som den tidligere mentale tilstand ville tillade.

De har alle, efter overgangen til den næste dimension i tilværelsen, undsluppet trædemøllen af reinkarnation og er gået videre til stadig højere riger af individuel ren åndelig bevidsthed til portalerne af selve den UNIVERSELLE BEVIDSTHED.

De er blevet individualiseret GUDDOMMLIG BEVIDSTHED og besidder den GUDDOMMLIGE BEVIDSTHEDS kraft og indsigt.

(Uddrag af Kristusbrev 4)

 

"Og jeg siger til jer, der læser disse ord - lad ingen vove at benægte sandheden i det jeg taler,  før de også har gået selvforglemmelsens vej, som jeg vandrede på jorden og nået den samme forening med "Faderen" og samme højder af ubestridelig viden og forståelse, som jeg besad.

Når I har opnået alt dette, vil I ikke længere have lyst til at benægte sandheden i det, jeg siger til jer.

I vil derimod ikke kunne holde jer tilbage fra at forenes med "mig" i at undervise jeres medmennesker.

Indtil da, ti, og lad intet menneske kende jeres uvidenhed."

(Uddrag af Kristusbrev 3)

 

Ang. "får og geder" og fri vilje, læs evt. også:

Brev 3

 

Læs evt. også artiklerne::

Presserende budskab

Sprækker i Planeten 

 

--------------

 

OBS Hvor der i Kristusbrevene og de tilknyttede artikler

er en generel kritisk beskrivelse af kristne/kristendommen,

jøder/jødedommen, muslimer/islam, mænd/kvinder, kirke, præster,

gælder denne beskrivelse kun de, der i praksis passer, passede ind i det beskrevne.

 

Ingen kristen, jøde, muslim, mand, kvinde. præst m.v.

bør føle sig ramt af disse kritiske beskrivelser,

hvis de rent faktisk ikke passer ind i beskrivelsen.

 

Læs også i den forbindelse:

Oversætters bemærkninger