Kristusbrevene

 

Kristus: Til alle kristne kirker

 

 

dikteret 2000-2001

overs. 2019

 

Mit budskab til alle kirker:

Jeg, Kristus, er udtrykkeligt kommet for at fortælle jer sandheden om den ”menneskelige personligheds” oprindelse.

Jeg vil forklare præcist hvorfor og hvordan menneskeheden har fået en naturlig indbygget tilbøjelighed til selv-vilje og et dominerende ønske om selvtilfredsstillelse og selvforsvar.

Dette er ikke synd - men en del af de naturlige skabende processer.

Der er ikke nogen "straf" fra det høje!

Gennem forsætligt og skadeligt at udøve deres "Ego-Kraft”, tiltrækker menneskene deres egen straf.

BEMÆRK VEL: Ligesom videnskabelige lærebøger bliver overflødige, når det menneskelige sind opdager og absorberer mere avanceret videnskabelig viden, bør den nuværende form for "Kristendom", bygget på falske doktriner centreret omkring min korsfæstelse, derfor have lov til at dø en naturlig død.


 

Side 5

 

N.B.! Jeres nuværende globale krise, som medfører et nyt sammenbrud af International Lov og lægger fundamentet for fremtidig global terrorisme, viser klart, at ingen religion i verden besidder den nødvendige viden og effektive ledelse, der kræves for at iværksætte ændringer i menneskelige mentale mønstre, som vil føre direkte til fred og velstand.

DEN SANDE ÅNDELIGE LEDER vil være i stand til at vise sine forsamlinger, hvordan og hvorfor moderne tænkemåde har skabt de ulykker og rædsler, der er blevet skabt i ”bevidstheden” og som kun lige er begyndt at give sig til kende som forskellige former for epidemier og jordskælv, oversvømmelser, hungersnød, krige, revolutioner og andre tragedier.

Vær forvisset om, at intet ondt, som kommer til jeres jord er en "naturkatastrofe". Alt skadeligt for jeres fuldkomne velfærd dannes først i jeres "menneskelige bevidsthed" og får først derefter givet form indenfor jeres globale oplevelse.

Dette er, hvad jeg forsøgte at fortælle jøderne, da jeg vandrede på jorden - og GRÆD - da de lo og nægtede at tro det. De kaldte mig en galning.

Lad ikke kirkerne begå den samme fejl!

Fordi kirkerne har været døende, cementeret inde i ritualer og dogmer, har deres præster og pastorer været ude af stand til at opfylde de øgede åndelige behov fra passionerede sandhedssøgere. Som en følge af dette tømmes kirkerne.

Hvis de skal bestå, må kirkerne lægge deres uoverensstemmelser til side og i ydmyghed acceptere at inspiration ikke altid kommer til jorden på måder, der er acceptable for dem selv.

De skal huske på, at jeg, Kristus, ikke var acceptabel for jøderne.

Kirkerne skal have et åbent sind og hjerte for at modtage, hvad de intuitivt føler er en Højere Sandhed end den, som de i øjeblikket klamrer sig til og at opgive de gamle overbevisninger, der har tilladt DYRET at tage kontrol over den menneskelige tanke.

Bed oprigtigt med hele jeres sjæl, sind og hjerte - for sand oplysning - snarere end en gentagelse af gamle og falske overbevisninger.

Vågn op og accepter, at disse ritualer og tidligere overbevisninger ikke har opfyldt mine ord til menneskeheden, da jeg lovede, at I ville gøre"større gerninger, end mine".

I mellemtiden, indtil sand oplysning kommer til jer - (efter megen meditation og bøn) skal I undervise, demonstrere og leve:

Næstekærligheden

med sjælens, hjertets og sindets fulde kraft -

minut for minut i jeres daglige liv.

For at kunne bekæmpe de globale destruktive bevidsthedskræfter må menneskeheden gøre alt for hurtigt at gå videre til den næste fase af sin udvikling.

 

PRESSERENDE BEHOV FOR EN HØJERE VISION

Det skal generelt accepteres, at der er en HØJERE VISION at stræbe efter at implementere i jeres daglige liv.

 Det er kun ved at nå en højere vision, at den fysiske verden vil blive reddet fra fuldstændig udslettelse.

 Uden at have en vision for jer selv eller for verden, kan der ikke være nogen åndelig evolution eller opfyldelse af de ting som i høj grad er eftertragtede.

På nuværende tidspunkt er jeres opfattelse af livet, møje og besvær og derefter udslettelse.

Disse overbevisninger er chokerende afbildet og forstærket på tv. De bringer senere den elendighed over jer, I håber aldrig vil ske.

dikteret 2000-2001

overs. 2019.1

 

fra:

Kristusbrev 1 s. 4-5

 

 

-------------------------------

 

 

Til alle "Kristne" kirkesamfund

I undrer jer måske over, hvorfor jeg er så direkte i min afvisning af "jødedom" og "kristendom".

Det er afgørende for, at det skal lykkes at sprede mit KRISTUS BUDSKAB, at menneskene fuldt ud vil forstå den sande natur af religionerne, som har holdt menneskeheden i deres greb frem til det tyvende århundrede.

