Kristusbrevene

 

Kristusbrev 1

s. 21-26

 

dikteret år 2000

overs. 2019


 

Side 21

 

Noget senere, da jeg følte mig mere afslappet, begyndte mine tanker at vandre og jeg tænkte på mit møde med den fremmede og den venlighed, han havde vist mig.

Men jeg huskede også hans advarsel og igen vendte mit gamle selv tilbage, og jeg følte en dyb oprørskhed over, at han skulle kunne fortælle mig, hvordan mit arbejde ville forløbe.

Jeg besluttede mig til at han intet vidste om min fremtid og satte hans advarsel til side.

Jeg tænkte, "at med min viden, kunne jeg udrette ting intet menneske før har gjort.

I stedet for at kæmpe i et vanskeligt liv, kunne jeg nemt begynde at samle rigdomme, tiltrække tilhængere hvor end jeg gik, og dele min viden med dem for også at gøre deres liv lettere. Jeg kunne fjerne al smerte og lidelse.”

Mens jeg overvejede de mange steder jeg så nemt kunne besøge, mærkede jeg at jeg gled hen over terrænet og derefter opad indtil jeg nåede den højeste top af et stejlt bjerg med udsigt over landskabet nedenfor.

Der var det, alt udbredt for mig. Jeg følte min tidligere entusiasme vende tilbage.

Hvor ville det være nemt at samle menneskene og dele al min viden med dem.

Jeg ville få magt, endda blive berømt, som manden der reddede menneskeheden fra alle deres sygdomme og problemer.

Jeg ville vinde deres beundring og respekt og ikke længere blive husket som en doven uduelig fyr.

Som et enormt chok, vendte alt hvad jeg havde lært for nylig, for kun et par timer siden, tilbage i mit sind med stor kraft og klarhed.

Havde jeg ikke lært, at den eneste måde jeg nogensinde kunne opnå fremgang, var at opgive min egen-vilje og vende mig mod "FADEREN” og bede om hjælp i alt, hvad jeg foretog mig?

Så huskede jeg, at skabelsen havde sit eget særlige formål at opfylde. Individualiseringsprocessen havde skabt "trækket og skubbet" eller "given og tagen" i den menneskelig adfærd.

Selv om disse menneskelige egenskaber forårsagede mennesker store kvaler i deres liv, var det så ikke også den smerte, der tvang dem til at søge bedre måder at leve for at finde sand lykke?

Jeg indså, at menneskehedens dårligdomme havde deres plads i planen for den menneskelig eksistens.

Var det det rigtige af mig at bringe fortrolige oplysninger til menneskene for at ophæve virkningerne af den”individualiserende proces”?

Jeg indså, at jeg havde tænkt fra det "centrale punkt" af min individualitet, "egoet" og at det var ego-driften, som byggede barrierer mellem menneskeheden og "Fader-Skaberbevistheden”.

Derfor måtte mit "Central-punkt for menneskeligt begær" overvindes, hvis jeg skulle leve i perfekt harmoni med min " Fader", hvilket var min oprigtige hensigt.

Derefter fortsatte jeg på min vej, mens jeg overvejede, hvad der kunne ligge forude, og hvordan jeg bedst kunne overvinde de impulser, der styrede min menneskelighed for at forblive i strømmen af ”Fader-bevidsthed", hvorfra jeg ville hente inspiration, vejledning, svar på problemer, min daglige næring, daglige helse og daglige beskyttelse.

Faktisk indså jeg, at mens jeg holdt mig indenfor denne daglige strøm af "Fader-Bevidsthed ", kunne intet skade mig og ethvert behov ville blive opfyldt.

Endnu vigtigere: "Fader-Bevidstheden", der arbejdede gennem mig, ville gøre hvad der krævedes for mennesker med stort behov for healing og trøst.

Bestandigt måtte jeg overvinde min oprørskhed mod tilværelsens barske realiteter og lytte til den ”indre stemme" og indordne mig under "Faderens Højere Vilje".

Denne "Højere Vilje" var "Fuldkommen Kærlighed", som sigtede mod at fremme mit højeste gode.

Jeg indså, at det ville være yderst dumt, at fortsætte ad den vej af "egen-vilje”, som hidtil havde styret min adfærd.


 

Side 22

 

Det var på det tidspunkt, at jeg blev inspireret til at tale i lignelser til menneskene.

