Kristusbrevene

Oversætters bemærkninger


21-02-2022

 

Oversætters bemærkninger

 

 

OBS:

Man bør altid benytte seneste udg. af oversættelse

 

Oversættelse af Kristusbrevene 1 - 9:

2019.2

 

 

 NB Dele af disse Breve og artikler bør også læses i lyset af, hvad der siden år 2000-2001 (artiklerne (2003-2007) er opstået af forøget had mellem befolkningsgrupperne og rnellem  landene i Mellemøsten (hovedsaligt muslimer) og de vestlige lande (hovedsagligt kristne) i forbindelse med krigene i Mellemøsten, øget terrorisme og de deraf opståede flygtningestrømme med efterfølgende stramninger over for flygtninge i Europa.

Kristus har derfor også dikteret Brevene og artiklerne, som en advarsel mod at alt det ovenstående kunne ske og mere til, hvis menneskene ikke vågnede op begyndte at følge hans anvisninger.

At Kristus her går i rette med de kristne og jøderne, skal også ses i lyset af, at selv om han er Kristus for alle og derfor også Brevene og Artiklerne er det, er det trods alt nok i første omgang  de, der i forvejen er, eller indenfor de sidste 2000 år har været tilknyttet has navn, eller har haft muligheden, han her henvender sig til. Dette fremgår også af mange af de emner, han behandler i Brevene.

Da Brevene jo som nævnt er dikteret  2000-2001 og artiklerne 2003-2007, vil nogle af de aktuelle beskrivelser omhandlende den periode måske være dækkende, måske ikke  i vor tid.

Sådan blev de dikteret og skrevet og det er det, jeg har oversat.

 

Som jeg skriver nederst efter hvert Brev og Artikel:

OBS Hvor der i Kristusbrevene og de tilknyttede artikler

er en generel kritisk beskrivelse af kristne/kristendommen,

jøder/jødedommen, muslimer/islam, mænd, kvinder m.v.

gælder denne beskrivelse kun de, der i praksis passer ind i det beskrevne.

 

Ingen kristen, jøde, muslim, mand, kvinde m.v.

bør føle sig ramt af disse kritiske beskrivelser,

hvis de rent faktisk ikke passer ind i beskrivelsen.

 ------------------

Brevene, er også skrevet for at vi skal vågne op og se os selv, ikke først og fremmest som kristne, muslimer, m.m., men som ligeværdige og lige elskede af Gud.

Du skal elske din næste (alle du møder) som dig selv og Gud over alle ting.”

Markus kapitel 12 vers 29-31

Læs i den forbindelse også lignelsen om:

Den barmhjertige Samaritaner Lukas kapitel 10 vers 25-37

 

Kristus påpeger ikke vores fejl for at nedgøre os. Men ved at vise, hvor vi har fejlet, giver han os muligheden for at begynde at rette dem og ved at følge hans anvisninger her og i Bibelen efterhånden gå den vej han også selv fulgte.

At Kristus her, som andre steder i Brevene, er meget direkte svarer til, hvordan han ofte udtrykte sig i evangelierne.

At vi her læser en Kristus ”uden filter” (uden at blive revideret af en budbringers menneskelige sind), skyldes jo at referenten af disse Breve er ego-fri.

Dette sidste forbliver naturligvis et postulat, indtil man selv har læst og mediteret over disse Breve.

Jeg er som oversætter af Kristusbrevene og Artiklerne naturligvis ansvarlig for, at det er en oversættelse, der er en afbalancering af en præcis oversættelse af den engelske tekst med forståeligheden af indholdet.*

 

Som jeg skriver nederst efter hvert Brev:

"Jeg anbefaler i dette Brev, som I de andre, at man i tvivlstilfælde læser den engelske originaltekst."

Man kunne endda tilføje: Læs om muligt også alle Brevene på engelsk!

 

 -----------


Hvis man i øvrigt med et åbent sind læser, grunder og mediterer over indholdet i disse Breve, vil mange nok erkende, at disse er blandt de "gode frugter"!

venlig hilsen,

oversætteren

 

 

Læs evt. nedenstående:
 

Kristus i Bibelen:

 Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder,

men indeni er glubske ulve. På deres frugter kan I kende dem.

Plukker man druer af tjørn eller figner af tidsler?  

Sådan bærer ethvert godt træ gode frugter, og det dårlige træ

dårlige frugter. Et godt træ kan ikke bære dårlige frugter,

og et dårligt træ kan ikke bære gode frugter.

Ethvert træ, som ikke bærer god frugt, hugges om

og kastes i ilden.  I kan altså kende dem på deres frugter....

(Matthæus kapitel 15, vers 15 - 23)