Kristusbrevene

 

Kristusbrev 2

s. 20-23

 

dikteret år 2000

overs. 2019

 

Side 20

 

"Ligesom I ikke bevidst ville fratage jeres børn de ting, de behøver, således vil jeres ”Fader” aldrig forsætligt fratage jer alt, hvad I behøver for et lykkeligt liv."

"Hvis I er fattige, er det fordi I endnu ikke har forstået karakteren af ”Faderens” natur, ej heller har I forstået, at I skal arbejde med "Faderen" for at opfylde jeres egne behov.

I skal straks gribe de guddommelige muligheder, som er skænket jer til at hjælpe jer fremad.”

"Hvis jeg blot kunne vise jer og få jer til at se og tro, at når I sørger, er jeres sorg kendt af "Faderen".

"Med tiden vil jeres sorg blive ændret til glæde, hvis I blot vil henvende jer til "Faderen" og iagttage det arbejde "Fader-Kærligheden” gør for jer.

I vil da finde trøst ud over alt, hvad I troede muligt.”

"Hvor velsignet er I ikke, når I er sultne, og når I er tørstige, thi ”Faderen” kender jeres behov."

"Inden for kort tid vil disse behov være tilfredsstillede, hvis I ophører med at jamre og begynder at bede til "Faderen" og spørger – og tror at I vil modtage.”

"Hvordan kan I tro, at for at spise og være ordentligt klædt på, må I først gå til Templet og ofre brændte ofre af ”Faderens” egne levende væsner for at betale for jeres synder?"

"Kan I ikke se, at de levende væsner I brænder er blevet skabt til at nyde livet, lige som I selv er blevet skabt til at nyde livet?

De er skabt for at være en velsignelse og velsignede på denne jord, lige som I er blevet født til at være både en velsignelse og velsignet."

"For dette er ”Faderens Kærligheds-natur” åbenbaret i sin skabelse.”

"Hvis I husker på, at "hvad I virkelig tror på", er hvad I får."

"Kan I da ikke se, at denne jødiske tro på tempelofre af levende væsner ikke vil bringe jer andet end elendighed?”

'Tro på straf, og straf er hvad I får."

"Tro på at drab og ødelæggelse er den rette måde at nå Gud, og det er hvad I vil komme ud for - drab og ødelæggelse.

"Hvis I er sultne og tørstige, er det fordi I vender jer bort fra "Faderen " i jer."

"Ved at hengive jer til jeres frygtsomme tanker, bekymringer og følelser af håbløshed, skaber I præcis de omstændigheder, I ønsker at rette op på."

"I gør alle disse dårlige ting mod jer selv.”

Derfor er I endnu mere velsignet, når I hungrer og tørster efter godhed og kontakt med

"Faderen" inden i jer, for så vil I helt sikkert blive fyldt op hundredevis af gange.”

"Velsignede er I, når I bliver angrebet og bestjålet, for I vil se "Gud-i-aktion", når I står stille i fuld tillid og ser udfrielse finde sted.”

"Velsignede er I, når I er fanget i en konflikt, men stadig kan bekymre jer om jeres medmennesker og være fredsmæglere."

"I bærer kærligheden i jeres hjerte, som er af ”Faderen”, og I er sandelig et barn af "Faderen".”

"Velsignede er I, når I er blevet dybt krænket af en anden og alligevel kan tilgive og kan vise barmhjertighed, og afholde jer fra at søge retfærdighed eller midler til at forfølge ham."

I bringer jer selv i direkte harmoni med den kærlighed, som er "Gud-aktiv-i jer", og så vil I endda blive skånet i tider med uroligheder.”

"Mest velsignede af alle er de rene af hjertet, for de har befriet sig selv for al vrede, had, hævngerrighed, uvenlighed, misundelse, og hjertets hårdhed - og står foran verden som Kærlighed-gjort-synlig."

