Kristusbrevene

Er der virkelig en Gud


 

 

Er der virkelig en Gud?

 

 

dikteret 2003-2007

overs. 2019

 

Kristus siger:

Jeg er vendt tilbage og henvender mig til jer på et dagligtsprog for at løse forskellige problemer, som menneskene er nødt til at beskæftige sig med, når de er på jorden.

Jeg gør dette gennem min Referents* sind, fordi de, der virkelig har omfavnet SANDHEDEN indeholdt i mine breve og som forsøger at styre deres daglige liv ved denne dybe forståelse af skabelsens hemmeligheder, har i sidste ende fundet stor lindring fra tidligere byrder.

De har med glæde opdaget, at menneskeheden ikke er født som et offer for omstændighederne.

De har fundet ud af, at de har en reel, pålidelig "MÅDE", hvorpå de overvinder vanskeligheder eller bærer tilbageslag med indre styrke og endog lykke.

Hvad er denne "MÅDE"?

Det er

KILDEN TIL AL VÆREN

- ikke den Jehova-type Gud, som beskrevet i Bibelen, men det

UNIVERSELLE LYS af VÆREN,

som er oplevet af sande mystikere.

Som tiden går, vil mennesker, med en længsel efter at dykke dybere ned i åndelig SANDHED (ikke religion) opdage, at de har en naturlig evne for mysticisme.

Når dette sker, vil sådanne mennesker ikke længere spørge:

"Er der virkelig en Gud?"

Men de vil vide ud over enhver tvivl, at der er en storslået, kraftfuld, universel

FØRSTE ÅRSAG eller UNIVERSEL KILDE,

hvorfra alle ting har taget individualiseret form,

i hvis storslåede BEVIDSTHEDS-ENERGI alt levende og livløst er opretholdt i hele deres verdslige liv ... og for evigt derefter


Kan I begribe, hvor vidunderligt opløftende og spændende det er at opdage,

at I ikke virkelig er en bebyrdet sjæl, et offer for omstændigheder, født til at sidde fast i det hjulspor, i hvilken I blev født, eller den kløft, i hvilken I hen ad vejen er faldet ned?


Kan I forstå, hvor opløftende det er fuldt ud at erkende,

at denne UNIVERSELLE BEVIDSTHEDS-ENERGI har været INDEN i jer alle disse år, hemmeligt og stille opretholdt væksten, ernæringen, helingen, beskyttelsen mod bakterier, sikret udskiftning af døende celler og tilføjet styrke til muskler og sener, når kaldet til at gøre det ved ekstra motion ...

alle disse vidunderlige aktiviteter i jeres kroppe har fundet sted uden hjælp fra jer


Kan I se, at I er dagligt, natligt, støttet af - hvad I ikke kender?


Forskere kan forklare alle disse aktiviteter, men de kan ikke begynde på at forklare, hvilken stor IMPULS AF VÆREN, som driver dem til handling.


Jeg kan fortælle jer -

for jeg blevet givet fuld oplysning på jorden og fordi jeg er opsteget gennem de forskellige niveauer af LYS, indtil jeg er på selve kanten af det EVIGE EKVILIBRIUM**, hvor vores fælles FØRSTE ÅRSAG, KILDEN til al VÆREN residerer i et "tomrum"*** af Stilhed og Tysthed.


Jeg kender den sande natur af vores FØRSTE ÅRSAG, fordi jeg selv er en næsten perfekt individualisering af DEN.

I og jeg,

der er den opstegne Kristus, tidligere kendt som "Jesus" da jeg var på jorden,

er begge kommet fra den samme kilde, som jeg kaldte "FADEREN",

fordi jeg efter min oplysning indså, at

DEN er den SANDE FADER/MODER TIL AL SKABELSE


Menneskenes forældre er blot skabelsens formidlere, gennem hvilken KILDEN TIL VÆREN arbejder.


Stol på mig, for jeg ved hinsides al tvivl og fortæller jer sandfærdigt -

at mens jeres menneskelige forældre kan svigte jer, vil I, når I går MIN VEJ - KRISTUS-VEJEN, til sidst opdage,

at FADEREN er en aldrig svigtende KILDE til forsyning, heling, vejledning, præsenteren af uventede muligheder, inspiration til glæde.


Uanset hvor I måtte befinde jer på jorden,

hvilke problemer I er i, hvilken skam og skændsel I står over for, hvilken mangel på penge, der forfølger jer, lige inden i jer og over jer,

har i de ÅNDELIGE MIDLER, som I kan påkalde med hele jeres hjerte og sind - og svaret vil helt sikkert komme - HVIS I IKKE TVIVLER.


Mange mennesker vil være uenige med denne erklæring og håne.

Men det er også sandt, at de har levet i en tilstand af vantro.


De, der minut for minut har valgt at gå

MIN VEJ - KRISTUS-VEJEN

vil være enig med mine ord, for de vil have lært, hvordan man mediterer korrekt -

stiller sit sind og oplever lidt af stilheden og tystheden i "tomrummet"** og det Universelle Ekvilibrium** - selve skabelsens Kilde -

og derved trække på KILDEN til al skabelse og perfektion


Lad ingen vove at fordømme eller kritisere disse ord, før de ligeledes har formået at stilne deres snakkende sind og kommet ind i stilheden.

Efter en sådan oplevelse kan intet menneskeligt sind modstå den Guddommelige kalden og søge DEN, Som har givet dem liv og opfostret dem til voksenalderen.


Gå til Brev 1 for at finde ud af, hvad jeg lærte gennem fuldkommen oplysning i ørkenen i Palæstina.

Når I fuldt ud har absorberet den fulde sandhed om eksistens og begynder at forsøge at sætte denne viden til daglig handling, som jeg gjorde -

vil I også finde, at der sker mirakler, stadig hurtigere, jo dybere og mere fuldstændigt I absorberer og praktiserer de evige Sandheder.


For fuldt ud at forstå jeres KILDE og jeres sande forhold til DEN -

læs Brev 5 og 6 - læs dem igen og igen,

så I aldrig igen tænker på jeres verden som værende af fast stof -

men straks erkender, at den udelukkende er sammensat af

EVIG BEVIDSTHED og de storslåede IMPULSER,

som omfatter al VÆRENS NATUR.

 

*referent, eng.: recorder.

**ekvilibrium, nærmest "i balance".

***void, "tomrum".

 

 

dikteret 2003-2007

overs. 2019

 

*************************************************************

 

2000 CHRIST'S LETTERS, www.christway.co.za

 

 NB Jeg anbefaler i dette Brev, som I de andre, at man i tvivlstilfælde læser den engelske originaltekst! (o.a.).

  til downloading i pdf format:

CHRIST'S LETTERS

 

 

OBS Hvor der i Kristusbrevene og de tilknyttede artikler

er en generel kritisk beskrivelse af kristne/kristendommen,

jøder/jødedommen, muslimer/islam, mænd, kvinder m.v.

gælder denne beskrivelse kun de, der i praksis passer ind i det beskrevne.

 

Ingen kristen, jøde, muslim, mand, kvinde m.v.

bør føle sig ramt af disse kritiske beskrivelser,

hvis de rent faktisk ikke passer ind i beskrivelsen.

 

Læs også i den forbindelse:

Oversætters bemærkningerPDF A1-7