Kristusbrevene

 

 Kristusbrev 1

s. 1-5

 

dikteret år 2000

overs. 2019

 

 

Side 1

 

Jeg, Kristus, benytter denne lejlighed til at tale direkte til JER.

Jeg er kommet for at rette fejlfortolkningerne af den lære, der blev givet, da jeg var kendt somJesus” i Palæstina, for 2000 år siden.

Brevene er formidlet gennem en, der i løbet af de sidste fyrre år har været åndeligt sensitiv og dedikeret nok til at modtage mine ord og handle efter dem.

Disse BREVE ER SANDHED.

De hæver sig over alle religiøse doktriner i verden.

Disse BREVE vil FRIGØRE jer.

De er for alle mennesker, der søger en mening med tilværelsen, et formål med deres liv, styrke til at møde den daglige kamp for at overleve og udholde modgang, sygdom, fortvivlelse, og inspiration for dem, der stræber efter en større åndelig bevidsthed i deres dagligdag.

Man kan sige, at disse Breve er en MESTERS KURSUS for de, der er klar til at følge i mine fodspor ad vejen, som jeg fulgte, da jeg var på jorden i Palæstina.

I tvivler måske på, at de ovennævnte ord er sande.

Når I læser disse sider og går ind i de fakta, jeg giver jer om personlighedens eksistens og oprindelse, vil I indse, at denne sandhed kun kan stamme fra den højeste kilde.

De, der har svært ved at forstå BREVENE, bør læse dem en side ad gangen, derefter lægge dem til side og meditere.

Gradvist vil betydningen sive ind i jeres bevidsthed for disse sider er en forbindelse mellem jeres bevidsthed og min transcendentale bevidsthed.

Kom til disse Breve med et sind så fri fra ideer og overbevisninger og fordomme som et meget lille barn, før det er indoktrineret med menneskelig tro.

Bring mig jeres ubesudlede sind, et søgende sind, og jeg vil fylde det med en sand skat, skatten af den højeste viden, der vil lette jeres daglige byrde, når I absorberer den, og føre jer til "grønne enge af det klareste lys”, der medfører overflod, glæde, henrykkelse og opfyldelse af ethvert behov.

I vil komme til at erfare, hvordan det føles at være til overflod velsignet med alt, der eksisterer ud over jeres nuværende menneskelige fatteevne.

Disse breve er sendt til alle mennesker i hele verden med min medfølelse og kærlighed. Når I læser dem, vil I føle kærligheden og medfølelsen og vil komme til at indse, at jeres daglige kampe for tilværelsen aldrig var tiltænkt jer.

Der er ingen grund til at opleve smerte og stress, når I konsekvent forstår, absorberer og udøver EKSISTENSENS SANDHED.

 

FORMÅLET BAG DISSE BREVE.

De har til formål at bringe oplysning til verden i almindelighed, at gøre det muligt for menneskeheden at opbygge en NY BEVIDSTHED i løbet af de næste to tusinde år. Disse BREVE er kimen til fremtidens åndelige udvikling for menneskeheden.


 

Side 2

 

Bemærk:

Det er den åndelige udvikling af den ”menneskelige bevidsthed”, der medfører den mentale og fysiske evolution i jeres personlige og globale liv og bringer menneskeheden i stadigt mere harmoniske tilstande af velvære.

Hvis det er svært at tro på, så tænk på de sidste 2000 år og se, hvad der er gennemført siden jeg sidst talte personligt til mennesker. Der er sket en gradvis udvikling mod den næstekærlighed jeg hele tiden prædikede for jøderne.

Da jeg vandrede på jorden, var der ikke sådanne humanitære organisationer, som I har nu.

Ambition, grådighed og tilfredsstillelse af selvet blev betragtet som normal adfærd.

Der var meget lidt næstekærlighed selv blandt jøderne, hvis profeter, i generationer, havde formanet dem til at elske deres næste som sig selv.

Som menneskeheden har udviklet sin evne til næstekærlighed, så har menneskeheden gjort livet mere behageligt og komfortabelt for sig selv i form af gensidig hensyntagen, høflighed, venlighed og adgang til hospitaler, børneforsorg, ældrepleje, menneskerettighedsbevægelser og mange andre institutioner, som arbejder på forbedring af den menneskelige tilværelse.

