Kristusbrevene

 

Kristusbrev 2

s.24-26

 

dikteret år 2000

overs. 2019

 

Side 24

 

Dette arbejde du har gjort for dig selv er for dig selv - kun til gavn for dig selv.

Du har ikke gjort det for at gøre dig til et bedre menneske, eller for at behage "Gud" eller for at vinde andre menneskers bifald.

Du har gjort dette arbejde for at fjerne eksisterende indre blokeringer for din åndelige udvikling og ultimative lykke.

Hvis du beslutter at ændre dit liv ved at læse disse breve dagligt, opfordrer jeg dig til at gemme dit daterede brevpå et sikkert sted.

Genlæs det om et års tid og glæd dig over de store ændringer, som du vil sehar fundet sted i dit tankesæt. Du vil også se, at der har været ændringer i dine livsomstændigheder.

Husk, at bøn og meditation med fokus udelukkende på din Skaber vil bringe dig ny styrke og indsigt, som efterfølgende vil bringe ændringer i dine følelser og dine omgivelser.

Når du beder - må du aldrig fokusere på dine problemer - spørg - altid om det rigtige middel. Lad din Skaber give dig de rigtige løsninger på det, som dit menneskelige sind ikke er istand til at udtænke.

For eksempel – må du aldrig fortælle din "Skaber-Fader", hvor syg du er.

Koncentrer dig om den Kraft, som du umiddelbart modtager (selv om din menneskelige bevidsthed kan være for uigennemtrængelig til at føle det) og tak for din hurtige bedring og tro på det.

Når du ”takker”, accepterer du, anerkender, tror og indprinter i din egen bevidsthed erkendelsen af, at din bøn nu ligger i "Fader-Kærlighed Bevidstheden" og bliver "behandlet" for at blive synliggjort på rette tid.

Da jeg var i Palæstina, takkede jeg hele tiden for arbejdet, før det blev udført.

Bed aldrig og derefter gå ud af dit værelse og fortælle mennesker, hvor syg du føler dig, eller hvor forfærdeligt den personlige eller nationale situation er.

Hvis du har bedt Fader- Skaberen om at løse dine problemer, økonomi eller dit dårlige helbred, hvilken fornærmelse er det ikke mod Fader-Skaberen fortsat at drage tidligere negative tilstande frem?

Du ophæver da straks arbejdet Fader-Skaberen er engageret i.

Hvis de gamle tilstande i dit sind, efter bøn, ikke er blevet tidligere negative tilstande, vend da tilbage for at bede, indtil du kan afvise dem fra dit sind og virkelig tro på, at alt bliver guddommeligt ordnet - i samme nu.

Vend tilbage igen og igen for at takke for de goder, du har bedt om. De vil helt sikkert materialisere sig.

Der er mange tusinde mennesker i din verden i dag, der konsekvent stoler på, at den Universelle Fader-Skaber opfylder deres behov og er vidner til de mangfoldige velsignelser i deres liv.

Opgiv frygt, den har ingen nytte gjort.

Vend din opmærksomhed mod den universelle Fader-Skaber som er KILDEN TIL DIN VÆREN, undfangelse, vækst, udvikling, næring, genskabelse, healing, opfyldelse af alle dine behov, BESKYTTELSE, alt inden for et system af ÅNDELIG LOV & ORDEN.

Indse, at alt dette vidunderlige arbejde er konstruktivt, målbevidst og velordnet.

Du har virkelig en Master Mind bag dig, din familie og dine livsvilkår. Havtillid til den.

Lad ikke dine tanker ødelægge den Guddommelige Skaberproces!

Husk frem for alt - at jeg, Kristus, kun udførte mine såkaldte mirakler, fordi jeg indså, at ”Guds Rige" var inden i mig, og at jeg altid kunne stole på, at min Skaber-Fader gjorde arbejdet i og gennem mig.


 

Side 25

 

Husk, at du kun har en individuel bevidsthed, fordi du har trukket den ud fra den Skabende ”Faderbevidsthed”.

Når din personlige bevidsthed er helt renset for negativitet, vil du opdage, at du også er blevet en renset kanal af Skabende ”Faderbevidsthed”.

Du vil også være en glædebringende kilde til vækst, næring, healing, genskabelse, beskyttelse, opfyldelse af ethvert behov, alt indenfor et system af velorganiseret lov og orden for alle, der kommer inden for dit virkefelt.

Denne kraftfulde indflydelse vil blive udvidet gennem dit sind til din familie, venner, naboer, gårdens jorder og dine dyr og afgrøder.

Ligesom elektriciteten, der passerer gennem dine hænder vil tænde en bunsenbrænder i et laboratorium, således vil udstrålingen fra din LIVSKRAFT gavne alle, der kommer inden for din indflydelsessfære.

Dette var hensigten bag skabelsen. Det var meningen, at du skulle udtrykke den Universelle Skaberbevidsthed gennem dit sind og hjerte. Jeg, Kristus, er kommet på dette tidspunkt for at vise dig, hvordan du kan gøre dette.

Tag først og fremmest min "bevidsthedstilstand" i betragtning, da jeg udførte mine såkaldte mirakler.

