Kristusbrevene

 

Kristusbrev 2

s.15-19

 

dikteret år 2000

overs. 2019

 

Side 15

 

Derfor, selv om jeg vidste lige fra begyndelsen af min mission, at der ville være en straf at betale for alt, hvad jeg havde til hensigt at gøre - dreje den kendte jødiske verden på hovedet og vende vrangen ud - var jeg parat til at leve op til det, gennemføre det, ikke kunne unddrage mig det, fordi jeg elskede menneskene med ”Fader ” KÆRLIGHEDEN strømmende gennem mit hjerte og væren.

For ”Fader ” KÆRLIGHEDEN er essensen af AT GIVE - give sig selv i synlig væren og synlig eksistens og voksende, beskyttende, nærende, helende, og opfyldende alle behov for hele den synliggjorte skabelse.

Jeg vidste, at jeg var "Faderens" frelsergave til menneskene - til verden -

IKKE -

som de formodede, og lærte gennem århundreder - frelse fra straffen

udmålt af en vred Gud for ”syndere” -

MEN -

at redde menneskene fra den daglige gentagelse af de samme fejl i

forkert tænkning, som skabte deres ulykker, fattigdom, sygdomme og elendighed.

Fordi jeg elskede den menneskelige race så dybt, var jeg parat til at undervise og helbrede på trods af de jødiske præster. Jeg var parat til at dø på korset for, hvad jeg i sandhed havde "set" i ørkenen, vidste af hele mit hjerte, og ønskede at dele til den sidste dråbe af min evne til at gøre dette.

 

***************************

 

DETTE ER SANDHEDEN BAG MIN KORSFÆSTELSE OG ALT DET ANDET I HAR HØRT ER MENNESKE-SKABT OPSTÅET SOM FØLGE AF DEN JØDISKE PRAKSIS MED BRÆNDOFRE I TEMPLET

 

***************************

 

Jeg var en gave fra "Faderen" til menneskeheden for at hjælpe dem til at overvinde deres uvidenhed om Tilværelsens Love, og finde den sande Livets Vej, der fører til glæde, overflod og fuldkommen helhed i Guds Rige.

 

Det var de erkendelser, de ønsker, de hensigter, mål og tanker, som jeg bar i mit sind og hjerte. Dette var den jordiske mentale-emotionelle klædning, min åndelige bevidsthed skjult i "Jesu" hoved og skikkelse.

Det var min åndelige bevidsthed kanaliseret ind i de ovennævnte former af tanker og følelser, som drev mig til at drage ud på en tre års rejse for at bringe folk, hvad jeg fuldt ud troede, var den endelige frelse fra deres egen blinde tænkning og følelse, der skabte deres problemfyldte liv.

Jeg troede virkelig, at hvis menneskene kunne få vist alt, der var blevet givet mig at forstå, ville de indse deres fortids dårskab og ville gøre alt for at ændre deres tankegang og sætte foden på livets vej, der førte til Guds Rige. Til dette formål, var jeg parat til at give mit liv.

På grund af den fejlagtige fortolkning af min mission foretaget af jødiske lærere, er mit sande budskab blevet

fordrejet til uigenkendelighed og formålet med disse Breve er at bringe menneskene i denne nye Tidsalder sandheden om, hvad jeg virkelig sagde til menneskemængderne i Palæstina.

Idet jeg derfor vender tilbage til min genfortælling af disse dage, så lad mig tage jer tilbage til en særlig dag som bar frugt blandt mine lyttere og gjort et varigt indtryk på mine disciples sind.

Derfor var det også for mig en særlig og betydningsfuld dag.

 

Side 16

Jeg tog fri fra presset af mennesker for at gå op i bakkerne for at bede og meditere og for at genoplade mine åndelige batterier ved at danne en dyb, stærk, mere kraftfuld forbindelse med "Faderen" i mig.

Denne forbindelse fordunkledes hurtigt, i min bevidsthed, når jeg var blandt folkemængderne, så jeg blev udmattet.

Når jeg kom til hulen, som jeg benyttede, når jeg var i det område, trak jeg halm-madrassen, der var skjult under en klippe frem og lagde mig til at sove.

I stedet for søvn, følte jeg den umiddelbare indstrømning af Guddommeligt Liv, "Faderen" og trætheden blev opløst, da min krop blev opladet af Kraften, der er den Skabende Kilde til al Væren.

