Kristusbrevene

Presserende budskab fra Kristus


 

 

Presserende budskab fra Kristus

 

dikteret 2003-2007

overs. 2019

 

Kristus siger:

Jeg kommer gennem min referents* sind, fordi der er noget PRESSERENDE, jeg må sige til jer!

Elsk jeres fjender; tilgive dem, der mishandler jer; bed for dem, der taler ondt om jer...

og hvis I ikke kan gøre dette med jeres egen kraft, søg da på alle mulige måder at gøre det i åndens kraft -

Guddommelig Bevidsthed.

BED og MEDITER og spørg om hjælp. Den vil blive givet jer, hvis I bliver ved.

Hvis egoet fortsætter med at tvinge jeres tanker nedad igen til bitterhed og vrede og fremkalder diverse argumenter for hvorfor I skal fordømme en person, som har såret jer dybt og endda såret jer fysisk, mediter da igen og igen, søg indsigt og lindring fra jeres dilemma og bed om at få disse besværlige tilbagevendende vrede og hævngerrige tanker fjernet fra jer...

IKKE for at behage Gud, som I har lært i kirkerne, men for at beskytte jer mod jeres vrede tankers piskeslag, som genopstår i jeres liv og bærer voldelige omvæltninger og yderligere opgør og argumenter at håndtere.

FOR - uanset hvad kraft I giver til hævngerrige tanker, vil denne kraft sende en direkte elektrisk strøm af bevidsthed til den person, der sårer dig - OG bevidsthedsstrømmen vender og suser med tiden tilbage til jer, som en boomerang.

I skal vide, at hvert elektrisk felt skaber et lignende magnetfelt - de to arbejder altid sammen - således AT DET SOM UDGÅR VIL MED TIDEN VENDE TILBAGE.

Dette er en videnskabelig eksistenslov, men hvad videnskaben endnu ikke indrømmer, er dette:

Elektrisk kraft styrker sindet; det er bevidsthedsimpulsen der sætter gang i tankerne. Elektrisk kraft er et aspekt af bevidsthed.

To-faset magnetisme styrker menneskets og dyrs følelser - den "tiltrækker" og den "frastøder". Det er impulsen af menneskelig kærlighed og hadets impuls.

Magnetisme er oplevet af alt levende som emotion - følelse.

Jeg har beskrevet denne Sandhed fuldt ud i mine Breve 5 og 6.

Ikke blot dette,

den medicinske videnskab har opdaget (hvad jeg forstod så godt i Palæstina for 2000 år siden) at alle de tanker, der tager form i jeres hjerne, går ned i jeres hypofyse via jeres hypotalamus og negativiteten og de emotionelle traumer (nedsatte vibrationer) de indeholder, sendes videre til jeres organer, blod og hele kroppen og forårsager en udtømning i energi og eventuel sygdom.

Det er dette fænomen, der producerer psykosomatiske lidelser, erkendt af jeres medicinske profession.

Da jeg i palæstina for 2000 år siden fortalte jøderne, at de ikke skulle bekymre sig om at drikke fra uvaskede kopper, men lægge mærke til og være opmærksomme på, hvad der kom ud af deres mund.

Jeg har oversat det, der blev rapporteret i evangelierne i Det Nye Testamente til den type ord, jeg faktisk benyttede ovefor jøderne - som ikke havde den fjerneste idé om, hvad jeg forsøgte at fortælle dem.

Og desværre er de forskellige "Kristne" Kirker lige så uvidende i dag.

Hvordan kunne de forstå - de havde ikke den oplysning, jeg modtog i ørkenen, som oplyste mit sind og indprentede den åndelige viden om skabelsens oprindelse og eksistenslove i mit sind.

Men I, som bor i jeres verden i dag, har haft utallige lærere,som kom til jorden, der har forklaret jer videnskabelige fakta og også mystikere, som har ført jer ind i metafysiske, åndelige sandheder og dermed forberedt jer på mine Breve, som indeholder den højeste Sandhed af alle -

Sandheden om jeres Oprindelses Kilde, som I betegner Gud, samt de Universelle Eksistenslove.

Jeg vil nu have jer til at tænke på de virkeligt forfærdelige og uhyrlige værker, visse mennesker tager initiativ til i jeres verden, - på trods af alle disse Lærere af Sandhedens facetter.

 Den igangværende blodsudgydelse i Irak er en sag, som burde få alle til at tænke dybt over den sandsynlige boomerang fra sådanne ødelæggende handlinger.

 Jeg vil have jer til at tænke på denne situation fra et åndeligt synspunkt, som ikke DØMMER men ser "Sandheden", som er uløseligt forbundet med de tanker og handlinger, der er involveret i situationen.

Her havde I en mand, Saddam Hussein, der var fast besluttet på at tage magten i Irak og skabe fred og velstand for sit folk.