Jeg bad ikke en bestemt bøn. Jeg spurgte simpelthen Skaber-Faderen, der gennemstrålede min egen bevidsthed om, hvad end der var nødvendigt:

Jeg erkendte og visualiserede kraftfuldt, at ”Fader-Skaberbevidstheden” var en dynamisk virkende Kraft, der manifesterede sig gennem den synlige verden som:

Skabelse, intelligent design, vækst, næring, beskyttelse, healing, fornyelse, opfyldelse af ethvert behov - alt sammen inden for et system af Lov og Orden.

Jeg indså, at den ”Skabende Faderbevidsthed" ville udstråle hele sin natur gennem min bevidsthed for at komme ind i bevidstheden hos dem, der havde bedt om healing og oprigtigt troede de ville modtage det.

Jeg vidste også, at hvis de ikke havde "tro og forventede healing", ville denne type negativ bevidsthed ikke blive påvirket af indstrømningen af Faderbevidsthedens "Natur" og ingen helbredelse ville finde sted.

Jeg indså også, at det helbredende arbejde, som udførtes af den Skabende Faderbevidsthed, var virkelig Kærlighedgjort synlig på jorden.

Jeg indså også, at alt det arbejde, som var udført af Fader Skaberbevidstheden i den synlige verden, var manifesteret kærlighed - og takkede.

Jeg indså, at ud af den Universelle Bevidsthed var al substans i universet kommet- og takkede.

Jeg indså, at ”Fader Skaberbevidstheden” var ”arbejderen” og at den var evig og uendelig og intet - intet undtagen det menneskelige sind kunne stoppe den fra at gøre sit arbejde.

Derfor befriede jeg mit sind for alle menneskelige følelser og tanker, og jeg vidste, at jeg var en perfekt kanal for "Fader kærlighed” og vidste, at "Fader kærlighedens” perfekte vilje ville ske i den person, der behøvede healing.


 

Side 26

 

Men bemærk dette: Jeg vidste også, at uanset hvad der i personens bevidsthed havde frembragt hans forkrøblede, eller lemlæstede eller syge tilstand var midlertidigt blevet slettet i hans krop.

Spørgsmålet var: ville hans normale "bevidsthed" skabe en tilbagevenden af den tilstand, der på guddommelig vis var slettet fra hans krop?

Derfor sagde jeg til den person, der havde modtaget healing: "gå bort og synd ikke mere".

Jeg vil have dig til at vide og tro af hele dit hjerte, at min tilstand af bevidsthed, da jeg var på jorden,beskrevet for dig i de ovenstående afsnit, er den "bevidsthedstilstand”, som du også bør stræbe efter af hele dit hjerte og sind.

Mine erfaringer med oplysning i ørkenen gjorde det muligt for mig i vid udstrækning at opnå KRISTUS-BEVIDSTHEDEN, mens jeg var på jorden.

Men du kan følge i mine fodspor, hvis du har viljen til at gøre det, og jeg vil helt sikkert være nær for at hjælpe dig på din rejse. Du kan føle min tilstedeværelse, hvis du er tilstrækkeligt følsom til at gøre det

Men hvis du i nogen tid, ikke føler noget, skal du ikke være nedslået, for mens du arbejder med at ændre din bevidsthed, kan du være helt sikker på, at du vil tune ind på min KRISTUS-BEVIDSTHED og jeg vil være opmærksom på alt, hvad der sker dig.

VID, at dit formål på jorden er at øge din åndelig bevidsthed, indtil du transcenderer alt det menneskelige, som i øjeblikket holder dig tilbage, indtil du til sidst også kan beherske elementerne og blive en mester.

Indse også,

at når verdensbevidstheden er i samklang med "Fader Skaberbevidstheden", vil alt, der er skadeligt for et fuldkomment velbefindende for menneskene forsvinde.

Der vil ikke mere være malariabærende myg, græshopper som plyndrer afgrøderne, ekstreme klimatiske forhold, infektioner, vira og alt andet, som for tiden give problemer for alt levende. I vil leve under en kappe af universel beskyttelse.

Når jeres egen bevidsthed er perfekt tilpasset og i harmoni med FADER-KÆRLIGHEDEN - så vil I også være guddommeligt beskyttet og blive kanaler for: Formskabende design, vækst, næring, beskyttelse, healing, genskabelse, opfyldelse af behov og lov & orden.

FADER-KÆRLIGHEDEN vil være virksomt i jeres sind, hjerte, krop og i alt hvad I foretager jer. Det vil virke i alle dem, som I retter jeres kraft imod.

 

dikteret 200

overs. 2019
 

*************************************************************

2000 CHRIST'S LETTERS, www.christway.co.za

 

NB Jeg anbefaler i dette Brev, som I de andre, at man i tvivlstilfælde læser den engelske originaltekst! (o.a.):

 

til downloading i pdf format:

CHRIST'S LETTERS

 

OBS Hvor der i Kristusbrevene og de tilknyttede artikler

er en generel kritisk beskrivelse af kristne/kristendommen,

jøder/jødedommen, muslimer/islam, mænd/kvinder gælder denne

beskrivelse kun de, der i praksis passer ind i det beskrevne.

 

Ingen kristen, jøde, muslim, mand eller kvinde bør føle

sig selv beskrevet i disse kritiske beskrivelser,

hvis de rent faktisk ikke passer ind i beskrivelsen.

 

 

 


B2 pdf