Jeg blev i bevidstheden løftet ind i et gyldent Lys og idet jeg bevægede mig opad inden i dette Lys,  ændredes det pludseligt til rent hvidt og jeg vidste i bevidstheden, var jeg nu ved porten til Ekvilibrium*, som er det Evige, det Universelle, den Uendelige dimension hinsides al forestilling for det menneskelige sind.

Jeg observerede LYSET, men var ikke af DET, det var heller ikke kraftfuldt i mig, da dette var "Guds"-dimensionen i tomrummet, det formløse – i det Universelle Ekvilibrium.

Men DET kommunikerede med mig og gennemtrængte mig med sin glødende KÆRLIGHED. Det indgød endnu en gang i mig, at DET var den

"Skabende-Fuldkomne-Helings-proces"

KÆRLIGHED

der hersker over al eksistens.

Jeg vidste, at overalt, hvor der var mangel, ville det i sidste ende blive opfyldt, lige som vand flyder for at fylde en sø.

Hvor der er elendighed, ville der blive glæde, fordi det var det Universelles NATUR at bevæge sig ind i alt levende, der har behov, for at bringe opfyldelse og glæde.

Jeg vidste, at hvor der ingen vækst var, ville der opstå omstændigheder, der fremmede væksten.

Jeg vidste, at hvor der var en følelse af nederlag, ville udfordringer blive givet til at anspore mennesker til succes og selvtillid.

Jeg ”så”, at dette KÆRLIGHEDS-ARBEJDE, der bestandigt blev sat i gang af "Faderen" i overbebyrdede menneskers liv, måske ikke blev erkendt som en "kærlighedsgave” af modtagerne.

De kunne føle sig så nedsunkne i deres apati, følelser af nederlag, deres tro på at intet godt nogensinde kunne opstå på deres vej.

De ville ikke være i stand til at se noget i deres liv ud over deres egne overbevisninger og følelser!

Derfor ville de forblive forankret i deres eget selvskabte helvede.

Der var ingen grund til at have ondt af nogen.

Det eneste behov var et medfølende hjerte og en vilje til at bringe Sandheden for at helbrede deres uvidenhed.

Den største gave et menneske kunne give til en anden var den oplysning om uvidenheden om tilværelsen og dens kosmiske love, for SANDHEDEN var:

Hver eneste sjæl blev omfavnet af det UNIVERSELLE og graden af UNIVERSELT input via "Faderens" KÆRLIGHEDS-ARBEJDE i deres liv afhang helt af den enkeltes modtagelighed.

Jeg indså, at hvad der for menneskene var det mest påtrængende at høre var, hvad jeg lige havde fået at vide.

*Ekvilibrium, nærmest: i ligevægt.

 

Side 17

 

De behøvede at ”se” og fuldt ud erkende hensigten og formålet og potentialet af KÆRLIGHED, som var selve substansen af deres væsen.

På grund af deres mangel på tro, kunne de kaste ”Faderens” KÆRLIGHEDS-ARBEJDE til side som værende flere ”smerte-fremkaldende udfordringer” og således lægge sig ned i deres fiasko for evigt.

Jeg så endnu tydeligere, at jeg var blevet sendt for at vække mennesker til at se alle mulighederne for selvudvikling, velstand og opnåelsen af glæde og lykke, men det ville være op til dem at vågne op og drage fordel af, hvad der blev tilbudt dem.

Jeg husker, at denne opløftelse varede hele natten og om morgenen stod jeg op og følte mig mere i live end nogen sinde før.

Mit budskab var blevet afklaret.

Jeg havde endnu tydeligere set ”Faderens Virkelighed” og vidste, at jeg den dag ville være i stand til at gå ud og møde folkemængden og overføre kraften og livet fra, hvad der var blevet mig vist.

Da jeg klatrede ned fra hulen, kom jeg til en stor sten med udsigt over en stejl afgrund.

Her sad jeg og var jeg i stand til at se ned over byen, som vi skulle besøge den dag.

Jeg kunne mærke denne ”Fuldkommenhedsproces” - denne ”Helgørelsesproces” - "Faderen" - strømmede gennem mig og jeg længtes efter at dele den med andre, før dagligdagens problemer ville forsumpe den, og den ville miste sin magt og drivkraften i min menneskelige bevidsthed.

Mine disciple sluttede sig til mig kort tid efter.

Idet de gik ind i byen, talte de til folk og viste folkemængden videre til skråningerne bag deres boliger.

Idet jeg stod på en stor klippe i deres midte, begyndte jeg at tale.

Jeg fandt, at lidenskaben og glæden - længslen og overbevisningen spontant strømmede ind i de ord, jeg talte til dem.