"De vil kende den Virkelighed, kaldet "Gud" og de vil vide at Virkeligheden er "Faderen" inden i dem."

 

Side 21

 

"Hvordan kan jeg hjælpe jer med at se denne store sandhed?"

"Hvordan kan jeg hjælpe jer med at se virkeligheden i Himmeriget, Guds Rige?”

"I behøver ikke at kigge op i himlen, fordi det er ikke der I vil se 'Faderens' aktivitet så tydeligt, at det vil styrke jeres tro".

Det er her, at menneskene gennem århundreder har gjort den store fejl at vende sig mod deres drømme, deres fantasi og skabe sig en Jehova, som ikke eksisterer."

I vil ikke finde "Faderen" nogen steds i himlene over jer."

" ”Faderen” er ikke et særligt sted, men overalt omkring jer og inden i alt.”

I kan se "Faderens" forunderlige værk.

Se på det, som gror omkring jer, hveden, græsset, blomsterne, træerne,  fuglene og i alt levende, vil I se ”Faderens” mystiske og vidunderlige arbejde i uophørlig aktivitet."

"Det er her, at ”Faderen” har fuld kontrol."

"I kan se, at der er perfekt lov og orden, vækst, udvikling, og til sidst høsten til velsignelse for både mennesker, dyr og fugle.”

"Overvej den måde hvorpå en mand efter at have pløjet sine marker, vil sprede såsæd over jorden og tildække den."

"Han pakker derefter sine redskaber sammen og går hjem, tilfreds med, at hvis det regner tilstrækkeligt, vil der i sidste ende være mad for ham til at brødføde sine børn.”

"I mange dage, sover og vågner han og gør ikke mere ved sine planter, men når han opsøger dem, vil han se de grønne blade skubbe sig op gennem jorden."

"Senere vil han vende tilbage og se væksten af stilke og blade og senere igen vil han se dannelsen af frø og så en dag vil han se, at kornet er fyldigt og gyldent og klar til høst."

"I mellemtiden er al denne vækst sket uden hjælp fra ham. Hveden er vokset på forunderlig vis, som han ikke kan forklare.”

"Er det magi?"

"Nej, det er Faderens arbejde, Kraftens Kærlige Intelligens i hele universet, som inspirerer arbejdet og ånder igennem det; det er ”Faderens” aktivitet,som er

DET INTELLIGENTE LIV I UNIVERSET.”

"Når I træder ind i Guds rige, føler I jer godt tilpas. I føler jer glade og lykkelige.”

Kan I forestille jer, hvordan en kvinde ville føle det, hvis hun mistede en stor sum penge og spekulerede på, hvordan hun kunne give sine børn mad?”

Kvinden i huset ville grædende feje huset så grundigt, at der ikke ville være et støvgran tilbage - så - skjult i et mørkt hjørne finder hun det skattede sølvstykke og straks tørres hendes tårer, hun begynder at smile og derefter føler hun sig så levende og så glad, at hun styrter ud af huset for at tilkalde sine naboer for at de kan holde en fest.”

Hvor hun havde troet, hun havde mistet alt, var hun nu alligevel rig.”

"Sådan er det, når I finder Himmeriget - Guds Rige."

"I stedet for tårer og frygt,sult og sygdom, finder I fred, glæde, overflod, og sundhed, som er Guds rige."

"I vil aldrig opleve nogen form for mangel igen.”

"Guds rige kan også sammenlignes med en meget rig mand, som handlede med perler.”

Hele sit liv, havde han ønsket at finde en speciel perle, der ville overstråle alle andre, den ville være fejlfri og perfekt og han ville blive misundt af alle andre forhandlere.”

En dag fandt han en sådan perle, smukkere end noget man kunne forestille sig, mere perfekt end alle andre."

"Han solgte alt, hvad han ejede, gav alt det væk, han havde samlet sig, for at købe denne perle og var gladere end han kunne drømme om.”

 

Side 22

 

Hvad betyder dette?"

