Kristusbrevene

Skab skønne liv


 

 

Skab skønne liv, vidunderlig sex

 

 

dikteret 2003-2007

overs. 2019

 

KRISTUS SIGER:

 

"Jeg er kommet igen for I et dagligdags sprog at tale om jeres liv og hvordan I griber jeres daglige liv an.

I står op om morgenen og har absolut ingen idé om, hvad der virkelig ligger foran jer.

I kaster jer ud i jeres rutiner og siger sætninger og siger ord uden en tanke om deres sandsynlige indvirkning på jeres miljø eller hvad de kan gøre for jeres tilhørere eller hvad I lægger op for jer selv i fremtiden.

I tror, at I har kontrol over jeres liv, men i virkeligheden handler I alle ubesindigt og i total uvidenhed om, hvad I skaber for jer selv, minut for minut.

Lige så vigtigt bærer I omkring på en følelsesmæssig byrde, som ingen mængde interessante arrangementer eller spændende oplevelser kan tørre af jeres hjerte og bevidsthed.

Overalt hvor I går, sænker den følelsesmæssige byrde jeres bevidsthedsvibrationer og går ned i jeres nervesystem og derefter ind i jeres fysiske celler, hvilket reducerer livskraften i dem og deres funktioner - herunder deres effektivitet i selvreparation.

Når I støder på modstand, rejser jeres menneskelige ego børster i selvforsvar. Jeres Egos job som ‘Vogter af jeres Individualitet' er at sikre jeres overlevelse.

Derfor springer det til jeres forsvar og I føler, at modstand i enhver form er uacceptabel og ikke bør tolereres.

Som følge heraf finder I, at jeres sind og følelser bliver foruroligede, fortørnede og ophidsede og I vil slå tilbage for at få modstanden til at forsvinde, uanset om det er berettiget eller ej.

Dette er noget, som mennesker bør forstå om Egoet - det mangler absolut indsigt, objektivitet eller spontan retfærdighed.

Når I styres af Ego-impulserne, er de bevidsthedsvibrationer, I nu udsender, så ubalancerede, så blottet for sund fornuft, at de har negativ indflydelse på menneskerne omkring jer og skaber bevidstheds-blåtryk af så megen disharmoni, at de begynder at påvirke jeres fremtid, oplevelser, aktiviteter og situationer.

Det er afgørende for jeres fremtidige velfærd og liv, at I vågner op til, at I ikke er ofre for jeres omstændigheder og oplevelser i jeres liv - men SKABEREN af dem.

Hvis I for eksempel i løbet af dagen skaber ballade eller en diskussion med arbejdskammerater eller chefen, kan I stadig være kontrolleret af jeres hævngerrige Ego, når I vender hjem fra jeres arbejde til jeres nære og kære om aftenen.

Hvis det er tilfældet, taler i ikke længere fra jeres sandheds stilhed eller fra de åndelige værdier I måtte have - for disse vil nu blive misfarvet og forvrænget af jeres følelser, der løb af med jer og som I skabte for jer selv på arbejdet tidligere på dagen.

Ligeledes kan I om morgenen komme ud fra jeres hjem (som skal være et sted, hvor jeres ånd er fornyet og jeres hjerte opløftet i varme), men I går gennem jeres hoveddør, der er overvældet af ubehag fra tidlige morgentimers surmulende reaktioner til og fra jeres partner.

Måske havde I et skænderi med jeres partner over en eller anden beskyldning og forsøgte at helbrede det med sex, for kun at finde ud af, at mens sex syntes at bringe jer følelsesmæssigt tættere igen, bragte det ikke rigtig tilfredsstillelse og det helede ikke vreden.

I må forstå, at når I har ubeskyttet sex, udveksler I ikke blot jeres kropsvæsker, men også jeres bevidsthed.

Mange menneskers bevidsthed er konstant så reaktiv, endog fjendtlig mod menneskeheden og livet generelt, at den ikke kun reducerer individets fysiske sundhed, men også påvirker partnerens fysiske og følelsesmæssige velvære.

Når I efter et skadeligt opgør har sex for at bøde på skænderiet, bliver I også indgydt med jeres partners negative følelser. Helt ubevidst tager I dem med på arbejde så vel som jeres egen.

Jeg forklarer jer præcis, hvordan jeres jordiske verden (som I kalder fast), men i virkeligheden er BEVIDSTHEDS-energi - er udformet af dårligt humør-bevidsthedsformer eller kærlighed og godt humør - og påvirker jeres helbred og ydeevne i livet til godt eller skidt.