Alle disse har været født i hjerter og sind på dem, der oprigtigt gav agt på mine oprindelige ord i Palæstina, der opfordrede mennesker til at elske hinanden og have medfølelse med deres medmennesker.

Denne form for åndelig omsorg og kærlighed til næsten opnåede en vældig fremdrift i det 19. århundrede, da mine ord blev forkyndt med fornyet oprigtighed og intensitet fra prædikestole og med glæde modtaget af oprigtige og inderlige menigheder.

Prædikanter og menigheder var, på det tidspunkt, spredt over hele verden på alle kontinenter. Sabbatten blev virkelig betragtet som en hviledag og de fleste kristne menneskers tanker blev opløftet til fordybelse over Guds kraft.

Sådan et verdensomspændende ophold fra normale pligter og arbejde betød, at en 24-timers lang højnelse af ”bevidst tænkning” på den Guddommelige Skaberkraft dannede en regelmæssig og kraftfuld ”menneskelig/Guddommelig” bevidsthed, der understøttede og gennemvævede menneskelivet.

Menneskets bøn trak den Guddommelige Kraft ind i den menneskelige bevidsthed og menneskelige erfaring og førte direkte til vækst og ekspansion i alle facetter af menneskelivet.

Imidlertid vidste menneskene endnu ikke, hvordan man mentalt skulle lede guddommelige kraft ind i åndelige snarere end "ego"kanaler af kreativitet.

Derfor bragte udvidelsen af ”den kollektive bevidsthed” ”onde” resultater udsprunget af "ego-kraften" så vel som de "gode" resultater frembragt af den "åndelige bevidsthed" fra inspirerede og oplyste mennesker.

NB DERFOR ......... er jeg kommet for udtrykkeligt at forklare .............

en meget vigtig kendsgerning om tilværelsen. Læs venligst omhyggeligt.

Det er denne:

Din personlige bevidsthed er fuldt ud ansvarlig for alt, hvad der kommer ind i dit liv og personlige oplevelse. Det er din personlige bevidsthed, som bringer dig godt eller ondt.

I din underbevidsthed, frembringer du stærkt prægede men skjulte erindringer om tidligere traumer/følelser fra tidligere liv, som kan bryde frem og farve din nuværende bevidsthed.

 

Side 3

 

Din specifikke og lidenskabelige bøn til lindring, bliver måske besvaret, men det vil nytte dig lidt på lang sigt,hvis dit sind og hjerte hele tiden opererer i strid med de universelle kærlighedslove og du lever i en tankegang af konstant kritik.

Eksistensens Universelle Love vedrører kun ”bevidsthedens aktiviteter" ........................ og er præcise og ufravigelige ................ de er IKKE belønninger eller "Guds" straf.

Jeg gentager: De er ikke "GUDS STRAF" - de vedrører ”Årsagsmæssige Faktorer af Bevidsthed", som tiltrækker/magnetiserer elektriske partikler, der således forenes og viser sig i verden som ydre synlige faste former og oplevelser.

NB Af og til sker det, at nogle ved at bede får en stærk kontakt til den GUDDOMMELIGE REALITET bag og indeni al skabelse, denne reagerer og dens aktivitet bliver kort tid efter afsløret som nødvendige forbedringer inden for det personlige og nationale liv - og mennesker kan udbryde "Det er et mirakel!"

Men - på længere sigt - vil tilstanden af den personlige eller nationale bevidsthed igen gøre sig gældende i deres oplevelser og vil re-producere de samme negative virkninger på sundhed eller andre forhold, som de gjorde tidligere.

I kan ikke foretage varige ændringer i jeres liv, medmindre I ændrer jeres bevidsthed.

Derfor må mennesker bede og altid stræbe efter at opnå ubetinget kærlighed.

For i det 20. århundrede, har menneskets mentale evner overhalet deres åndelige udvikling.

Videnskaben troede, den kunne bortforklare skabelsens oprindelse og tilskrive den tilfældigheder. Dette var den direkte årsag til, at menneskene gav afkald på moral og begyndte at give efter for det lavere selv.

De satte et nyt trussel-momentum i bevægelse i verden, for de begyndte at skabe en ny form for ”verdens ego-bevidsthed" direkte i modsætning til den Guddommelige NATUR -Ubetinget kærlighed.