De, der var rede til at modtage kundskab ville forstå og gøre god brug af den.

Men, som det viste sig, kunne selv mine disciple ikke befri sig tilstrækkeligt fra den jødiske doktrin til at sætte dem i stand til at forstå princippet om bevidsthed eller aktiviteten af den Guddommelige "Skaberkraft” indeni skabelsen.

(Indtil nu , har det været et mysterium for alle undtagen de åndeligt oplyste.)

Selv ikke oplysningens åndelige ord kan umiddelbart forstås fuldt ud af det menneskelige sind; derfor skal disse Breve læses langsomt og ledsaget af megen meditation og bøn for at blive forstået korrekt.

Husk, medmindre du kan blive som et "barn" – (at blive af med et ubrugeligt rod af overbevisninger, fordomme, forbitrelse, ambitioner og ego-drift) med et sind fyldt med undren og fuldkommen tro, vil du ikke være stand til at absorbere disse sider, som I burde.

For at blive et "barn", skal du gøre en indsats for at afkaste alle tidligere mentale påvirkninger.

Hvis du lider mentalt / følelsesmæssigt / fysisk , skyldes det kun, at hvad end du oprigtig troede på, ikke har været dig til nogen hjælp og har ikke fremmet dit velbefindende.

Det er tid til at undersøge dit TANKESÆT. Er I tilfreds med det?

Du kan foretage dine valg, og når du gør det, kan du kalde på ”Faderen" for at han kan hjælpe dig med at gøre forandringer og den hjælp vil helt sikkert blive givet dig, - blot du ikke tvivler.

Jeg opfordrer dig derfor til at fortsætte med at læse og absorbere de følgende sider. Jeg ønsker at indskærpe styrken af dit tankesæt for dig - den samlede sum af din bevidste og ubevidste programmering.

Det er vigtigt, at du forstår, at intet i dette menneskelige tankesæt har sin oprindelse i den åndelige dimension.

Det er helt og holdent jordisk og sandsynligvis fyldt med mytiske ideer, fordomme, fejlagtige opfattelser, vrede, begravede minder fra fortidens krænkelser og vanemæssige metoder til håndtering af livets op-og-nedture.

Dit menneskelige tankesæt (herunder enhver religiøs idé eller overbevisning) bestemmer din verden, dine relationer, erfaringer, succeser, fiaskoer, glæde og elendighed.

Det er endda ansvarligt for dine sygdomme og ulykker.

Intet sker tilfældigt.

Alt er vævet af de indre tråde af din personlige bevidsthed - tanker, forventninger, overbevisninger i livet, skæbnen, "Gud".

Du lever i en selvskabt verden.

Dette er grunden til at børn, der er vokset op i det samme miljø bliver helt forskellige.

Hver har sit eget individuelle Tankesæt bygget efter iboende karaktertræk.

Hvis du fra fødslen, ikke havde et tankesæt under udvikling, ville du være så bevidstløs som en statue, blottet for følelse, reaktioner og tanker.

Tanketomt, ville du stirre på verden, og selv om der kunne være en stor aktivitet omkring dig, ville intet indvirke på din bevidsthed, da du ville være blottet for reaktion. Intet ville gøre dig glad eller ulykkelig, selv om en bombe eksploderede i nærheden af dig.

Uden et tankesæt, har du intet liv, ingen udvikling, intet ondt, intet godt.

Din TYPE af tankesæt bestemmer kvaliteten af dit liv. Dette er Tilværelsens allerførste Sandhed, som jeg vil have dig til at erkende og forstå fuldt ud.

Desuden bærer du så længe du lever, dit tankesæt med dig overalt.


 

Side 23

 

Du kan ikke slippe for det, og dag efter dag, vil det fortsætte med at skabe den type eksistens for dig, du har oplevet i din fortid. Mange mennesker går gennem hele deres liv og tror, de er uheldige. De synes, at andre mennesker har været onde, uvenlige og modbydelige imod dem, og har gjort deres liv ulykkeligt.

De mener, at ”andre mennesker" skændes med dem og stadig skaber vanskeligheder for dem, mens de selv er absolut uskyldige i enhver provokation.

Tværtimod, så er det ikke ”andre menneskers” skyld.

Det er det personlige tankesæt, der tiltrækker deres negative omstændigheder.

Mange mennesker viger tilbage fra muligheden af, at de alene er ansvarlige for deres problemer.