"Det betyder, at alle de ting, han tidligere havde værdsat i sit liv - hans rigt møblerede hus, hans værdigenstande, hans måde at leve på, masser af mad og drikke, alt opgav han gladeligt for at besidde den uvurderlige skat - den viden, der fører ham ind i Guds Rige,

hvor lykke er en sindstilstand, som ikke kan blive berørt af den ydre verden med alle dens bekymringer og spekulationer.

Guds rige” er inden i jer.

I træder ind i ”Guds Rige”, når I fuldt ud indser, at"Faderen" er aktiv på alle tidspunkter inden i jer."

"Det er en sindstilstand, hvor I indser og forstår, at virkeligheden bag og inden i alle synlige ting er "Faderen", og er smukt og fuldendt og at alle de ting, som er i modsætning til skønhed, harmoni, sundhed, overflod, er skabelser udsprunget af menneskers fejlagtige tankegang.”

"Hvor meget har jeg ikke sørget over I der lider"

"Men I behøver ikke at lide, hvis I lytter til, hvad jeg harat fortælle jer."

"Men jeg må advare jer om, at Vejen der fører ind i Himmeriget er svær at følge, fordi det betyder, at - først – må I tage hånd i hanke med jeres ”selv”.”

"Hvorfor er det ”selvet” som I er nødt til at tage jer af?"

"Grunden til dette er, at ud af jeres ønske om at beskytte og fremme det, der gavner jer selv personligt, kommer alle jeres egne egoistiske tanker, ord og handlinger."

I vil sikkert spørge "Hvorfor skulle jeg være nødt til at bekymre mig om disse?"

"Hvis det, du siger, er sandt, at der ikke er straf, at "Gud" ikke ser vores ondskab - hvorfor skulle vi så være bekymrede over den måde, vi opfører os på?”

"Der er så meget her, der skal læres, at jeg næsten ikke ved, hvor jeg skal begynde.”

"Som jeg har forklaret, trækker I jeres LIV fra "Faderen", derfor trækker I jeres evne til at tænke og elske fra "Faderen"."

"Lige som ”Fader-Intelligensen ” er skabende, således er også jeres bevidsthed skabende."

"Med jeres sind og hjerter former I faktisk planerne for jeres egne liv og oplevelser.”

"Og hvad slags liv planlægger og former I så i jeres sind?"

"Hvis nogen irriterer eller sårer jer, gør I gengæld på den ene eller anden måde."

"I mener, at hvis jeres øje bliver taget, forventer I modstanderens øje til gengæld."

"I mener, at uanset hvem der end dræber skal dræbes som straf og erstatning."

"I mener, at uanset hvem der stjæler fra jer skal betale prisen,

at enhver der stjæler jeres kone skal stenes sammen med jeres kone."

"I tror på betaling for alt ondt, der kommer jeres vej."

"Da det er den menneskelige natur at såre andre og da I har lært at gøre gengæld, er jeres liv en uafladelig scene af krigsførelse - krigsførelse i hjemmet blandt ægtemænd, hustruer, børn og naboer og offentlige personer og mellem nationer."

Jeres ”Fader” kender intet til denne krigsførelse i jeres liv, men kender stresset i jeres sind og organer, som følge af denne krigsførelse, men kan intet gøre - intet for at lette jeres smerte - indtil I selv stopper denne krigsførelse."

"I må selv stoppe jeres kæmpen og leve i fred med jeres familie, naboer, arbejdsgivere, offentlige personer og andre lande."

"Kun da, kan ”Faderens” KÆRLIGHEDS-ARBEJDE finde sted i jeres sind, hjerter, organer og liv."

"Kun da, vil I være i stand til at genkende og se Kærlighedsarbejdet blive gjort i jer - og for jer af ”Faderen”."

"Husk også den store LOV:

I HØSTER LIGE SOM I SÅR”.

