Kristusbrevene

Kristibreve


 

 Velkommen til

 

Kristusbrevene!

 

 

Kristus:

"Jeg er kommet for at rette op på de fejlfortolkninger, der er placeret i læren, givet da jeg var kendt som JESUS i Palæstina, for 2000 år siden."

Det er umuligt for min åndelige bevidsthed  at antage menneskelig form.

For at gøre det muligt for mig at tale direkte til jer, har jeg de-programmeret og forberedt et modtageligt, lydigt sind  til at modtage min sandhed og indramme det i ord.

"Hun er min "referent" (recorder)"

 

----------

 

Kristus:

 

"Fordi menneskene er på tærsklen til en verdenskrise af enorme proportioner, er det afgørende for overlevelse, at Jeg, Kristus, når alle, der vil lytte."

 

N.B.! Jeres nuværende globale krise, som medfører et nyt sammenbrud af International Lov og lægger fundamentet for fremtidig global terrorisme, viser klart, at ingen religion i verden besidder den nødvendige viden og effektive ledelse, der kræves for at iværksætte ændringer i menneskelige mentale mønstre, som vil føre direkte til fred og velstand.....

 

Jeg, Kristus, er udtrykkeligt kommet for at fortælle jer sandheden om den ”menneskelige personligheds” oprindelse......

 

Jeg vil forklare præcist hvorfor og hvordan menneskeheden har fået en naturlig indbygget tilbøjelighed til selv-vilje og et dominerende ønske om selvtilfredsstillelse og selvforsvar.

Dette er ikke synd - men en del af de naturlige skabende processer. Der er ikke nogen "straf" fra det høje! Gennem forsætligt og skadeligt at udøve deres "Ego-Kraft”, tiltrækker menneskene deres egen straf......

 

BEMÆRK VEL: Ligesom videnskabelige lærebøger bliver overflødige, når det menneskelige sind opdager og absorberer mere avanceret videnskabelig viden, bør den nuværende form for "Kristendom", bygget på falske doktriner centreret omkring min korsfæstelse, derfor have lov til at dø en naturlig død......

 

Vær forvisset om, at intet ondt, som kommer til jeres jord er en "naturkatastrofe". Alt skadeligt for jeres fuldkomne velfærd dannes først i jeres "menneskelige bevidsthed" og får først derefter givet form indenfor jeres globale oplevelse....