"I er svært nedtrykte og trætte. Jeres arbejde bliver tungere, når I bliver ældre, jeres maver er ofte tomme, jeres tøj bliver tyndslidte, folk gør jer vrede og I føler, at der ingen ende er på jeres besvær og tungsind.”

"Men dette er ikke sandheden om jeres tilværelse. Jeres liv var bestemt til at være meget anderledes."

"Hvis I blot kun se ud over jeres følelser - hvis I blot kunne hæve jeres sind for at komme i kontakt med ”Faderen” inden i jer, ville I være i stand til at "se" og vide, hvordan jeres tilværelse burde være"

"I ville indse, at I var skabt til at nyde overflod, beskyttelse, et godt helbred og lykke."

"Men fordi I dagligt lever i frygt for ”godt og ondt” og tror og forventer dette mere end I tror, at "Faderen" er overvældende LIV og KÆRLIGHED inden i jer og forsyner jer med alle ting, der er nødvendige for sundhed og velvære, er det jeres mest frygtede ”gode og onde” erfaringer I drager til jeres liv og krop."

"Jeres tro på ”godt og ondt” formørker - OVERSKYGGER - alt det, som "Faderen" har I beredskab til jer, hvis I blot vil tro på "Fader-KÆRLIGHEDEN”!

"I dømmer den dag som er og forventer af jeres morgendage, hvad I har oplevet i fortiden."

"Derfor bliver jeres dårligdomme fra gårsdagene stadig gentaget i fremtiden.”

"I er gjort til slaver af jeres erindringer og jeres ufravigelige tro på, at det der var fortid må vende tilbage igen og igen og bebyrde og såre jer.”

 

Side 18

 

"I behøver ikke at helbrede jeres kroppe eller forsøge at gøre jeres liv bedre, I er nødt til at helbrede jeres trosopfattelser!

"Jeg har fortalt jer, at der intet fast er under solen.”

"Hvis I kunne helbrede jeres trosopfattelser og bringe dem på linje med ”Faderens” sande hensigt med jer, ville disse fejlagtige opfattelser, der hersker over jeres kroppe og liv, opløses ligesom dis i solen.”

'”Enhver omstændighed i jeres liv ville straks vende tilbage til den Guddommelige Hensigt bag al skabelse.”

"I ville finde, at for hver vanskelighed, for hver en mangel, er der altid et middel til at afslutte vanskeligheden, er der altid en opfyldning af jeres kurve til at møde jeres behov.”

"Hvad tror I der sker, når de syge komme til mig og jeg lægger mine hænder på dem?”

Tænker jeg på sygdommen, spekulerer jeg på, om personen vil blive helbredt, er jeg bange for at ”Faderen” måske sover eller er så langt væk, at jeg kan ikke høres?”

"Nej, hvis jeg tvivlede sådan, ville der ikke ske nogen helbredelse.”

"Når en person nærmer sig mig for at blive helbredt, glædes jeg straks, fordi jeg ved, at ”Faderen” i mig er parat og blot venter på at helbrede i det øjeblik jeg spørger."

Jeg takker, fordi jeg ved, at "Faderens vilje” er sundhed, ikke sygdom. Derfor beder jeg om, at Faderens Vilje” sker i den syge.”

Som jeg fjerner troen på sygdom fra den syges krop og VED, at "Faderens vilje" til at helbrede strømmer ind i dennes system, således forvandles udseendet - udseendet - af sygdom til ”Faderens virkelighed af sundhed” og kroppen er atter helbredt.”

Sygdom er blot en sænkning af vitalitet - en reduktion af LIV - i det angrebne område."

Gendan "Fader-Liv” til jeres systems sande hensigt og plan og hele systemet fungerer som det skal.

"I har fået at vide, at Gud sender sygdomme, plager, hungersnød, ødelæggelse til nationer, når de ikke holder hans love, I har fået at vide, at I selv bliver straffet af en vred Gud for synder I har begået."

"Hvad er straf, andet end onde handlinger forklædt som godhed? Jeg siger til jer, at ondskab kommer ikke fra Gud."

Hvordan kan Gud være af to dele - godt og ondt? ”

"Det er kun i jeres sind, at I forestiller jer godt og ondt, kun i jeres hjerter tror I og føler det."

Disse tanker og følelser har intet at gøre med den sande Gud, som er "Faderen" i jer, der bringer jer alt godt, hvis I blot vil tro derpå.”

"Det er jeres tro på godt og ondt og det gode og onde i jeres hjerter, som bringer jer sygdom.”