Den menneskelige bevidsthed blokerede derved indstrømningen af det guddommelige.

BEMÆRK: Nogle få menneskers stadigt mere makabre forestillinger, som ville have været begrænset til et lokalt område for et århundrede siden, blev nu en

SMITSOM MENTAL INFEKTION

glorificeret i litteratur, film, teatre,

spredt over hele verden, og skabte en global "Menneskelig Bevidsthed " som deres egen, udtrykt som seksuelle udskejelser, vold og perversioner.

Denne mentale infektion manifesterer sig først som egocentriske leveformer og skabelsen af tekniske enheder, der har skabt alvorlige sundhedsproblemer, klimatiske forandringer, misvækst, miljøforringelser, og masseudslettelse af dyr og mennesker.

Mental Infektion manifesterer sig i den menneskelige personlighed som sindsforstyrret og destruktiv adfærd, stofmisbrug, afskys-vækkende grusomhed og fordærvelse, gangster-virksomhed og seksuelle udskejelser.

Således er en nedadgående spiral af ondskab og perversioner af tanker og aktiviteter blevet skabt af underholdnings- og medie-magnater.

Formålet - at fange offentlighedens egocentrisk baserede interesse.

Jeres TV og biograflærredet er blevet den nye Bibel for menneskelig adfærd.*

Personlige tragedier, ukendte for menneskeheden for et århundrede siden, er blevet udbredt, og folk lever i frygt for at gå på gaden.

Husstande er barrikaderet bag høje mure. Familie- og sociale problemer bliver offentligt debatteret - og således er sagaen om menneskelig elendighed foreviget.


 

Side 4

 

Dette er det STORE DYR i åbenbaringen,som sniger sig igennem jeres lande og fodrer et smitstof af bestialitet i uskyldige sind.

Dette vil fortsætte indtil min Kristus Viden er anerkendt, accepteret og levet af flertallet af mennesker på jorden. Fordi denne viden vil vise jer, hvordan I kommer tilbage på den sande LIVETS VEJ for at begynde at skabe det liv, I virkelig ønsker.

Fordi jeg er ubetinget KÆRLIGHED taler jeg SANDHEDEN, som mange åndelige sind formoder, men som er afvist af de, der er åndeligt blinde - i øjeblikket.

///// Disse ord er ikke sagt for at true eller straffe jer - men for at gøre jer opmærksom på kilden til alle de unævnelige rædsler som dagligt fylder jeres aviser og tv-skærme. /////

Det er er kun min kærlighed til alle mennesker, der tvinger mig til at stige ned gennem de forskellige niveauer af bevidsthed for at nå dimensionen af menneskelig fordærvelse for at advare jer om dens konsekvenser i jeres nuværende liv.

 

BEMÆRK - VIGTIGT

I spekulerer på hvorfra HIV-viruset, som angriber menneskets dyrebare selvforsvars-system, immunsystemet, er kommet og også målretter dets evne til at formere sig?

Denne virus, vil udslette de uforsigtige, hvis den bliver spredt uden kontrol, -(ikke fra medikamenter) - men fra ÅNDELIG BEVIDSTHED.

De Oplyste vil undgå disse og andre faldgruber i livet.

Vågn op! Indse! Dine egne stærke ”bevidsthedsimpulser” er livsimpulser.

De er i høj grad, skabende elektro-magnetiske impulser!

Når de er af en ondartet – voldelig – aggressiv - morderisk natur, udsender de elektriske partikler af en ondartet, voldelig, aggressiv, morderisk BEVIDSTHED, der tager form af en ondartet virus i luften, som breder sig fra én uskyldig person til en anden.

Hvad der er født og næret i det syge sind, tager efterhånden form i den fysiske verden.

Dette er ikke en straf fra Gud, som kirkerne måske fremstiller det. Det er et VIDENSKABELIGT FAKTUM I TILVÆRELSEN.

Derfor er det et spørgsmål af yderst vigtighed for alle åndeligt sindede mennesker, at lægge alle infantile forestillinger fra sig for klart at forstå SANDHEDEN om skabelse og eksistens.

Mit budskab til alle kirker:

Jeg, Kristus, er udtrykkeligt kommet for at fortælle jer sandheden om den ”menneskelige personligheds” oprindelse.

