Kristusbrevene

Kristibreve


 

Velkommen til

 

Kristusbrevene!

 

Kristus:

"Jeg er kommet for at rette op på de fejlfortolkninger, der er placeret i læren, givet da jeg var kendt som JESUS i Palæstina, for 2000 år siden."

Det er umuligt for min åndelige bevidsthed  at antage menneskelig form.

For at gøre det muligt for mig at tale direkte til jer, har jeg de-programmeret og forberedt et modtageligt, lydigt sind  til at modtage min sandhed og indramme det i ord.

"Hun er min "referent"(recorder)".