Kristusbrevene

Fader-Moder-liv bøn


 

Fader-Moder-Liv Bøn

 

  

dikteret 2003-2007

overs. 2019

 
 
 
 

 

af Kristus

 

FADER-MODER-LIV, du er mit liv, min stadige støtte, min helse, min beskyttelse, min fuldkomne opfyldelse af ethvert behov og min højeste inspiration.

Jeg beder dig om at afsløre den sande Realitet af Dig Selv for mig.

Jeg ved, det er din VILJE, at jeg skal være fuldt oplyst, så jeg bedre kan modtage bevidsthed om din tilstedeværelse i og omkring mig.

Jeg tror og ved, at dette er muligt.

Jeg tror, at du beskytter og opretholder mig inden for fuldkommen KÆRLIGHED.

Jeg ved, at mit endelige formål er at UDTRYKKE DIG.

Når jeg taler til dig, ved jeg, at du er helt modtagelig for mig, for du er UNIVERSEL KÆRLIG INTELLIGENS, som så vidunderligt har designet denne verden og bragt den ind i synlig form.

Jeg ved, at når jeg beder DIG om at tale til mig,

sender jeg et bevidstheds-søgelys ind i Din Guddommelige Bevidsthed

og når jeg lytter,

vil DU trænge ind i min menneskelige bevidsthed og komme stadigt nærmere til mit mere og mere modtagelige sind og hjerte.

Jeg overgiver mig selv og mit liv til din omsorg.


 

(Hver gang du siger og visualiserer denne bøn, skaber du en åndelig bevidsthedsform, der bliver stærkere og stadig mere forhøjet i vibrationer, eftersom bønnens sande mening fordybes i dit sind og hjerte og dine erkendelser højnes.)

Efter bønnen, skal du slappe stadigt mere af og lade dit sind tømmes så meget som muligt.

Hvis tanker trænger ind, gentag forsigtigt "Guddommeligt Liv" eller "Fader-Moder-Liv" for dig selv og stiln igen dit sind.

 -------

 

Læs vejledning til bøn/meditation

Kristusbrev 8, side 23-28