Indtil de erkender de mytiske fundamenter, hvorpå de har lagt alle deres overbevisninger, vil menneskene have svært ved at give slip på deres elskede overbevisninger.

Prøv at forstå, at når jeg kommer med sådanne udsagn, henviser jeg til "Kristen religion" til "trosartiklerne" til "dogmaen og teologien".

Jeg henviser ikke til de store åndelige sjæle, som har søgt - og fortsætter med at søge Gud og Sandheden hinsides dogmaen og troen.

Mange af disse har modtaget min inspiration i deres sind og hjerter, men er bange for at give slip på deres elskede trosopfattelser.

De er hæmmet af deres religiøse praksis.

Tiden er nu kommet for dem til at lade dem fare og derefter vokse i åndelighed og bevidsthed om deres sande VÆRENS KILDE og tage deres menigheder med dem.

Til alle "Kristne" kirkesamfund siger jeg: "Vågn op!". Tiden er inde til at vågne fra en lang unaturlig søvn, hvor fornuften har været undertrykt af hypnotiske og følelsesbetonede traditioner.

Disse er blevet viderebragt gennem århundrederne af en række af mennesker, der hævdede at være den højeste myndighed over alt, hvad jeg underviste om i Palæstina.

Vær ikke bange for konsekvenserne, hvis I undersøger jeres tidligere overbevisninger og vil udrense dem fra jeres tænkning.

Slip af med spindelvævets illusion og - TÆNK!

Når "kristne" præster fuldt ud accepterer,

at jeg Kristus,

virkelig er vendt tilbage for at tale til mennesker over hele verden, som "lynnedslag fra østen til vesten" og er rede til at undervise i mit sande budskab fra prædikestolen -

vil I finde jeres kirker igen vil blive fyldt med mennesker der er ivrige efter at finde og få kontakt med Virkeligheden, som vil lede dem til at leve i fuldstændig harmoni med deres VÆRENS SANDHED.

Alternativet er, at I,

religionens præster, som forsætligt og egoistisk fortsætter med at undervise i Kristendommens dogmer for at redde "ansigt" og jeres løn,

vil se, at jeres religion dør en naturlig død over de næste tredive år og vil blive forladt af jeres menigheder, der allerede føler, at jeres ord kun er ord - i hvilke, der ikke er noget åndeligt liv.

I vil se jeres kirker overtaget af dem, der har indset, at jeg selv er vendt tilbage til menneskeheden for at vise dem vejen til at finde og komme ind i "Himmeriget".

Der vil også være dem, hvis autoriteter er truet af disse Breve fra KRISTUS- fra mig. De vil kraftigt modsætte sig dem.

Der vil være bagvaskelse gennem enhver type af medier -

fra mennesker, der ikke har nogen skrupler ved at sætte gang i offentlighedens vrede ved at tjene penge på destruktiv, hævnende sensationalisme.

Jeg må fortælle jer,

at jo større oprør verden over,

des hurtigere vil mine Breve nå og overbevise de mennesker, der er trætte af de gamle trosopfattelser, at de endelig har hørt den enkle SANDHED om VÆREN.

De vil hurtigt reagere på dens kærlighed og kalden om at forlade de lavere niveauer af menneskelig bevidsthed for at begynde deres opstigning til de højere åndelige niveauer, hvor de vil begynde at opleve den første indstrømning af indre fred og tilfredshed.

Der vil blive konflikt i hele underholdningsindustrien,

da flere og flere mennesker vil genkende - og vende sig imod - den vold og nedbrydning, som hele deres bevidsthed om sind, følelser og krop er blevet fodret med

af "DEGENEREREDE" mennesker,som er fuldstændig besatte af at skabe sig formuer.

Disse onde ånder har forstået den mærkelige fascination af det uhellige og makabre hos uvidende mennesker, der har været så overmættede med sikkerhed, komfort og luksus i det 20. århundrede, at det ikke længere tilfredsstiller dem.

De har brug for spænding for at stimulere deres overmættede bevidsthed.

 

*Kristusbrev 9 s. 1-4

fra:

Kristusbrev 9 s. 5

 

 

 

dikteret 2000-2001

overs. 2019

 

 

*************************************************************

2000 CHRIST'S LETTERS, www.christway.co.za

 

 

NB Jeg anbefaler i dette Brev, som I de andre, at man i tvivlstilfælde læser den engelske originaltekst! (o.a.): 

 

 til downloading i pdf format:

 

CHRIST'S LETTERS

 

OBS Hvor der i Kristusbrevene og de tilknyttede artikler

er en generel kritisk beskrivelse af kristne/kristendommen,

jøder/jødedommen, muslimer/islam, mænd, kvinder m.v.

gælder denne beskrivelse kun de, der i praksis passer ind i det beskrevne.

 

Ingen kristen, jøde, muslim, mand, kvinde m.v.

bør føle sig ramt af disse kritiske beskrivelser,

hvis de rent faktisk ikke passer ind i beskrivelsen.

 

Læs også i den forbindelse:

Oversætters bemærkninger