For nogle mennesker er det sværere at erkende deres mangelfuldhed, end det er for dem, der har den indre styrke og selvtillid til at se på sig selv ærligt og redeligt.

Oprigtig Bøn trækker ”Fader-Skaberbevidstheden” ind i sindet.

Stille og i al hemmelighed, renser det den menneskelige bevidsthed for alt, som den søgende ikke længere føler sig tilpas ved.

Det er nødvendigvis en meget gradvis proces af indre udrensning og udvikling.

Følelsesmæssige mønstre

Dine følelsesmæssige mønstre kan være lige så skadelige for din totale velfærd som dit tankesæt.

Dit tankesæt sammen med dine følelsesmæssige mønstre er dine skaberværktøjer.

Disse skaber tilsammen de nødvendige retningslinier for fremtidige ejendele, begivenheder og omstændigheder.

Disse SKABERVÆRKTØJER er virksomme i dit liv, om du ønsker det eller ej.

Det er langt sværere at opdage dine dybtliggende følelsesmæssige holdninger hvad enten de er bevidste eller ubevidste end at genkende din mentale tilstand.

Mennesker kan være besatte af negative følelsesmæssige mønstre og være helt uvidende om dem, da de skjules af den daglige rutines øjebliks-følelser.

For at opdage, hvordan dine følelsesmæssige mønstre virkelig er, så stil dig selv spørgsmål indenfor nedenstående områder, og vær helt ærlig overfor dig selv.

At forsøge at skjule sandheden om dine følelsesmæssige mønstre er blot at bedrage dig selv og afskære dig fra at nå den glædesfyldte eksistens, det var hensigten, at du skulle nyde.

Hvordan har du det virkelig med LIVET?

Jeg vil have dig til at skrive et varmt medfølende brev til dig selv, hvor du nøjagtigt fortæller, hvad du føler når du svarer på følgende spørgsmål:

Er du glad for at være i live, eller ville du foretrække at ophøre med at leve?

Hvis dit sandfærdige svar er det sidstnævnte, så har du en negativ holdning til livet og er i krig med dig selv på et dybere plan.

Du er bevidst om, at du skal fortsætte med dit daglige liv, men på det dybeste plan, ønsker du at holde op.

Den indre krig forhindrer dig i at tiltrække alt det, du kunne opleve med et positivt følelsesmæssigt mønster.

Hvilke følelser har du virkelig over for dine familie? Er der en skjult fjendtlighed, som du ikke ønsker at indrømme eller at du ikke var klar over eksisterede?

Hvordan har du det med dit arbejde, dine kolleger, underholdning, andre racer o.s.v.

Skriv alle dine opdagelser om dig selv ned og lås brevet inde på et sikkert sted.


 

Side 24

 

Dette arbejde du har gjort for dig selv er for dig selv - kun til gavn for dig selv.

Du har ikke gjort det for at gøre dig til et bedre menneske, eller for at behage "Gud" eller for at vinde andre menneskers bifald.

Du har gjort dette arbejde for at fjerne eksisterende indre blokeringer for din åndelige udvikling og ultimative lykke.

Hvis du beslutter at ændre dit liv ved at læse disse breve dagligt, opfordrer jeg dig til at gemme dit daterede brevpå et sikkert sted.

Genlæs det om et års tid og glæd dig over de store ændringer, som du vil sehar fundet sted i dit tankesæt. Du vil også se, at der har været ændringer i dine livsomstændigheder.

Husk, at bøn og meditation med fokus udelukkende på din Skaber vil bringe dig ny styrke og indsigt, som efterfølgende vil bringe ændringer i dine følelser og dine omgivelser.

Når du beder - må du aldrig fokusere på dine problemer - spørg - altid om det rigtige middel. Lad din Skaber give dig de rigtige løsninger på det, som dit menneskelige sind ikke er istand til at udtænke.

For eksempel – må du aldrig fortælle din "Skaber-Fader", hvor syg du er.

Koncentrer dig om den Kraft, som du umiddelbart modtager (selv om din menneskelige bevidsthed kan være for uigennemtrængelig til at føle det) og tak for din hurtige bedring og tro på det.

Når du ”takker”, accepterer du, anerkender, tror og indprinter i din egen bevidsthed erkendelsen af, at din bøn nu ligger i "Fader-Kærlighed Bevidstheden" og bliver "behandlet" for at blive synliggjort på rette tid.