Jeg vil forklare præcist hvorfor og hvordan menneskeheden har fået en naturlig indbygget tilbøjelighed til selv-vilje og et dominerende ønske om selvtilfredsstillelse og selvforsvar.

Dette er ikke synd - men en del af de naturlige skabende processer.

Der er ikke nogen "straf" fra det høje!

Gennem forsætligt og skadeligt at udøve deres "Ego-Kraft”, tiltrækker menneskene deres egen straf.

BEMÆRK VEL: Ligesom videnskabelig lærebøger bliver overflødige, når det menneskelige sind opdager og absorberer mere avanceret videnskabelig viden, bør den nuværende form for "Kristendom", bygget på falske doktriner centreret omkring min korsfæstelse, derfor have lov til at dø en naturlig død.


 

Side 5

 

N.B.! Jeres nuværende globale krise, som medfører et nyt sammenbrud af International Lov og lægger fundamentet for fremtidig global terrorisme, viser klart, at ingen religion i verden besidder den nødvendige viden og effektive ledelse, der kræves for at iværksætte ændringer i menneskelige mentale mønstre, som vil føre direkte til fred og velstand.

DEN SANDE ÅNDELIGE LEDER vil være i stand til at vise sine forsamlinger, hvordan og hvorfor moderne tænkemåde har skabt de ulykker og rædsler, der er blevet skabt i ”bevidstheden” og som kun lige er begyndt at give sig til kende som forskellige former for epidemier og jordskælv, oversvømmelser, hungersnød, krige, revolutioner og andre tragedier.

Vær forvisset om, at intet ondt, som kommer til jeres jord er en "naturkatastrofe". Alt skadeligt for jeres fuldkomne velfærd dannes først i jeres "menneskelige bevidsthed" og får først derefter givet form indenfor jeres globale oplevelse.

Dette er, hvad jeg forsøgte at fortælle jøderne, da jeg vandrede på jorden - og GRÆD - da de lo og nægtede at tro det. De kaldte mig en galning.

Lad ikke kirkerne begå den samme fejl!

Fordi kirkerne har været døende, cementeret inde i ritualer og dogmer, har deres præster og pastorer været ude af stand til at opfylde de øgede åndelige behov fra passionerede sandhedssøgere. Som en følge af dette tømmes kirkerne.

Hvis de skal bestå, må kirkerne lægge deres uoverensstemmelser til side og i ydmyghed acceptere at inspiration ikke altid kommer til jorden på måder, der er acceptable for dem selv.

De skal huske på, at jeg, Kristus, ikke var acceptabel for jøderne.

Kirkerne skal have et åbent sind og hjerte for at modtage, hvad de intuitivt føler er en Højere Sandhed end den, som de i øjeblikket klamrer sig til og at opgive de gamle overbevisninger, der har tilladt DYRET at tage kontrol over den menneskelige tanke.

Bed oprigtigt med hele jeres sjæl, sind og hjerte - for sand oplysning - snarere end en gentagelse af gamle og falske overbevisninger.

Vågn op og accepter, at disse ritualer og tidligere overbevisninger ikke har opfyldt mine ord til menneskeheden, da jeg lovede, at I ville gøre"større gerninger, end mine".

I mellemtiden, indtil sand oplysning kommer til jer - (efter megen meditation og bøn) skal I undervise, demonstrere og leve:

Næstekærligheden

med sjælens, hjertets og sindets fulde kraft -

minut for minut i jeres daglige liv.

For at kunne bekæmpe de globale destruktive bevidsthedskræfter må menneskeheden gøre alt for hurtigt at gå videre til den næste fase af sin udvikling.

 

PRESSERENDE BEHOV FOR EN HØJERE VISION

Det skal generelt accepteres, at der er en HØJERE VISION at stræbe efter at implementere i jeres daglige liv.

 Det er kun ved at nå en højere vision, at den fysiske verden vil blive reddet fra fuldstændig udslettelse.

 Uden at have en vision for jer selv eller for verden, kan der ikke være nogen åndelig evolution eller opfyldelse af de ting som i høj grad er eftertragtede.

På nuværende tidspunkt er jeres opfattelse af livet, møje og besvær og derefter udslettelse.

Disse overbevisninger er chokerende afbildet og forstærket på tv. De bringer senere den elendighed over jer, I håber aldrig vil ske.

dikteret 2000

overs. 2019

Læs s. 6-10