 

Side 23

 

I kan ikke plukke figner fra brombærbuske, eller druer fra tjørnetræer eller høste hvede fra ukrudt.”

Tænk over dette og forstå denne lignelse, for det er meget vigtigt for jer - ikke blot i dag - men også gennem alle jeres kommende dage og år, selv ind i evigheden.”

"Så, hvis I ønsker at ændre jeres liv -

Ændr jeres tanker,

Ændr jeres ord, der opstår fra jeres tanker,

Ændr jeres handlinger, der opstår fra jeres tanker.”

"Hvad der er i jeres sind, vil skabe alle jeres oplevelser, jeres sygdomme, fattigdom, ulykker og fortvivlelse.”

En mand råbte til mig:

"Fortæl os, lærer, hvordan vi bevarer freden med vores naboer, når de selv ikke vil give os fred? ”

Jeg sagde smilende til ham,: "Når din nabo kommer til dig og siger, at han er nødt til at begive sig på en længere færd og ikke ønsker at rejse alene og spørger om du vil tage med ham - hvad gør du så?”

Manden lo. "Hvis min nabo ønskede at tage mig væk fra, hvad jeg lavede, ville jeg ikke være glad."

"Jeg ville sige til ham, at han skulle finde en anden til at tage med sig, da jeg var optaget.”

"Og hvordan ville din nabo føle det?" spurgte jeg.

Manden trak på skuldrene. ”Det ved jeg ikke ikke.”

"Og næste gang du havde brug for ham til at gøre dig en tjeneste, hvordan ville han reagere på dit spørgsmål?"

Manden lo ikke længere. Han svarede ikke.

En anden mand sagde:

"Han vil bande ad ham og sige, at han skal gå et andet sted hen for at få hjælp."

Jeg sagde til folk: "Han har svaret rigtigt. Og hvordan vil han føle sig?"

Jeg pegede på den mand, der først havde talt og smilede til ham.

En kvinde råbte gennem latteren: "Han vil fortælle alle han møder, hvilken egoistisk og elendig nabo, han har. Måske vil han ønske at skade ham på en eller anden måde.”

Bifaldende råb kunne høres, og jeg nikkede:

"Ja, han vil have glemt, at han engang var blevet spurgt af sin nabo om at gå en mil eller to med sig og han nægtede."

"Han vil ikke forstå, at det er HØST- og SÅ-LOVEN, der er virksom i hans liv."

"Han satte den i bevægelse, da han nægtede at gå en mil med sin nabo og nu høster han af sine indstillinger og handlinger."

"Til hvilken nytte er det at være vred, når han selv har skabt situationen?"

Folk lo og nikkede og talte til hinanden. Aldrig før havde de hørt en sådan viden om menneskelig adfærd. Her var en helt ny lære.

Jeg sagde til dem:

"Jeg råder jer til, at når jeres nabo kommer til jer og beder jer om at gå en mil med ham eller noget andet, der vil gøre ham mere veltilpas og glad, tænk så først over, hvad I gerne ville have ham til at gøre for jer, hvis I også havde et behov?"

"Hvordan ville I gerne have ham til at svare på jeres forespørgsel?”

En mumlen kunne høres gennem folkemængden, og jeg kunne se, at de forstod, hvad jeg fortalte dem.

"Faktisk er det sådan, at hvis jeres nabo beder jer om at gå en mil, gør det villigt og med glæde og være parat til at gå to mil om nødvendigt." "

Når I afviser folk, er I ikke klar over, at I klemmer jeres sind og kroppe sammen, klar til at beskytte jer selv fra at blive tvunget til at gøre noget, I ikke ønsker at gøre."

"I strammer da også jeres sind og organer op, og "Faderen" strammes ligeledes op og kan ikke gøre sit KÆRLIGHEDS-ARBEJDE i jer, og ud af denne stramning opstår der sygdom."

 

dikteret år 2000

overs. 2019

Læs  s. 24 - 26