Uudviklet i sand åndelighed anvendte han for det meste hårde og voldelige metoder til at kontrollere en nation for at gøre de mennesker tavse, der gav ham problemer.

Disse mennesker brugte vold i et oprør mod ham og han brugte vold igen mod dem.

Her var en tyrannisk diktator og en sekt af mennesker på samme mentale og moralske niveau - deres åndelige vibrationer var, trods alle bønner og alt udadvendt religiøst show, lige så mørke og tætte og lave som det er muligt at opnå i jeres verden i dag.

Hussein og disse ustyrlige mennesker fortjente hinanden.

Det irakiske folk tolererede ham, nogle beundrede og priste ham endda, fordi han holdt fred i en ustabil nation og gav dem en chance for at leve deres daglige liv så fredeligt som deres aggressive medfødte natur ville tillade dem.

Han ragede uklar med USA, GJORDE DETS LEDERE VREDE

og ligeledes styret af ego besluttede lederne at straffe Saddam Hussein ved at pålægge sanktioner.

Senere førte en humanitær impuls til indførelsen af et system "Olie for Mad", som hjalp de sultne i Irak og gav Amerika adgang til den olie, de havde brug for.

Men denne foranstaltning var et alvorligt slag mod Husseins stolthed og lindrede ikke den nationale mangel på generel luksus og dagligdags varer, som deres naboer nød.

Jeg ønsker, at I, verdens befolkning, skal give empatisk tanke til de enorme mængder af vrede, had og angst, der er forårsaget af denne handling af en nation, der er stærk i deres umådelige rigdom, våben, trænede soldater, søfolk og flyvere.

Jeg vil have, at I forstår, at en sådan NATIONAL-EMOTION bliver en "levende KRAFT" af enorme proportioner af ødelæggelse.

Det er sikkert, at INGEN, som virkelig er på KRISTUS-VEJEN - MIN VEJ - nogensinde ville have fulgt en sådan sadistisk kurs.

Stående over for problemet med at skulle beskæftige sig med en Saddam Hussein, ville en sådan leder, oplyst i de åndelige og videnskabelige eksistenslove, have indkaldt en række oplyste mennesker for at mødes for at meditere og bede om vejledning.

Min vejledning ville helt sikkert have været at indkalde til et møde med Saddam Hussein og påpege den tragedie, som i sidste ende ville være resultatet af dødvandet mellem de to lande.

En oplyst leder ville, i stedet for at "spille overherre" overfor Hussein og true ham med krig, have bedt ham og hans rådgivere om at udarbejde et dokument, en aftale, som begge lande kunne leve med i venskab, og som ville fremme vækst og hjemmemarkeds-berigelsesprogrammer for begge lande.

 En sådan oplyst leder ville så læse det irakiske forslag til at skabe fred og harmoni, ville diskutere det fredeligt med et oprigtigt ønske om at skabe velfærd for alle. Han ville indkalde sine oplyste folk for at meditere og bringe eventuelle tilpasninger, DER VAR MODTAGET FRA MEDITATION med tilbage.

På denne måde ville folket under Saddam Hussein gradvist være blevet befriet fra en tyrans jerngreb og Saddam ville selv have set fordelene ved en fredelig tilgang i stedet for en aggressiv og andre arabiske stater ville have været imponeret over succesen af foretagendet.

 Dette ville også have fået muslimerne til at genoverveje deres nuværende fortolkning af Koranen.

Men hvad er den anerkendte og almindeligt accepterede JORDISKE VEJ? Hvad har den "Menneskelig Ånd" - det Menneskelige Ego opnået i dag?

 Overvej, om der kan være en varig fordel ved denne adfærd som beskrevet nedenfor?

En fredelig nation, et fredeligt folk, der allerede er berøvet normale handelsfaciliteter med andre nationer, er blevet bombet om natten. Deres bygninger, der er bygget ved en stor indsats og under store udgifter og der tilbyder forskellige tjenesteydelser til folket, ødelægges.

 Nat efter nat har uskyldige mennesker været udsat for bombernes terror mens de spurgte sig selv -

"Hvor vil de falde? Hvem vil blive ramt? Vil de finde os i murbrokkerne? Vil vi miste et familiemedlem? Vil vi alle blive dræbt?

Hvad har disse mennesker gjort for at fortjene en sådan forfærdende prøvelse, bortset fra at gå igang og forsøge at leve så lykkeligt som de kunne under en tyran, som USA hader?

Forud for dette, i USA, sendte en anden tyrannisk fanatiker fly for at ødelægge Trade Centers tvillingtårne i New York.

Et stort raseriudbrud, vrede, hævn opstod fra det amerikanske folk.

De mistede mange mennesker - kære - i ødelæggelsen.

