Kristusbrevene

Seksualitet

 

Hvad vi, de Illumineredes Broderskab - De Oplyste i – KRISTUSBEVIDSTHED – vil til at fortælle jer er af største vigtighed for verden generelt. Vi taler ligeligt – til kristne, jøder, muslimer, buddhister og til alle religioner og alle racer på jorden.

Vi taler til alle - fordi hver og én i verden har brug for denne instruktion for at gøre det muligt for jer at gå videre til højere niveauer af åndelig bevidsthed.

Jeres personlige og seksuelle forhold mellem mænd og kvinder er af langt større betydning for jeres generelle velvære, end I i øjeblikket kan forestille jer.

Vi beskæftiger os kun udførligt med disse relationer på de følgende sider, fordi det er absolut bydende nødvendigt - vitalt - for jer, mænd og kvinder at vågne op til den grundlæggende virkelighed for jeres mandlige eller kvindelige individualitet - og identitet - og sande kilde til kønsforskelle.

I må fuldt ud forstå den sande oprindelse til jeres mandlige og kvindelige kroppe og karakteristika.

De er ikke bare kroppe, der er skabt med forskellige fysiske organer og former for seksuelle udtryk for at producere børn.

De trækker oprindelsen af deres maskulinitet eller femininitet fra selve deres VÆRENS KILDE - inde fra den UNIVERSELLE BEVIDSTHED.

(Jeg fortæller jer dette, før I læser Brev 5 , så I vil studere det Brev idet I husker på, hvad jeg fortæller jer nu om jeres seksualitet.)

Derfor, hvis en mands og kvindes seksualitet ikke anvendes i overensstemmelse med

den Guddommelige Bevidstheds Hensigt, som det kom til udtryk i den oprindelige skabelsesakt på tidspunktet for ”the Big Bang",

er det indlysende, at selv om seksualiteten kan sætte børn i verden, vil det for mænd og kvinder ikke bringe den enhed af væren og personlig tilfredsstillelse og glæde, det var hensigten at skulle bringe.

 Det modsatte er faktisk tilfældet.

 Med tiden medfører den seksuelle akt skuffelser og overmætning, hvorefter den "kærlighed", der tidligere føltes af partnerne, ebber ud.

 Med viden og forståelse vil åndeligt sindede mænd og kvinder gøre ethvert forsøg på at transcendere deres nuværende bevidsthedstilstand med hensyn til mand/kvinde-forholdene af enhver art, lige meget hvad disse relationer kan være, seksuel eller andet.

De vil i deres sind og hjerter bestræbe sig på at udtrykke de formål, som de blev skabt til i forskellige former.

De vil forstå baggrunden for deres forskellige medfødte impulser, temperamenter og former for selvudfoldelse og vil værdsætte dem.

De vil bruge deres forskelle til at forbedre trivslen for hinanden.

Konkurrence vil forsvinde.

Efterhånden som dette sker, vil de lettere og lettere tune ind på den Guddommelige Bevidsthed.

Når de lettere og lettere tuner ind på den Guddommelige Bevidsthed, vil de opstige til højere niveauer af åndelig bevidsthed.

I øjeblikket er jeres tilgang til jeres seksualitet barrieren for jeres opstigning i bevidsthed.

Det har rod i jeres menneskelighed.

Jeg - Vi - kan ikke understrege nok, at I ikke har opdaget Sandheden om jeres eksistens, før I fuldt ud har forstået og forsøgt at implementere den fulde forståelse af den sande betydning af "mand" og "kvinde” i jeres daglige liv, i jeres hjem og på jeres arbejdsplads".

I har fået at vide, at I ikke må bedrive hor.

Men jeg siger jer, at når I begærer jeres nabos kone eller mand, skaber I billeder i jeres tanker, som vil påvirke jeres næstes hustru eller mand.

Han eller hun vil begynde at tænke på jer på samme måde - eller vil føle sig ubehageligt tilpas i jeres selskab, føle jeres seksuelle behov, og vil undgå jer i fremtiden.

 

Side 14

Hvad der er i jeres sind, vil helt sikkert komme til at være i verden.

Så I skal ikke narre jer selv med, at I kan dagdrømme og fremtrylle billeder, der behager jer selv, som ikke vil skade andre.

Af denne grund er jeres pornografiske litteratur virkelig en blasfemisk vanhelligelse af jeres VÆRENS KILDE - det er en seksuel svøbe, der bevidst oppisker det seksuelle begær, der gennem lystne mænds sind frigiver ufortalte lidelser og elendighed i krop, sind og følelser hos unge kvinder.

Det I har begået og i øjeblikket begår har hjulpet med at bringe jeres civilisation til randen af tilintetgørelse.

Vær sikker på, at regnskabets time vil komme til jer, der udgiver og distribuerer denne "sygdom på tryk" og det vil komme til de, der bruger det til at vække deres egen lyst.

I, i den vestlige verden, har gjort jer fortjent til Østens foragt på grund af jeres dekadente tåbelighed. I vil ikke undslippe, hvad I har sået.

Og I i Østen vil ikke undslippe jeres tåbelighed i jeres afstumpede holdninger til jeres kvinder, der bærer og opfostrer jeres sønner og dyrebare døtre.

Nogle af jer, i uvidenhed om sandheden og for jeres egen egoistiske formål og vinding, har været en hån mod Muhammeds Sandhed!

I har indhyllet jeres kvinder i tunge klæder, nægtet dem bevægelsesfrihed og Allahs friske luft, når de vover sig ud blandt andre mennesker.

I hvilken slags mand vil jeres overbevisninger og jeres irrationelle, ego-centrerede adfærd appellere?

Kun til mænd, der ikke har venlige følelser mod kvinder.

Er det sådanne tilhængere, at jeres profet Muhammed ville have tiltrukket, da han var på jorden?

Nej, han appellerede absolut kun til de mest åndeligt indstillede mennesker.

Hvilken slags billeder eller billede af jeres profet sender I til resten af verden?

Jeg vil fortælle jer - om en mand afsindig og besat af den lave tilstand af det kvindelige køn, der betragtede en kvinde som en mands ejendel adskilt fra verden.

En mand uvidende om en kvindes sande behov for at være lykkelig, en mand, der ikke ænser hendes elendighed i fangenskab og underkastelse.

Denne mand har ikke noget at gøre med den sande Muhammed, islams profet.

Da han var på jorden, ærede og respekterede han det kvindelige køn.

Det var fra kvindekønnet, han fik midlerne til at komme videre på sin åndelige vej til oplysning.

Han skyldte dem meget og vidste det, selv om de var anderledes i kroppen, var de ligeværdige i ånden.....

fortsættes!

fra Kristusbrev 4 s. 13-14

 

 

 

dikteret 2003-2007

overs. 2019

 

*************************************************************

 

2000 CHRIST'S LETTERS, www.christway.co.za

 

 

NB Jeg anbefaler i dette Brev, som I de andre, at man i tvivlstilfælde læser den engelske originaltekst! (o.a.):

 

 til downloading i pdf format:

 

CHRIST'S LETTERS

 

 

OBS Hvor der i Kristusbrevene og de tilknyttede artikler

er en generel kritisk beskrivelse af kristne/kristendommen,

jøder/jødedommen, muslimer/islam, mænd, kvinder m.v.

gælder denne beskrivelse kun de, der i praksis passer ind i det beskrevne.

 

Ingen kristen, jøde, muslim, mand, kvinde m.v.

bør føle sig ramt af disse kritiske beskrivelser,

hvis de rent faktisk ikke passer ind i beskrivelsen.

 

Læs også i den forbindelse:

Oversætters bemærkninger