Uanset hvilken form for bevidsthed I skaber, efterlader I jeres energi-print på alt, hvad I støder på ... herunder jeres bil, jeres computer og alt andet I bruger i løbet af dagen.

"Hvordan kan det være?" Vil I nok spørge?

Fordi hele universet med alle dets galakser blot er BEVIDSTHED - KÆRLIGHED / INTELLIGENS i Dets højeste form, der arbejder gennem elektromagnetismens interaktioner.

ELEKTROMAGNETISME er virkelig "stoffet" i menneskets sinds-kraft og følelsesmæssige impulser - som de ses inden for det jordiske livs område.

Læs Brev 5 og 6, indtil I fuldt ud forstår, at intet er solidt.

Alt hvad I ser, føler, rører, er i virkeligheden BEVIDSTHEDS-IMPULSER synliggjort gennem elektromagnetismens samspil.

Når I har forstået dette fuldt ud og har set det sande sted, I indtager i at skabe et godt helbred eller dårligt helbred, lykke eller ikke-lykke FOR JER OG ANDRE MENNESKER - kan I måske blive overbevist om, at den eneste fornuftige vej frem er at

GÅ KRISTI VEJ ...... DEN UBETINGEDE KÆRLIGHEDS VEJ

Hvordan kan I begynde at ændre jeres normale tanke-mønster og mestre jeres uregerlige følelser.

I kan gøre det ved at udøve viljekraft. Men når I er afhængige af jeres viljekraft læner I jer op af den samme ego-bevidsthed, som er årsagen til at I mister jeres følelsesmæssige grænse.

Det er som at bruge sirup til at aftørre noget sirup-snask.

Eller også kan I lære at styre jeres Ego ved at søge at kende og få kontakt med jeres VÆRENS KILDE. Som jeg kaldte ‘Faderen‘.

s Brev 7 og 8.

I er ikke alene.

Med stadig bøn og meditation vil I med tiden få kontakt med DET, som vil vise sig at være jeres største kilde til velvære og trøst i verden.

 

---------------

 

Utvivlsomt vil mange mennesker skrive ind for at vide om Kristus bifalder eller fordømmer kondomer.

Kristus' vibrerende svar til dette er:

Ingen nye kreative idéer kommer nogensinde fra de menneskelige hjerneceller.

Mennesker, der opfinder og skaber noget nyt modtager den nye idé fra det Universelle. Hvad end der kommer fra det Universelle kan bruges til at gavne skabelsen.

Skabelsen af kondomet er et af de mest kærlige og vidunderlige gaver og velsignelser, der er fremkommet på jorden både udenfor og indenfor ægteskabet.

Det har bragt befrielse til kvinder, der har været yderst bebyrdet af sexkrævende mænd.

Det har været midlet til at spare uønskede børn for elendigheden ved en ukærlig eksistens.

Talløse børn kunne have være født ind i fattigdom og fået en tidlig død.

Ved AIDS' komme er kondomet absolut blevet et middel til at beskytte partneren.

Men det må forstås, at der er facetter i tilværelsen, hvor MORAL bør udøves.

Brev 9 er meget klar i hvad der er SAND seksuel moral, sand ÅNDELIG og velsignet sex, som Kirken intet kender til.

 

dikteret 2003-2007

overs. 2019

 

*************************************************************

 

2000 CHRIST'S LETTERS, www.christway.co.za

 

 (Artiklerne er dikteret af Kristus mellem 2002 og 2007)

NB Jeg anbefaler i dette Brev, som I de andre, at man i tvivlstilfælde læser den engelske originaltekst! (o.a.):

 

 til downloading i pdf format:

CHRIST'S LETTERS

 

 

OBS Hvor der i Kristusbrevene og de tilknyttede artikler

er en generel kritisk beskrivelse af kristne/kristendommen,

jøder/jødedommen, muslimer/islam, mænd, kvinder m.v.

gælder denne beskrivelse kun de, der i praksis passer ind i det beskrevne.

 

Ingen kristen, jøde, muslim, mand, kvinde m.v.

bør føle sig ramt af disse kritiske beskrivelser,

hvis de rent faktisk ikke passer ind i beskrivelsen.

 

Læs også i den forbindelse:

Oversætters bemærkningerPDF A1-7