Hvert år er der kristne gudstjenester, der mindes de døde og mange tårer bliver udgydt i sorgens skybrud, idet de tænker på disse.

 Tænk jer om et øjeblik: Kristne Gudstjenester - er der nogen tale om tilgivelse fra dem, der var medvirkende til denne ødelæggelse?

Fælder amerikanere tårer for de uskyldige, der døde under den byge af bomber, deponeret nat efter nat uden anden grund end et indædt had til Hussein?

Holder de gudstjenester for de irakiske døde?

Overvejer de selv, at de har myrdet uskyldige - som ikke havde nogen beskyttelse mod USA's grufulde våben og aldrig havde gjort dem et øjebliks skade?

Tænk bare på vægten af de følelsesmæssige lidelser, der udløses af al denne uhyrlige og arrogante ødelæggelse af et andet land - en ødelæggelse, som har befriet alle de oprørske kampgrupper, som Hussein havde holdt i skak.

Det slap en yderst modbydelig måde at dræbe andre på løs - selvmordsbomberne.

Hver gang sådanne bomber går af og dræber uskyldige i nærheden, må amerikanerne, der støttede krigen mod Irak, indse, at det var deres støtte, der gjorde sådanne selvmordsbombninger mulige.

Betænk blot udløsningen af de gigantiske, usigelige følelsesmæssige vibrationer af rædsel, had, hævn og gengældelse, der nu er rettet mod USA.

Hvordan mener amerikanerne, at al denne "had-energi" vil blive manifesteret mod dem?

 For det vil blive manifesteret som død og ødelæggelse.

Det er eksistensens lov.

Selv "kristne" kirker hævder at tro på denne lov.

Hvor der ikke er nogen TILGIVELSE, er der gengældelse i form af årsag og virkning.

TILGIVELSE, fuldstændig, total og KÆRLIG, fordriver de voldelige had-energier.

Uden tilgivelse samler de momentum fra modstandernes fortsatte vrede.

 Læs artiklen om "Sprækker i Planeten" og så spørg jer selv, hvordan hele denne skræmmende ladning af had vil manifesteres.

Hvem i USA vil - FØR ELLER SENERE - være målene?

Derfor siger jeg klart til jer:

I jeres hjem, i jeres samfund, i jeres by, i jeres stat, i jeres land - TILGIV hvem der end har skadet JER på nogen måde - mere eller mindre.

Lad dette ord ringe ud over jeres land på alle de måder I har.

Og hvis I ikke har let ved at tilgive, fordi jeres ego ikke vil lade jer -

så bring jeres sårethed og vrede til Guddommelig Bevidsthed (som jeg betegnede Faderen i Palæstina) og bede om dens indstrømning af Åndelig Styrende Kraft til forsigtigt at lette og fjerne byrden fra jeres sind.

Vil jeres religioner fortælle jer det her?

Nej, de gjorde det ikke, da jeg var i Palæstina og de vil ikke nu.

Faktisk modtages de, der indtager de højeste stillinger i de mest magtfulde nationer, og forårsager den forfærdeligeste skade i verden, med pomp og pragt, smil og håndtryk af de religiøse ledere fra de forskellige kristne religioner.

De blinde giver hånd og giver velsignelser til de blinde.

For at høre SANDHED - MÅ I KOMME DIREKTE TIL MIG.

Jeg er i SANDHED levende og universel i væren; KOM og jeg vil modtage jeres kald og vil kærligt svare på det.

Hav mod til at slutte jer til KRISTI VEJ og følge læren, jeg har bragt verden i mine Breve.

De vil vise jer, hvordan I forbliver i harmoni og overholder

EKSISTENSENS LOVE.

De vil hjælpe jer med at komme i harmoni med selve universet.

Og alt vil da arbejde hen imod jeres største gode - lykke og beskyttelse.

 

*       referent, eng. recorder.

 

dikteret 2003-2007

overs. 2019

 

*************************************************************

 

2000 CHRIST'S LETTERS, www.christway.co.za

 

 

NB Jeg anbefaler i dette Brev, som I de andre, at man i tvivlstilfælde læser den engelske originaltekst! (o.a.):

 

 til downloading i pdf format:

 

CHRIST'S LETTERS

 

 

OBS Hvor der i Kristusbrevene og de tilknyttede artikler

er en generel kritisk beskrivelse af kristne/kristendommen,

jøder/jødedommen, muslimer/islam, mænd, kvinder m.v.

gælder denne beskrivelse kun de, der i praksis passer ind i det beskrevne.

 

Ingen kristen, jøde, muslim, mand, kvinde m.v.

bør føle sig ramt af disse kritiske beskrivelser,

hvis de rent faktisk ikke passer ind i beskrivelsen.

 

Læs også i den forbindelse:

Oversætters bemærkninger

 

 

 PDF A1-7