Da jeg var i Palæstina, takkede jeg hele tiden for arbejdet, før det blev udført.

Bed aldrig og derefter gå ud af dit værelse og fortælle mennesker, hvor syg du føler dig, eller hvor forfærdeligt den personlige eller nationale situation er.

Hvis du har bedt Fader- Skaberen om at løse dine problemer, økonomi eller dit dårlige helbred, hvilken fornærmelse er det ikke mod Fader-Skaberen fortsat at drage tidligere negative tilstande frem?

Du ophæver da straks arbejdet Fader-Skaberen er engageret i.

Hvis de gamle tilstande i dit sind, efter bøn, ikke er blevet tidligere negative tilstande, vend da tilbage for at bede, indtil du kan afvise dem fra dit sind og virkelig tro på, at alt bliver guddommeligt ordnet - i samme nu.

Vend tilbage igen og igen for at takke for de goder, du har bedt om. De vil helt sikkert materialisere sig.

Der er mange tusinde mennesker i din verden i dag, der konsekvent stoler på, at den Universelle Fader-Skaber opfylder deres behov og er vidner til de mangfoldige velsignelser i deres liv.

Opgiv frygt, den har ingen nytte gjort.

Vend din opmærksomhed mod den universelle Fader-Skaber som er KILDEN TIL DIN VÆREN, undfangelse, vækst, udvikling, næring, genskabelse, healing, opfyldelse af alle dine behov, BESKYTTELSE, alt inden for et system af ÅNDELIG LOV & ORDEN.

Indse, at alt dette vidunderlige arbejde er konstruktivt, målbevidst og velordnet.

Du har virkelig en Master Mind bag dig, din familie og dine livsvilkår. Havtillid til den.

Lad ikke dine tanker ødelægge den Guddommelige Skaberproces!

Husk frem for alt - at jeg, Kristus, kun udførte mine såkaldte mirakler, fordi jeg indså, at ”Guds Rige" var inden i mig, og at jeg altid kunne stole på, at min Skaber-Fader gjorde arbejdet i og gennem mig.

 

Side 25

 

Husk, at du kun har en individuel bevidsthed, fordi du har trukket den ud fra den Skabende ”Faderbevidsthed”.

Når din personlige bevidsthed er helt renset for negativitet, vil du opdage, at du også er blevet en renset kanal af Skabende ”Faderbevidsthed”.

Du vil også være en glædebringende kilde til vækst, næring, healing, genskabelse, beskyttelse, opfyldelse af ethvert behov, alt indenfor et system af velorganiseret lov og orden for alle, der kommer inden for dit virkefelt.

Denne kraftfulde indflydelse vil blive udvidet gennem dit sind til din familie, venner, naboer, gårdens jorder og dine dyr og afgrøder.

Ligesom elektriciteten, der passerer gennem dine hænder vil tænde en bunsenbrænder i et laboratorium, således vil udstrålingen fra din LIVSKRAFT gavne alle, der kommer inden for din indflydelsessfære.

Dette var hensigten bag skabelsen. Det var meningen, at du skulle udtrykke den Universelle Skaberbevidsthed gennem dit sind og hjerte. Jeg, Kristus, er kommet på dette tidspunkt for at vise dig, hvordan du kan gøre dette.

Tag først og fremmest min "bevidsthedstilstand" i betragtning, da jeg udførte mine såkaldte mirakler.

Jeg bad ikke en bestemt bøn. Jeg spurgte simpelthen Skaber-Faderen, der gennemstrålede min egen bevidsthed om, hvad end der var nødvendigt:

Jeg erkendte og visualiserede kraftfuldt, at ”Fader-Skaberbevidstheden” var en dynamisk virkende Kraft, der manifesterede sig gennem den synlige verden som:

Skabelse, intelligent design, vækst, næring, beskyttelse, healing, fornyelse, opfyldelse af ethvert behov - alt sammen inden for et system af Lov og Orden.

Jeg indså, at den ”Skabende Faderbevidsthed" ville udstråle hele sin natur gennem min bevidsthed for at komme ind i bevidstheden hos dem, der havde bedt om healing og oprigtigt troede de ville modtage det.

Jeg vidste også, at hvis de ikke havde "tro og forventede healing", ville denne type negativ bevidsthed ikke blive påvirket af indstrømningen af Faderbevidsthedens "Natur" og ingen helbredelse ville finde sted.