"I virkeligheden lever I i Guds Rige, og Guds Rige er inden i jer, og "Faderen" hersker over jer, men fordi I tror på Guds straffe og mener, at kun ofre i templet vil redde jer og tror, at I er sygdommes, fattigdoms og elendigheds arvinger, skaber I i jeres sind de ting I ikke ønsker.”

"Vær ikke nedslåede – fryd jer og glæd jer, og vid, at de der oplever mangel, langt fra er straffet og forladt af Gud, selvom de har syndet, men er i virkeligheden velsignet.”

"Den mand der intet har, er rig i Faderens Kraft", hvis han blot vil lytte til den, stole på den, og leve i den.”

 

Side 19

 

For når jeres maver er fyldte og jeres kroppe føles ubesværede og I føler jer veltilpasse i sind og hjerte, da har I har ingen presserende behov for at ”Faderen skal blive aktiv i jer for at opfylde jeres behov.”

I tror, at med jeres egne tanker og hænder opfylder I let jeres egne behov, så når I taler om "Gud", kan I kun tale om, hvad I har hørt andre sige – I selv har ingen direkte oplevelse af ”Gud”.”

Tænk på de rige. De er nedsunkne, bundne og fastlåste i deres rigdomme.”

De står op om morgenen og går til deres daglige forretning, uden at vide noget om "Faderens" Kraft i dem.

"De tænker de tanker, som vil øge deres rigdomme, de tanker, som vil styrke ”selvet”."

De udsender de ordrer, som vil tynge dem ned, der tjener dem. De lever deres liv efter deres eget valg.”

Da de derfor kun trækker deres begrænsede liv fra deres egen begrænsede menneskelige tænkning, der stammer fra deres egne kropslige sind og hjerter, bliver de syge og mærker lige så meget elendighed, som den mand gør, der ingenting har.”

De er ikke klar over, at de er kun lever halvt, fordi de ikke er i kontakt med LIVETS KILDE,Faderen” i dem.

"De indser heller aldrig at meget af det gode, der er kommet ind i deres liv ikke er noget de selv har udtænkt, men er ”Faderens” KÆRLIGHEDSARBEJDE, der er skjult i dem.”

De religiøse ledere er trygge i deres egne bekvemmelige magtpositioner. De har ikke brug for noget ud over deres egne fysiske nydelser.”

Fordi de ikke har noget personligt kendskab til Gud, er de nødt til i deres hellige bøger, at læse hellige mænds ord, sagt for tusind år siden, og fortælle menneskene, hvad de tror ordene betyder.”

"Men alt, hvad de siger er udtrukket fra deres egne små hjerner, der er indespærret i deres egne livs bekvemmeligheder, nedsunkne i forventningerne om, hvad de skal spise og drikke, og hvad tøj de vil bære for at imponere folk."

"De kender intet til den inspiration, der affødte de ord, sagt af profeterne for alle disse århundreder siden. De ved heller ikke, om disse ord er, hvad de I virkelig har brug for at høre i dette øjeblik. For tiderne har ændret sig.”

"Tro mig, de rige og de religiøse ledere er stærke i det jordiske og ønsker ikke at gå videre fra alt, hvad de betragter som sikkert og evigt i deres traditioner og skikke."

"Enhver afvigelse vil ryste grundlaget for deres tro og dermed deres liv, og så bygger de mentale forsvar mod indstrømningen af "Fader-Kraften".

De bliver også syge, og de kender på egen vis til elendighed som I gør, der ikke har nogen jordisk bekvemmeligheder.”

"Der er ingen forskel mellem jer, der kun har lidt i livet og de, der har det hele, for både rige og fattige bliver syge, får fjender, og føler sig alene.”

"Men mulighederne for, at I opnår langt mere end de gudfrygtige og rige nogensinde kan håbe på indenfor sundhed, lykke, venskab og fremgang i livet, er enorme."

Og når det hele er fuldført, vil I vide, at mulighederne, evnen, inspirationen alle kom fra ”Faderen” i jer, for I vil vide, at I aldrig kunne have gjort sådanne ting, hvis I ikke havde bedt ”Faderen” inden i jer om at hjælpe jer med at bruge alle jeres evner, til at komme masser af mad i jeres skabe, og tøj på kroppen og lykke og et godt liv for jeres børn.”

"Alle disse ting vil "Faderen" gøre for jer, hvis I blot vil spørge - og tro - og vide - og huske på alle tidspunkter - at det er "Fader-Naturen" at skabe og derefter give i rigt mål til hele Dens skabelse.”

 

dikteret år 2000

overs. 2019