Jeg indså også, at det helbredende arbejde, som udførtes af den Skabende Faderbevidsthed, var virkelig Kærlighedgjort synlig på jorden.

Jeg indså også, at alt det arbejde, som var udført af Fader Skaberbevidstheden i den synlige verden, var manifesteret kærlighed - og takkede.

Jeg indså, at ud af den Universelle Bevidsthed var al substans i universet kommet- og takkede.

Jeg indså, at ”Fader Skaberbevidstheden” var ”arbejderen” og at den var evig og uendelig og intet - intet undtagen det menneskelige sind kunne stoppe den fra at gøre sit arbejde.

Derfor befriede jeg mit sind for alle menneskelige følelser og tanker, og jeg vidste, at jeg var en perfekt kanal for "Fader kærlighed” og vidste, at "Fader kærlighedens” perfekte vilje ville ske i den person, der behøvede healing.

 

Side 26

 

Men bemærk dette: Jeg vidste også, at uanset hvad der i personens bevidsthed havde frembragt hans forkrøblede, eller lemlæstede eller syge tilstand var midlertidigt blevet slettet i hans krop.

Spørgsmålet var: ville hans normale "bevidsthed" skabe en tilbagevenden af den tilstand, der på guddommelig vis var slettet fra hans krop?

Derfor sagde jeg til den person, der havde modtaget healing: "gå bort og synd ikke mere".

Jeg vil have dig til at vide og tro af hele dit hjerte, at min tilstand af bevidsthed, da jeg var på jorden,beskrevet for dig i de ovenstående afsnit, er den "bevidsthedstilstand”, som du også bør stræbe efter af hele dit hjerte og sind.

Mine erfaringer med oplysning i ørkenen gjorde det muligt for mig i vid udstrækning at opnå KRISTUS-BEVIDSTHEDEN, mens jeg var på jorden.

Men du kan følge i mine fodspor, hvis du har viljen til at gøre det, og jeg vil helt sikkert være nær for at hjælpe dig på din rejse. Du kan føle min tilstedeværelse, hvis du er tilstrækkeligt følsom til at gøre det.

Men hvis du i nogen tid, ikke føler noget, skal du ikke være nedslået, for mens du arbejder med at ændre din bevidsthed, kan du være helt sikker på, at du vil tune ind på min KRISTUS-BEVIDSTHED og jeg vil være opmærksom på alt, hvad der sker dig.

VID, at dit formål på jorden er at øge din åndelig bevidsthed, indtil du transcenderer alt det menneskelige, som i øjeblikket holder dig tilbage, indtil du til sidst også kan beherske elementerne og blive en mester.

Indse også,

at når verdensbevidstheden er i samklang med "Fader Skaberbevidstheden", vil alt, der er skadeligt for et fuldkomment velbefindende for menneskene forsvinde.

Der vil ikke mere være malariabærende myg, græshopper som plyndrer afgrøderne, ekstreme klimatiske forhold, infektioner, vira og alt andet, som for tiden give problemer for alt levende. I vil leve under en kappe af universel beskyttelse.

Når jeres egen bevidsthed er perfekt tilpasset og i harmoni med FADER-KÆRLIGHEDEN - så vil I også være guddommeligt beskyttet og blive kanaler for: Formskabende design, vækst, næring, beskyttelse, healing, genskabelse, opfyldelse af behov og lov & orden.

FADER-KÆRLIGHEDEN vil være virksomt i jeres sind, hjerte, krop og i alt hvad I foretager jer. Det vil virke i alle dem, som I retter jeres kraft imod.

 

dikteret år 2000

overs. 2019

 

*************************************************************

2000 CHRIST'S LETTERS, www.christway.co.za

 

NB Jeg anbefaler i dette Brev, som I de andre, at man i tvivlstilfælde læser den engelske originaltekst! (o.a.):

til downloading i pdf format:

CHRIST'S LETTERS

 

OBS Hvor der i Kristusbrevene og de tilknyttede artikler

er en generel kritisk beskrivelse af kristne/kristendommen,

jøder/jødedommen, muslimer/islam, mænd/kvinder gælder denne

beskrivelse kun de, der i praksis passer ind i det beskrevne.

 

Ingen kristen, jøde, muslim, mand eller kvinde bør føle

sig selv beskrevet i disse kritiske beskrivelser,

hvis de rent faktisk ikke passer ind i beskrivelsen.

 

 

 


B1 pdf